Territori

El Govern aprova el Decret de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

query_builder   12 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

L’anterior Decret aprovat l’any 1994 necessita una adaptació en quant a diversos aspectes de la seva regulació derivats de l’experiència que s’ha assolit durant els anys de la seva aplicació.En tal sentit, s’ha considerat oportú incloure dins d’aquesta adaptació un seguit d’aspectes que contribuiran a un millor control de la gestió dels enderrocs i d’altres residus de la construcció.Entre aquests aspectes trobem la necessitat de signatura, per part del sol·licitant de la llicència d’obres, d’un document d’acceptació amb un gestor autoritzat de forma que l’ajuntament tingui un coneixement cert de la correcta destinació dels residus.També veiem que en l’antic Decret no era necessària la llicència ambiental, només la llicència municipal per a l’exercici de l’activitat i la inscripció al Registre de gestors de residus d’enderrocs.Segons el nou Decret, correspon al gestor de residus, o sigui el titular de les instal·lacions on s’efectua el reciclatge o l’abocament de les runes, l’obtenció de la llicència ambiental municipal de la seva activitat, a banda d’haver d’inscriure’s al Registre de gestors de residus d’enderrocs de la Junta de Residus.La llicència ambiental l’atorga l’ajuntament, previ informe vinculant de l’administració de la Generalitat o del consell comarcal.A més, es prenen en consideració les previsions que els programes de gestió aprovats per la Generalitat de Catalunya fan en relació a la suficiència de les instal·lacions d’enderrocs i altres residus de la construcció, per tal de poder donar un millor servei i una correcta gestió dels enderrocs a les diferents comarques de Catalunya.