Direcció General de Comunicació

El Govern actualitza la normativa de jocs i apostes

query_builder   30 març 2004 15:32

event_note Nota de premsa

El Govern actualitza la normativa de jocs i apostes

El Govern ha aprovat avui un nou decret que integra de forma unitària la normativa de jocs i apostes. Aquesta compilació s’havia fet necessària després de les modificacions produïdes en les normatives reguladores del catàleg de jocs i apostes i també per i l’augment d’activitats relacionades amb el joc a través de mitjans informàtics i sistemes telemàtics.

El Decret aprovat avui especifica que els jocs i apostes, descrits en el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, poden ser organitzats i explotats en els establiments autoritzats a l’efecte, així com mitjançant l’ús de sistemes informàtics o telemàtics per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport previstos.

Les reglamentacions específiques d’aquests jocs i apostes mitjançant sistemes informàtics o telemàtics han de determinar:

 Les modalitats concretes de jocs, i si s’escau, la possibilitat de practicar en temps real determinats jocs.

 Els requisits dels operadors autoritzats i les condicions per oferir la pràctica del joc.

 Els mecanismes de control i seguretat.

 Les garanties de protecció dels fons dipositats com a conseqüència de la pràctica del joc i dels pagaments dels guanys corresponents.

 Els sistemes de protecció de les persones menors d’edat i de les persones sobre les que recaiguin prohibicions específiques.

 Els possibles límits a les apostes i a les pèrdues i, si escau, la inscripció de les persones jugadores en el corresponent registre de l’operador.

La Llei del joc aprovada l’any 1984 estableix que correspon al Govern l’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats, el qual haurà d’especificar de cada joc les diferents nominacions, modalitats possibles, els elements necessaris per practicar-lo i les regles essencials que cal aplicar-hi. La Llei del joc també atribueix al Govern la planificació dels jocs i les apostes.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT D’INTERIOR

• El Govern aprova el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris per a la seva aplicació.

La Llei del Joc aprovada l’any 1984 estableix que correspon al Govern l’aprovació del catàleg de jocs i apostes, el qual haurà d’especificar de cada joc les diferents nominacions, modalitats possibles, els elements necessaris per practicar-lo i les regles essencials que cal aplicar-hi.

Així doncs, l’any 1985 i mitjançant un decret que desenvolupava aquest article de la Llei del Joc, es va aprovar el primer catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya.

Des d’aleshores, l’aprovació de diverses disposicions reglamentàries posteriors ha motivat una sèrie de modificacions d’aquesta norma, afectant a la major part de les seves disposicions com ara l’ampliació del Catàleg de jocs i apostes que es poden practicar exclusivament en els casinos de joc, o l’aprovació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar.

D’altra banda, la Llei del joc també atribueix al Govern la planificació dels jocs i les apostes. En aquest cas, també cal tenir en compte que l’aprovació de normes planificadores, contingudes en reglamentacions posteriors, han comportat igualment una sèrie de modificacions que han afectat d’una manera important el contingut d’aquesta disposició reglamentària.

És per tot això que, ateses les modificacions produïdes en les normatives reguladores del catàleg de jocs i apostes i de la planificació del joc a Catalunya, el Govern ha considerat necessari aprovar un nou decret que integri de forma unitària el contingut vigent d’ambdós textos legals.

Així mateix, l’evolució de noves tecnologies i l’augment d’activitats relacionades amb el joc a través de mitjans informàtics i sistemes telemàtics, fa convenient l’actualització de la normativa, en el sentit d’admetre la possibilitat d’utilitzar aquests mitjans per a la realització dels jocs i apostes compresos en el catàleg.

En aquest sentit, cal destacar que el Decret aprovat avui especifica que els jocs i apostes, descrits en el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, poden ser organitzats i explotats en els establiments autoritzats a l’efecte, així com mitjançant l’ús de sistemes informàtics o telemàtics per qualsevol dels mitjans o sistemes de suport previstos.

Per altra banda, les reglamentacions específiques d’aquests jocs i apostes mitjançant sistemes informàtics o telemàtics han de determinar:

- Les modalitats concretes de jocs, i si s’escau, la possibilitat de practicar en temps real determinats jocs.

- Els requisits dels operadors autoritzats i les condicions per oferir la pràctica del joc.

- Els mecanismes de control i seguretat.

- Les garanties de protecció dels fons dipositats com a conseqüència de la pràctica del joc i dels pagaments dels guanys corresponents.

- Els sistemes de protecció de les persones menors d’edat i de les persones sobre les que recaiguin prohibicions específiques.

- Els possibles límits a les apostes i a les pèrdues i, si escau, la inscripció de les persones jugadores en el corresponent registre de l’operador.

Finalment, recordar que el Catàleg de Jocs i apostes autoritzats a Catalunya comprèn els següents: Loteria, Plena o Bingo, Màquines recreatives, Màquines recreatives amb premi i d’atzar, Rifes, Tómboles, Combinacions aleatòries, Apostes hípiques, Apostes de llebres i Apostes de trinquet.

També inclou els Jocs que es poden pràcticar excusivament als casinos de joc i que són: Ruleta francesa, Ruleta americana d’un sol zero, Vint-i-u o “Black Jack”, Bola o “Boule”, Tranta i quaranta, Daus o “Craps”, Punt i banca, Bacarà o “Chemin de fer” o Ferrocarril, Bacarà a 2 draps, Pòquers de contrapartida (pòquer sense descart i pòquer “Trijoker”), Pòquers de cercle (pòquer cobert en la seva varietat de pòquer cobert de 5 cartes amb descart, i pòquer descobert en les seves modalitats de “Seven Stud Pòquer”, “Omaha”, “Hold’em”, “Five Stud Pòquer” i pòquer sintètic), i Roda de la fortuna.