Territori

Convocatòria per a l'obtenció del certificat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

query_builder   7 novembre 2003 14:32

event_note Nota de premsa

Convocatòria per a l'obtenció del certificat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses

La Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha fet pública, aquesta setmana, la convocatòria de la prova per a l’obtenció del certificat de conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril. Aquest certificat atorga la capacitat per emprendre accions i mesures per a la prevenció de riscos en aquest tipus de transports.

La prova per a l’obtenció del certificat de conseller de seguretat tindrà lloc el divendres, 28 de novembre, a Barcelona.

El lloc, els horaris i altres dades d’interès relacionades amb la prova, poden ser consultats a la Direcció General de Ports i Transports, així com també per internet a la pàgina web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (www.gencat.net/ptop), en l’apartat de la Direcció General de Ports i Transports.

La figura del conseller de seguretat té com a funció principal cercar els mitjans necessaris i promoure accions que garanteixin la seguretat en el transport de mercaderies perilloses, així com contribuir a la prevenció de riscos per a les persones, els béns i el medi ambient derivats d’aquesta activitat. La seva activitat ha d’estar subjecta a les normes de la Unió Europea, que estableixen la necessitat que les empreses implicades disposin d’un o més consellers de seguretat.

Entre les seves obligacions principals, el conseller ha de supervisar el compliment, per part de l’empresa, de les normes en el transport, l’assessorament a l’empresa sobre aquesta matèria, i la redacció d’un informe anual sobre aquestes activitats. També li correspon la comprovació dels diferents procediments i pràctiques en relació a les activitats de l’empresa, i la redacció d’un informe adreçat als responsables de l’empresa per cada accident que es produeixi amb resultats lesius. La seva incorporació a les empreses de transport és una contribució molt important a la professionalització i a la qualificació de les tasques de prevenció.

El transport de mercaderies perilloses es caracteritza per la intensitat de la regulació de què és objecte, i per l’especialització i la complexitat tècnica de la seva reglamentació. A més, la sensibilització social en referència a aquest tipus de transport fa que els poders públics hagin d’exercir un control molt estricte del compliment de les reglamentacions i que es mantingui un sistema d’informació i prevenció de riscos actualitzat permanentment.

Convocatòries anteriors

Pel que fa a la convocatòria de l’any 2002, sobre un total de 483 persones presentades a la prova de transport de mercaderies perilloses per carretera, el nombre d’aprovats va ser de 293, i per a ferrocarril, sobre 55 persones presentades el nombre d’aprovats va ser de 32.

En les dues convocatòries dels mesos de maig i juny de 2003, es van presentar un total de 275 persones a la prova de transport de mercaderies perilloses per carretera i van aprovar 164, i per a ferrocarril, del total de 46 persones presentades el nombre d’aprovats va ser de 21.