Direcció General de Comunicació

S'agilita la traducció i publicació de documents del BOE en català

Des del conveni de 1998 ja s'han publicat 93 suplements i 1.401 documents del BOE en català

query_builder   3 octubre 2003 18:38

event_note Nota de premsa

S'agilita la traducció i publicació de documents del BOE en català

Des del conveni de 1998 ja s'han publicat 93 suplements i 1.401 documents del BOE en català

En compliment del conveni de collaboració entre l’Administració General de l’Estat (Ministeri de la Presidència) i la Generalitat de Catalunya (Departament de la Presidència) per a la publicació en el BOE de legislació de l’Estat i actes jurídics en català, el 29 de setembre es va reunir al Palau de la Generalitat la seva Comissió de Seguiment, integrada per vuit alts càrrecs de totes dues administracions. La comissió està presidida alternativament pel subsecretari del Ministeri de la Presidència, Sr. Marino Díaz, i el secretari general del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Duarte.

Des de la signatura del Conveni (1998) s’han publicat 93 suplements del BOE en català i 1.401 documents en 11.587 pàgines del BOE.

En un primer període (1998-2002) es van publicar en català les lleis i els reials decrets, i l’any 2002 es va ampliar la traducció i la publicació en català a la legislació i els actes jurídics referents a: directives comunitàries que afecten l’àmbit jurídic espanyol; reglaments, acords i tractats internacionals; instruccions del Banc d’Espanya, normativa i formularis d’Hisenda i Agència Tributària; normativa i plans d’estudi de les universitats catalanes; disposicions dels òrgans de l’Estat que facin referència a Catalunya i textos que incidentalment siguin demanats per algun departament del Govern de Catalunya.

A la reunió del 29 de setembre, es van acordar mesures per agilitar les traduccions al català i la seva consegüent publicació en el BOE, entre altres, la possibilitat que els suplements en català es publiquin setmanalment. D’altra banda, el director general del BOE va informar la Comissió que a partir d’aquest mes d’octubre els suplements del BOE en català, que ja són consultables a la Base de Dades del BOE (www.boe.es), incorporaran un motor de recerca que permetrà la localització immediata dels textos publicats en català.

Així mateix, es va acordar la publicació de vuit volums anuals de la col•lecció “Textos legals” de legislació del BOE que recopila la legislació actualitzada sobre diverses matèries i especialitats del dret públic, d’acord amb les indicacions del Departament de Justícia i del Col•legi d’Advocats de Barcelona. El primer volum publicat porta com a títol Jurisdicció contenciosa administrativa, i dins l’any en curs apareixeran els títols Codi civil i Procediment laboral.

Les traduccions i la gestió de les tasques prèvies a la publicació del BOE en català i de la col•lecció del BOE “Textos legales” estan encomanades als lingüistes especialitzats de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, adscrita al Departament de la Presidència.