Territori

Medi Ambient recupera la figura dels pescadors de ribera a l'Alta Ribagorça

query_builder   17 abril 2003 12:51

event_note Nota de premsa

Medi Ambient recupera la figura dels pescadors de ribera a l'Alta Ribagorça

El Departament concedirà autoritzacions nominals als pescadors de la comarcaEs tracta d’una mesura excepcional, per la proporció del territori declarat protegit a la comarca per a l’exercici de la pesca continental

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, i el president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Joan Perelada, han signat avui un conveni de col·laboració, en virtut del qual el Departament de Medi Ambient atorgarà autoritzacions nominals per poder pescar, sense la necessitat de disposar del permís diari, en les diferents zones de pesca controlada gestionades per la societat de pescadors de l’Alta Ribagorça i la societat de pescadors de la Vall de Boí.

La pesca continental ha estat dins de l’Alta Ribagorça una activitat històrica, tradicional, i íntimament lligada a les persones que viuen a la comarca. Mostra d’això és que, als inicis dels anys vuitanta, l’ICONA va reconèixer a la societat de pescadors de l’Alta Ribagorça un règim específic de pesca per als pescadors locals, els llavors anomenats riberencs, segons el qual, a les persones residents als municipis de la comarca de l’Alta Ribagorça se’ls atorgava el dret a pescar gratuïtament en el tram del riu que passava pel seu terme municipal, sense haver de treure el permís diari. Es tractava d’un règim concret per raó de les característiques fisico-geogràfiques de la comarca, la seva superfície global i la proporció de territori declarat protegit per a l’exercici de la pesca continental, amb les limitacions i greuges que això comporta als habitants d’aquesta comarca, no comparables amb cap altre de Catalunya.

Sota el principi del respecte a l’actual marc normatiu que regula l’activitat de la pesca en aigües continentals, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, els ajuntaments de la comarca i les dues societats de pescadors que existeixen en l’actualitat (la societat de pescadors de l’Alta Ribagorça i la societat de pescadors de la Vall de Boí), estan treballant en la preservació de l’esperit que definia aquesta figura i en el manteniment d’aquesta situació, que atorgava uns drets especials als pescadors de cada municipi d’aquesta comarca.

El conveni s’ha plantejat amb aquesta orientació, sota la inspiració dels principis que definien tradicionalment la figura del pescador riberenc, que han de garantir que els pescadors de l’Alta Ribagorça puguin exercir l’activitat de la pesca en aigües continentals amb unes condicions específiques.

D’aquesta manera, les societats de pescadors de la comarca trametran als respectius ajuntaments, durant el mes de gener, la relació actualitzada dels socis que hagin estat empadronats un mínim de sis mesos en algun dels municipis de la comarca. Els ajuntaments, en el termini de quinze dies, facilitaran al Consell comarcal de l’Alta Ribagorça una relació dels socis que estan empadronats en algun dels municipis de la comarca. La Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, del Departament de Medi Ambient, segons la relació tramesa pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, atorgarà una autorització nominal per poder exercir l’activitat de la pesca, sense la necessitat de disposar del permís de pesca diari en les diferents zones de pesca controlada. Seran les societats de pescadors de l’Alta Ribagorça i de la Vall de Boí les que hauran de vetllar per una correcta gestió tècnica i econòmica de les zones de pesca controlada i hauran de trametre a la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental un informe anual de les actuacions realitzades per tal de justificar la conservació i millora de l’hàbitat de les poblacions piscícoles.