Territori

La Generalitat inicia les obres de les variants de Llagostera i de Santa Cristina d'Aro-Platja d'Aro

query_builder   11 abril 2003 14:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat inicia les obres de les variants de Llagostera i de Santa Cristina d'Aro-Platja d'Aro

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presidit avui l’acte de posada de la primera pedra de les obres de les variants de Llagostera i Santa Cristina d’Aro, que es construiran amb l’objectiu de millorar la mobilitat a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

La variant de Santa Cristina d’Aro-Platja d’Aro

La carretera C-65 (antiga C-257) és una de les carreteres de la xarxa bàsica de Catalunya situada a la comarca del Baix Empordà i comunica dues de les principals poblacions turístiques de la Costa Brava. Aquesta carretera presenta congestions de trànsit durant els mesos d’estiu i els caps de setmana.

El desdoblament del tram comprès entre l’enllaç de l’oest de Santa Cristina d’Aro i l’enllaç de Sant Feliu de Guíxols solucionarà la congestió de trànsit, millorarà la seguretat viària i donarà aquesta via un nivell de servei més alt.

Aquesta actuació és la continuació del desdoblament entre l’Alou i Santa Cristina (executat l’any 1999) que es completarà amb el desdoblament de la C-31 entre Santa Cristina i Platja d’Aro entre els PK 310.155 i 314.061 (en fase de redacció del projecte constructiu).

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Servià Cantó per un import de 6.999.387,93 EUR i té termini d’execució de 14 mesos.

Descripció de les obres

Les obres consisteixen en desdoblar la carretera C-65 entre l’enllaç de Santa Cristina d’Aro i l’enllaç de Sant Feliu de Guíxols, en un tram d’una longitud total de 3,2 Km.

El desdoblament s’efectua per la banda sud de l’actual traçat. Una vegada estigui executada l’obra s’haurà obtingut una secció de carretera formada per dues calçades (una per sentit de circulació) separades per una mitjana construïda amb una barrera rígida . Cada calçada disposarà de dos carrils de circulació de 3,5 m d’amplada, voral exterior d’1,5 m i voral interior de 1,2 m.

La traça projectada s’inicia en un enllaç tipus trompeta a diferent nivell que contempla els moviment: Llagostera-Santa Cristina, Castell d’Aro-Santa Cristina, i canvi de sentit. El desdoblament creua a diferent nivell la carreta GIV-6611 per la primera obra de fàbrica. Continua paral.lela a l’actual traçat fins a la segona obra de fàbrica, que salva el riu Ridaura, i segueix recte creuant poc desprès mitjançant la tercera obra de fàbrica el camí d’accés entre Santa Cristina i la urbanització Costa Brava, per tot seguit finalitzar en el ramal de sortida de l’enllaç de Santa Cristina est (enllaç de Sant Feliu).

La variant de Llagostera

La variant de Llagostera forma part d’un conjunt d’actuacions destinades a millorar els accessos a la Costa Brava Centre. Es troba integrada dintre d’un esquema viari anomenat Anella de la Costa Brava (Girona-Palamós-Llagostera-Girona).

La carretera C-65 que passa pel nucli de Llagostera presenta actualment un trànsit molt elevat que provoca situacions de congestió accentuades pels passos de vianants.

Amb aquesta nova variant, s’evitarà el pas del trànsit propi d’una via de la xarxa bàsica, com és la C-65, per dins el nucli urbà de Llagostera.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa RUBAU per un import de 8.744.429,86 EUR i tenen un termini d’execució de 16 mesos.

Descripció de les obres

La traça s’inicia a l’enllaç nord, i travessa la Plana de Llagostera i les rieres de Banyaloca i la Resclosa, per a girar direcció est per sota de la urbanització “Els Escuts”. A partir d’aquí, discorre paral·lela a la traça actual per anar a acabar a la Pujada de l’Alou. La longitud de la variant és de 4,45 Km.

Les característiques de disseny de la nova via corresponen a una velocitat de projecte de 100 km/h

Pel que fa a la secció tipus, cal esmentar que s’ha projectat un traçat corresponent a un tram de via preferent amb una única calçada (amb uns vorals 1,5 metres) i amb un carril (3,5 metres) per cada sentit de circulació, amb previsió per al futur desdoblament.

La connectivitat es regula a través de 2 enllaços. L’enllaç nord és del tipus diamant, a diferent nivell, i disposa en la banda dreta d’una rotonda que servirà per donar l’accés des de Llagostera en direcció nord i en la mateixa línia el trànsit procedent de Vidreres a través de la C-253 a i el de Caldes de Malavella de la GI-674, així com els moviments de la circulació local.

El segon enllaç, anomenat sud, s’ubicarà a l’alçada del punt quilomètric 11+400 de l’actual C-65. És del tipus diamant, a diferent nivell, de manera que queda garantida una perfecta connexió entre l’actual C-65, el ramal d’accés a la variant en direcció Sant Feliu de Guíxols i la connexió de la GIV-6612 de Romanyà a través de la carretera existent. Aquest enllaç servirà, a més a més, per connectar els nous assentaments industrials.

Es preveu construir un pont per sobre la variant en el PK 13+100 i un caixó de formigó per sota en el PK 12, per donar continuïtat als camins, així com construir un calaix per connectar camins a l’alçada del PK 10+300 de la C-65 (on actualment conflueixen aquesta i la GIV-6612).

S’han previst mesures correctores per tal d’evitar els impactes ambientals que pot comportar el projecte o reduir la seva magnitud per tal de fer-los compatibles amb el medi.

Aquestes mesures correctores bàsicament consisteixen en els següents treballs:

· Treballs de restauració i revegetació dels talussos i desmunts, dels trams de l’antiga carretera que queden fora d’ús i de les superfícies d’ocupació temporal.

· Condicionament de les obres de drenatge com a passos de fauna.