Salut

El Govern de la Generalitat acorda la constitució de la Fundació privada Andragos

query_builder   24 desembre 2002 15:55

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat acorda la constitució de la Fundació privada Andragos

El Govern, conscient de l’impuls que s’ha donar al sistema d’acreditació de les activitats i institucions de formació mèdica continuada, autoritza el Departament de Sanitat i Seguretat Social a constituir la Fundació Andragos.

Aquesta Fundació neix sense afany de lucre i té com a objectius:

- La realització d’estudis i programes de recerca sobre Formació Mèdica Continuada i Formació Continuada d’altres professions sanitàries.

- La realització de tasques d’assessoria tècnica sobre Formació Mèdica Continuada i Formació Continuada d’altres professions sanitàries.

- El desplegament operatiu d’un sistema d’acreditació d’activitats de Formació Mèdica Continuada d’altres professions sanitàries a Catalunya.

- El desplegament operatiu d’un sistema d’acreditació d’institucions de Formació Mèdica Continuada i Formació Continuada d’altres professions sanitàries a Catalunya.

Seran beneficiaris d’aquesta Fundació tots els professionals sanitaris que exerceixin la seva professió en qualsevol de les seves modalitats, i les institucions públiques o privades que treballin en el camp de la Formació Mèdica Continuada i Formació Continuada d’altres professions sanitàries.

El Govern de la Generalitat  aportarà la quantitat de 45.075,91 €, a través del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

La representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat que estarà format per un mínim de vuit persones físiques o jurídiques, una de les quals serà el president i una altra el vicepresident.

Quatre dels patrons seran designats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, i els altres quatre pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. El Patronat també nomenarà un secretari i, si ho creu oportú un tresorer, que podran no ser patrons.

El Patronat pot constituir un consell executiu que s’encarregarà del govern i administració corrents de la fundació. Aquest consell executiu estarà integrat pel president, vicepresident i secretari del Patronat, així com pels membres que el Patronat designi. També en formarà part, en el seu cas, el director tècnic o gerent.