Territori

Ampliació del dipòsit controlat dels residus municipals d'Osona

query_builder   12 desembre 2002 20:45

event_note Nota de premsa

Ampliació del dipòsit controlat dels residus municipals d'Osona

El Departament de Medi Ambient i el Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona han signat un conveni de col·laboració per a l’ampliació del dipòsit controlat de residus municipals d’Osona, al terme municipal d’Orís. La seva vigència serà des de la data de signatura fins el 31 de desembre de 2003, prorrogable per acord de les parts.

Aquesta actuació s’enquadra en les previsions del Programa de Gestió de Residus Municipals 2001-2006, dins l’eix d’actuació de deposició controlada, amb l’objectiu de dotar les instal·lacions existents de la capacitat suficient per donar una gestió controlada a tot el rebuig dels residus de la comarca d’Osona.

L’import de la inversió prevista és d’1.557.880,77 €. Aquesta inversió es finançarà conjuntament amb fons de la Junta de Residus i Fons Europeus del tram autonòmic. Els compromisos adquirits per la Junta de Residus són els de garantir el 100 % del finançament del projecte i fer el seguiment de les actuacions objecte del conveni.

Un dipòsit controlat de residus és una instal·lació de disposició controlada del rebuig en superfície, de qualsevol tipus de deixalles. El Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats, diferencia, en funció dels residus que es gestionen, tres tipus de dipòsits controlats en superfície: Dipòsits controlats de classe III per a residus especials; dipòsits controlats de classe II per a residus no especials, que són residus municipals, equipats específicament per a admetre totes aquelles fraccions dels residus municipals que no són valoritzables;  i dipòsits controlats de classe I per a residus inerts.