Direcció General de Comunicació

Ensenyament assumeix de nou les competències sobre la formació d'adults

query_builder   11 maig 2004 17:24

event_note Nota de premsa

Ensenyament assumeix de nou les competències sobre la formació d'adults

El Departament d’Ensenyament recuperarà les competències sobre formació permanent d’adults. El Govern ha acordat que aquest Departament assumeixi, com ja havia fet fins el 1988, la gestió de la formació de les persones adultes, com sembla el més lògic. Fins ara la formació d’adults depenia del Departament de Benestar i Família. A finals de març d’aquest any hi havia 42.322 inscrits als cursos de formació d’adults a tot Catalunya.

Amb aquest canvi, la formació de persones adultes quedarà assumida per la Direcció General de Formació Professional, que passa a denominar-se Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent. Igualment, la Subdirecció General de Formació d’Adults, fins avui pertanyent a Benestar i Família, s’integra dins aquesta Direcció General i es passa a denominar Subdirecció General de Formació de Persones Adultes.

Amb el decret aprovat avui també es crea dins Ensenyament la Direcció de Serveis i la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social. Aquesta Subdirecció General té l’objectiu d’afrontar els nous reptes que planteja l’acollida i la integració de l’alumnat nouvingut al sistema educatiu. Tindrà les següents funcions:

 Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament.

 Programes i actuacions per a desenvolupar l’educació intercultural.

 Estudis i investigacions sobre llengua, interculturalitat i cohesió social.

DOCUMENTACIÓ DE L’ACORD:

• El Govern aprova un decret de reestructuració parcial dels Departaments d’Ensenyament i de Benestar Social i Família.

L’any 1988, el Departament de Benestar Social va assumir les competències sobre formació permanent d’adults, atribuïdes fins aleshores al Departament d’Ensenyament.

Tanmateix, per qüestions de congruència per raó de la matèria i les competències atribuïdes als Departaments, el Govern de la Generalitat considera més convenient que la formació de persones adultes sigui assumida, de nou, pel Departament d’Ensenyament.

D’acord amb això, el Govern català ha aprovat avui un decret de reestructuració parcial dels departaments d’Ensenyament i de Benestar i Família.

Amb aquest decret, les competències en matèria de formació de persones adultes són assumides per la Direcció General de Formació Professional del  Departament d’Ensenyament, que passa a denominar-se Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent. Així mateix, la Subdirecció General de Formació d’Adults, fins avui pertanyent al Departament de Benestar i Família, s’integra dins aquesta Direcció general i passa a denominar-se Subdirecció General de Formació de Persones Adultes.

A més d’aquest traspàs de competències, amb el decret aprovat avui es crea dins el Departament d’Ensenyament la Direcció de Serveis, que exercirà funcions d’administració, règim interior i gestió dels serveis generals del Departament.

També es crea la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, per tal de fer front als nous reptes que planteja l’acollida i la integració de l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu.

D’entre les funcions de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social cal destacar:

- facilitar criteris i elements de reflexió per tal d’aconseguir i consolidar una escola oberta, solidària i de qualitat.

- consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament.

- impulsar i planificar programes i actuacions per al desenvolupament de l’educació intercultural.

- realitzar estudis i investigacions sobre llengua, interculturalitat i cohesió social.