Territori

Medi Ambient obre una línia d'ajuts per al finançament d'inversions en els espais PEIN

-S'hi destinaran fins a 600.000 euros

query_builder   15 maig 2003 13:37

event_note Nota de premsa

Medi Ambient obre una línia d'ajuts per al finançament d'inversions en els espais PEIN

-S'hi destinaran fins a 600.000 euros

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d’inversions en els espais del Pla d’espais d’interès natural, i se’n fa pública la convocatòria per a l’any 2003.

Els ajuts tenen per objecte finançar inversions fetes en els espais del Pla d’espais d’interès natural que indiquin les convocatòries anuals.

A Catalunya, se superposen tres tipus o nivells diferents de normes conservacionistes de la natura, segons el seu àmbit territorial i també el tipus de mesures que contenen per dur a terme la seva finalitat proteccionista. Un primer nivell, de protecció horitzontal, és el constituït per la normativa d’aplicació general a tot el territori del país. Un segon nivell, de protecció territorial, correspon precisament al Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Consisteix a establir sobre determinades zones que contenen valors naturals d’interès general un règim jurídic destinat a garantir la conservació d’aquests valors enfront de les causes de degradació potencials que poden afectar-los significativament. És, doncs, una reserva del sòl amb valors naturals remarcables que així queda exclòs de transformacions importants. Un tercer nivell de protecció és el constituït pels anomenats genèricament espais naturals de protecció especial, que poden adoptar alguna de les modalitats següents: parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d’interès nacional i reserves naturals. Es tracta d’espais que, tot i que també formen part del PEIN, precisen d’una regulació jurídica pròpia i d’una gestió individualitzada i especialment acurada.

Segons l’ordre publicada avui, són objecte de subvenció les inversions següents:

Actuacions destinades a la recuperació, millora o regeneració dels hàbitats, dels sistemes naturals o seminaturals i del paisatge.

 Actuacions directes de millora dels hàbitats i els sistemes naturals o seminaturals:

-Restauració i condicionament de fonts i el seu entorn.

-Condicionament de recs, sèquies, canals d’aigua, basses i estanyols per fomentar la fauna i la flora aquàtiques.

-Recuperació de zones humides i cursos fluvials en general.

-Recuperació de sistemes dunars.

-Altres actuacions de recuperació de sistemes naturals i seminatural        excloent els tractaments silvícoles.

 Enderrocament d’edificis i estructures obsoletes que afectin la qualitat del paisatge, els hàbitats o el medi en general.

 Altres actuacions de correcció d’impactes i d’elements de degradació del medi.

Actuacions destinades a l’ordenació i racionalització dels accessos i usos públics.

 Instal·lació de senyals d’orientació i guiatge per a la senyalització d’accessos i senders (banderoles, fletxes de direcció, indicadors de ruta, etcètera).

 Instal·lació de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques unides amb corda o altres sistemes per canalitzar i ordenar els fluxos de visitants.

 Instal·lació d’observatoris de fauna, torres de guaita i miradors, mampares visuals i altres estructures de lliure accés per a l’observació del paisatge i la fauna o de creació d’efecte pantalla.

 Condicionament de senders per recórrer a peu o amb bicicleta, de fins a 2 metres d’amplada.

 Condicionament de zones d’aparcament per a vehicles.

Actuacions destinades a la difusió dels valors ambientals, de millora del coneixement del medi i de sensibilització de la societat.

 Condicionament de zones a l’aire lliure per rebre visitants, sempre que l’ús principal sigui la difusió i la informació sobre els valors naturals de l’espai, itineraris, etc. S’inclouen àrees de pícnic i altres equipaments destinats a l’oci a l’aire lliure sempre que incorporin elements relacionats amb la difusió i la informació sobre els valors naturals.

 Instal·lació de plafons informatius i descriptius sobre el paisatge, els valors naturals, la fauna, la flora, la geologia, etc.

 Instal·lació de rètols en indrets d’especial interès natural o paisatgístic.

Altres actuacions.

 Redacció de projectes executius necessaris per al desenvolupament de les obres especificades en els punts anteriors, sempre que sigui necessari.

 Actuacions destinades a la millora de les infraestructures ramaderes per al manteniment de prats i pastures i vinculades a la conservació d’hàbitats.

No seran subvencionables les sol·licituds d’actuacions que disposin d’altres línies d’ajut específiques del Departament de Medi Ambient.

També queden exclosos de la convocatòria els següents espais naturals de protecció especial: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i la seva zona perifèrica de protecció; parcs naturals del Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordà, Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Montserrat, Montsant, Zona Volcànica de la Garrotxa i els Ports; paratges naturals d’interès nacional de Poblet, Pedraforca i l’Albera i les illes Medes. També queda exclòs la totalitat de l’àmbit de l’espai del PEIN del Delta de l’Ebre.

Les convocatòries anuals corresponents determinaran els espais que s’hi poden acollir.

El finançament dels ajuts anirà a càrrec del Departament de Medi Ambient, per un import màxim de 600.000 euros.