Territori

Només un 5% de les mesures de contaminants de l'aire a Catalunya han detectat alguna incidència

El conseller Espadaler ha presentat avui a Tarragona les dades de Qualitat de l'Aire a Catalunya

query_builder   24 febrer 2003 14:11

event_note Nota de premsa

Només un 5% de les mesures de contaminants de l'aire a Catalunya han detectat alguna incidència

El conseller Espadaler ha presentat avui a Tarragona les dades de Qualitat de l'Aire a Catalunya

 Medi Ambient adequa i millora el sistema de recepció, tractament i explotació de les dades d’acord a la nova normativa europea, molt més restrictiva  Renovació de tot el programari i maquinari de les estacions de control remotes i del centre de control de la Delegació Territorial a Tarragona

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha presentat avui a Tarragona les dades de la Qualitat de l’Aire a Catalunya del període 2001-2002. Aquestes dades es corresponen a l’aplicació de la nova normativa europea en aquesta matèria, molt més rígida que l’anterior. Al mateix temps, el conseller també ha explicat les millores en el sistema de recepció, tractament i explotació de les dades que es reben en el centre de control de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) i la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

La informació sobre els nivells de qualitat de l’aire a Catalunya, s’obtenen mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. La xarxa està formada per un conjunt d’analitzadors tant automàtics, com manuals que, distribuïts pel territori català, recullen, en temps real, les concentracions dels principals contaminants atmosfèrics. Els resultats dels mesuraments permeten conèixer l’estat de la qualitat de l’aire, i per tant avaluar els potencials efectes de la contaminació sobre el territori. La xarxa mesura una sèrie de contaminants. Amb la nova normativa han augmentat les substàncies que es controlen, com ara el benzè. Els contaminants atmosfèrics es poden classificar segons la seva procedència de la manera següent:

 Contaminants primaris: procedents directament de fonts d’emissió fixes o mòbils, que es troben amb la mateixa forma química que en els focus emissors (per exemple: SO2, H2S, NO, NH3, CO, HCl, HF, PST ...).

 Contaminants secundaris: originats en l’atmosfera mateixa, com a conseqüència de transformacions de contaminants primaris; és a dir, no es poden trobar amb la mateixa forma química en els focus emissors (per exemple: O3, SO3, H2SO4, HNO3 ...).

El conseller Espadaler ha destacat en la presentació d’aquestes dades que “la nova normativa ha suposat un canvi important en la manera d’avaluar la qualitat de l’aire, i entre altres, ha suposat l’establiment d’uns valors límit molt més estrictes, cosa que suposa un gran esforç però que ens ajudarà a prevenir i controlar encara de manera més rigorosa l’aire que respirem ”.

Les dades segons la nova normativa europea

El Departament de Medi Ambient va iniciar l’avaluació de la qualitat de l’aire, segons aquest nou escenari, l’1 de gener de 2001. Els resultats obtinguts a partir d’aquesta data determinen que els nivells de qualitat són correctes en el conjunt del territori de Catalunya. Només en punts molt concrets de les comarques del Camp de Tarragona, l’àrea de Barcelona, el Vallès, el Baix Llobregat, la Plana de Vic, l’Alt Llobregat i les Terres de Ponent s’han detectat algunes superacions dels nivells límits d’immissió. S’ha de tenir present que determinades estacions es van ubicar intencionadament per tal de poder valorar la potencial incidència de determinats focus i no són del tot representatives de la qualitat de l’aire del nucli urbà del municipi on són ubicades.

Pel que fa a la valoració dels mesuraments, al llarg de l’any 2001 només es van detectar incidències en un 5% de les mesures de contaminants.

L’ozó troposfèric

L’ozó és un contaminant secundari, o sigui, la seva presència en l’aire no és atribuïble a l’emissió directa per un focus emissor. S’origina a causa de la presència d’òxids de nitrogen i hidrocarburs amb la radiació solar. El Departament de Medi Ambient porta a terme la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric durant la primavera i estiu. Durant aquesta campanya, s’informa a la població de les superacions dels llindars d’informació a la població enregistrades a les estacions de la xarxa. En aquest període estudiat no s’han superat els nivells d’alerta (360 µg/m3 horari).

El Departament de Medi Ambient posa a l’abast dels ciutadans les mesures de qualitat de l’aire d’acord amb la nova normativa europea, que posa especial èmfasi en la difusió de la informació que s’enregistra a través de les xarxes de vigilància.

Millores a les Xarxes

Pel que fa a la xarxa d’Emissions Atmosfèriques a Catalunya (XEAC), les millores realitzades han estat la renovació de tot el programari i maquinari de les estacions de control remotes, ubicades en els establiments industrials, i dels centres de control tant de la Delegació Territorial de Medi Ambient de Tarragona com dels Serveis Centrals del Departament de Medi Ambient a Barcelona. També s’ha substituït el sistema de visualització de les dades del centre de control de Tarragona per un equip que permet la connexió amb els sistemes informàtics del Departament de Medi Ambient, aconseguint una versatilitat en les presentacions de tot tipus de dades o imatges.

Aquestes actuacions representen una millor adquisició, tractament i explotació de les dades, que permetran un seguiment més acurat de la normativa i els límits aplicables d’emissió, que cada cop són més específics depenent del procés industrial i el medi on s’ubica. També ha representat una millora en el centre de control de la XEAC i la XVPCA, tant en la visualització pública de les dades dels nivells d’immissió, com de les actuacions que duu a terme el Departament en la previsió i vigilància de la qualitat de l’aire. El cost total del projecte ha estat de 186.300 euros.