Agència de l'Habitatge de Catalunya

Medi Ambient i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil estudien incloure les dades mediambientals d'empreses i finques als registres

query_builder   20 maig 2003 12:38

event_note Nota de premsa

Medi Ambient i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil estudien incloure les dades mediambientals d'empreses i finques als registres

 Es tracta d’un mitjà idoni per difondre quan una empresa s’ha incorporat a un sistema voluntari de gestió ambiental, o que ha obtingut una etiqueta o distintiu de qualitat ambiental Els Registres de la Propietat publicaran la informació relativa als espais naturals protegits i a d’altres declaracions derivades de la normativa de medi ambient en relació al territori

El Departament de Medi Ambient i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya estan treballant conjuntament en dos grups de Treball establerts pel Comitè Tècnic, creat en el Conveni de Col·laboració signat a començaments de l’estiu de l’any 2002, per tal d’estudiar i proposar els mecanismes que permetin incorporar a la publicitat pròpia dels Registres de la Propietat i Mercantils la informació i les actuacions administratives de rellevància ambiental. Es tracta d’establir un model efectiu de col·laboració dels registres públics en la garantia de les polítiques mediambientals, tot seguint un projecte patrocinat per l’Agència Europea del Medi Ambient, que va elaborar l’ informe “Medi ambient i Publicitat Registral. El Registre de la Propietat i Mercantil com instrument al servei de la Sostenibilitat”.

En el camp del Registre Mercantil, s’han estudiat instruments de caràcter voluntari de gestió ambiental com són l’EMAS (Sistema Europeu d’ Auditoria Ambiental), la ISO 14001, i l’etiquetatge ecològic de productes i serveis, a més de donar suport per a un millor i més fàcil compliment de les mesures obligatòries d’informació ambiental en el dipòsit dels comptes anuals de les empreses, segons estableix l’actual normativa espanyola ambiental. Un mitjà idoni per difondre quan una empresa s’ha incorporat a un sistema voluntari de gestió ambiental, o el fet que els seus productes o serveis han obtingut una etiqueta o distintiu de qualitat ambiental.

Les línies de treball seguides en l’àmbit dels Registres de la Propietat han anat dirigides a analitzar fórmules que permetin que la informació relativa als espais naturals protegits, a altres declaracions derivades de la normativa de medi ambient, o que poden ser útils per a l’adequat coneixement de la realitat ambiental de les finques, s’integrin en les dades que proporcionen aquests Registres. També s’han tingut en compte possibles millores en la descripció física de les finques, que actualment consta en les inscripcions registrals, posant en comú la informació de què disposa el Departament de Medi Ambient, i aprofitant les millores tècniques actualment disponibles.

En tots els casos, la finalitat del treball i d’ aquestes activitats és que les oficines registrals siguin també llocs d’informació ambiental específica i donar un millor servei als particulars i a les empreses en les seves obligacions mediambientals, conscienciant tots els ciutadans en la necessitat de contribuir a un desenvolupament sostenible.