Justícia

S'aprova el pla d'aplicació de la recaptació del 2000 del gravamen finalista de protecció civil.

query_builder   23 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

S'aprova el pla d'aplicació de la recaptació del 2000 del gravamen finalista de protecció civil.

El Govern ha aprovat el Pla d’aplicació de la recaptació del gravamen finalista previst a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya per a l’any 2000.La recaptació correspon al gravamen sobre els elements patrimonials afectes a les activitats de les quals es pugui derivar l’activació de plans de protecció civil i que estiguin situats en el territori de Catalunya.La Llei de Protecció Civil de Catalunya estableix que el producte de la recaptació del gravamen s’ha de destinar íntegrament a finançar les activitats de previsió, prevenció, planificació, informació i formació en matèria de protecció civil i s’ha d’adjudicar a les administracions que, segons aquesta Llei, són competents en la matèria, d’acord amb un pla aprovat pel Govern.Els percentatges proposats per a l’aplicació de la recaptació són:- un 27% per destinar a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i a l’elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil.- un 8% destinat a la inversió, implantació i manteniment de recursos i aplicacions informàtiques per desenvolupar, de la manera més rendible, les funcions en matèria de protecció civil.- un 31% s’invertirà en la implantació i manteniment d’equipaments de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions.- un 9% es destinarà a l’edició de guies tècniques i disposicions legals que cal difondre.- un 4% es destinarà a la realització de jornades sobre seguretat civil i prevenció adreçades a responsables municipals i tècnics de protecció civil locals.- un 5% a formació del personal dels serveis públics inclosos en els plans de protecció civil.- un 6% en dotació específica de material destinat a la intervenció en matèria de substàncies perilloses.- un 10% a l’edició de material per a informació al públic.