Direcció General de Comunicació

El Govern reforça les funcions dels delegats

query_builder   9 març 2004 19:02

event_note Nota de premsa

El Govern reforça les funcions dels delegats

El Govern ha aprovat el decret de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat. Aquesta decisió adapta l’organització del Govern als últims decrets d’estructura i també a la necessitat de reforçar els delegats del Govern de la Generalitat. Així, amb el decret aprovat avui, els delegats, a més de les funcions de representació institucional i de coordinació general, participaran directament en les principals iniciatives i inversions dels departaments a les seves demarcacions.

Aquest decret també preveu que el Consell Tècnic, l’òrgan format per tots els secretaris generals del Govern, que analitza i estudia les qüestions que ha d’acordar el Consell Executiu, es reuneixi com a mínim un cop l’any a cadascuna de les demarcacions territorials. Aquestes reunions estaran dedicades a l’acció del Govern al territori i comptaran amb l’assistència del delegat del Govern.

Amb aquest decret, els organismes territorials dels departaments passen a denominar-se Serveis Territorials, al front dels quals hi haurà un Director que serà el màxim representant i responsable de cada Departament a la demarcació.

També es crea un Consell de Direcció dels Serveis Territorials a cada demarcació, coordinat pel delegat del Govern i format pels diferents directors dels Serveis Territorials dels departaments.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern aprova el decret de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat.

L’organització territorial de l’Administració de la Generalitat que s’ha derivat dels últims decrets d’estructura, així com també la necessitat de revisar el paper dels delegats del Govern de la Generalitat, fa que sigui aconsellable modificar l’estructura territorial de l’Administració catalana en el territori.

En aquest sentit, el Govern català considera necessari reforçar les funcions dels delegats del Govern, així com també adequar les actuals delegacions a l’estructura de la Generalitat i els seus departaments.

Així doncs, el Govern català, amb l’objectiu d’optimitzar al màxim l’estructura territorial de l’Administració de la Generalitat, ha aprovat avui el decret de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat.

Amb aquest decret, el delegats del Govern informaran els principals programes d’actuació i plans d’inversió departamentals a la respectiva circumscripció, així com també sobre els projectes de disposicions de caràcter general que regulin l’estructura territorial de l’Administració.

Tanmateix, les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre resten adscrites a la Secretaria General del Conseller en Cap del Departament de la Presidència. Aquestes delegacions tenen seu a la ciutat de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

Un dels aspectes a destacar és que el decret estableix l’obligatorietat del Consell Tècnic de reunir-se, almenys una vegada l’any, en cadascuna de les demarcacions territorials, per tal de dur a terme sessions monogràfiques sobre la realitat i l’acció de govern al corresponent territorial, amb l’assistència del delegat territorial del Govern corresponent.

Pel que fa a l’estructura, restaran adscrites a les delegacions territorials del Govern

- l’Assessoria Jurídica

- La Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat 

Un altre aspecte a destacar és que els organismes territorials dels departaments passen a denominar-se serveis territorials, al front dels quals hi haurà un director de serveis territorial que serà el màxim representant i responsable de cada departament.