Territori

El Govern ha acordat l'inici de la fase de consulta i participació de l'Agenda 21 de Catalunya

query_builder   5 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat l'inici de la fase de consulta i participació de l'Agenda 21 de Catalunya

L’any 1992, a Rio de Janeiro, va tenir lloc la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament o Cimera de la Terra. La Cimera de Rio va comptar amb la participació de 179 estats i va representar la culminació del treball de dos anys per definir un model de desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i ambientalment.El compromís polític de la comunitat internacional es va plasmar en el que es coneix com Agenda 21, un pla d’acció per a la primera part del segle XXI. Els estats, les regions i els ens locals l’han de posar en marxa. Les regions d’Europa han apostat per aquesta via mitjançant declaracions com la Carta de València o la Resolució de Goteborg. Com a conseqüència dels acords globals presos a la Cimera de la Terra de Rio, el nostre Govern va decidir elaborar una Agenda 21 per a Catalunya. Aquest és un procés que ha de comportar la participació responsable i el compromís de tots els ciutadans. La transició cap a un desenvolupament sostenible requereix un canvi de visió dels governs i de les persones. Cal integrar la dimensió ambiental dins les polítiques econòmiques i en la presa de decisions en tots els camps d’activitat.L’Agenda 21 de Catalunya ha d’establir els criteris, les prioritats i els objectius del Govern perquè les diverses polítiques que es desenvolupin al nostre país durant els propers anys siguin més sostenibles.Per fer-ho possible, la Generalitat va constituir el Fòrum Consultiu de l’Agenda 21 de Catalunya, un panel extern de 100 experts, representatius de la realitat social i civil catalana, amb l’objectiu de definir l’estratègia catalana per al desenvolupament sostenible. A partir de les seves aportacions, la Generalitat ha redactat els principals eixos de l’Agenda 21.L’impuls i l’execució de l’A21CAT correspon, principalment, al Govern de Catalunya, però el procés d’elaboració comporta la consulta i la participació d’altres administracions, agents econòmics i socials i dels ciutadans interessats en influir-hi. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADSC), com a òrgan consultiu de la Generalitat que vetlla perquè les polítiques del Govern de Catalunya siguin més sostenibles, impulsa el procés d’informació i de participació pública de l’Agenda 21 de Catalunya. En aquest context, el Govern de Catalunya s’ha compromès a tenir aprovada la seva Agenda 21 abans de la pròxima revisió global mundial que es farà el juny de l’any 2002, en l’anomenada Cimera Rio+10. Així, durant el primer semestre de 2001 va tenir lloc la fase informativa de l’Agenda 21, i durant el segon semestre del 2001, els diferents departaments de la Generalitat van treballar i debatre conjuntament diagnosis, grans reptes i possibles línies estratègiques.En concret, els Departaments de la Generalitat que hi participen són:- Presidència- Governació i Relacions Institucionals- Economia i Finances- Ensenyament- Cultura- Sanitat- Política Territorial i Obres Públiques- Agricultura, Ramaderia i Pesca- Benestar Social- Indústria, Comerç i Turisme- Treball- Medi Ambient- Universitats, Recerca i Societat de la InformacióAra, durant el primer semestre de 2002, i d’acord amb el Parlament de Catalunya en allò que fa referència a l’establiment de mecanismes que afavoreixin la participació dels agents socials en el procés de reflexió, el Govern vol estendre aquest debat al món local, al territori i a les institucions i les entitats representatives dels sectors econòmic, professional, universitari, ambiental i social.Per tal que això sigui possible, el Govern avui ha acordat l’aprovació del "Document preliminar de consulta de l’Agenda 21 de Catalunya", així com també l’obertura del període de consultes adreçat a les administracions locals i altres institucions i entitats representatives dels sectors abans descrit.