Agència Catalana de l'Aigua

Inauguració de la depuradora d'Olost

query_builder   7 març 2003 12:52

event_note Nota de premsa

Inauguració de la depuradora d'Olost

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, acompanyat per la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Marta Lacambra, inaugurarà el proper diumenge, 9 de març, l’estació depuradora d’aigües residuals d’Olost, a Osona.Aquesta nova instal·lació dóna resposta a la necessitat del municipi de sanejar les seves aigües residuals, i s’emmarca en el segon Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU). El PSARU s’emmarca entre la Directiva 91/271 de sanejament d’aigües residuals urbanes i la Directiva marc sobre política de l’aigua 2000/60. En aquest sentit, es marquen dos horitzons: l’any 2005 per assolir el tractament adequat, i el 2015 per a aquelles actuacions que impliquin un objectiu més rigorós.L’antecedent principal d’aquest programa és l’anomenat PSARU I, que feia referència al sanejament de les aigües residuals urbanes de les aglomeracions de més de 2.000 habitants, o de menys però amb més de 5.000 estacionals. A partir d’aquí el nou PSARU treballa en dues direccions: donar solució a nuclis petits, i reconsiderar els nivells de tractament en les depuradores del PSARU I, millorant la qualitat dels afluents. D’aquesta manera, des de Medi Ambient es va més enllà del que disposa la Directiva comunitària, que no imposa un determinat nivell de tractament per les localitats de menys de 2.000 habitants i tan sols recomana que sigui l’adequat.La depuradora d’Olost és del tipus biològic d’aireació prolongada, i perquè l’aigua residual hi arribi ha estat necessària la construcció d’un col·lector de 400 milímetres de diàmetre, amb una longitud de 924 metres. La inversió total de l’obra ha estat de 592.338,99 €.