Empresa i Treball

El Govern aprova incorporar nous ajuts complementaris a la Renda Mínima d'Inserció

query_builder   20 novembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova incorporar nous ajuts complementaris a la Renda Mínima d'Inserció

La Renda Mínima d’Inserció (RMI) va ser creada l’any 1997 amb la finalitat de prestar un suport adequat envers els ciutadans amb greus dificultats econòmiques i socials per a atendre les necessitats bàsiques per a viure en la societat, amb els recursos convenients per a mantenir-se i per a afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.Per assolir la seva finalitat, la RMI es desenvolupa en prestacions i actuacions de serveis socials, salut, ensenyament, formació d’adults, prestacions econòmiques i accions de suport per a la integració social i laboral, procurant que les persones ateses puguin assolir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.Les prestacions a favor dels usuaris de la RMI s’han anat revisant i millorant constantment. En un nou pas qualitatiu, ara s’ha considerat la conveniència d’augmentar l’acció protectora específicament a favor de la població atesa que tingui més dificultats, en constant adaptació a les circumstàncies familiars i personals.Així doncs, a proposta del Conseller de Treball i de la Consellera de Benestar Social, el Govern incorpora les següents prestacions complementàries per als beneficiaris de la RMI:- Ajut complementari mensual per cada fill o filla menor de 16 anys, que es podrà prorrogar fins els 18 anys si està estudiant. L’import d’ara serà de 20,18 € (3.358 pessetes) amb una estimació de beneficiaris de més de 8.500.- Ajut complementari mensual per cada fill o filla amb disminució d’almenys un 33% a abonar fins als 18 anys, i més enllà d’aquesta edat si el tant per cent no arriba al 65%. L’import serà de 40,37 € (6.717 pessetes) i s’estima que hi haurà uns 300 beneficiaris.- Ajut complementari mensual per a famílies monoparentals que no percebin pensió d’aliments. L’import serà de 40,37 € (6.717 pessetes) amb una estimació de beneficiaris de 3.000 persones.- Ajut complementari mensual per a persones soles amb grau de dependència que no els permeti la inserció laboral. L’import serà de 24,90 € (4.143 pessetes) i s’estima que es beneficiaran d’aquest ajut unes 3.600 persones.- Part proporcional diària de la prestació bàsica de la RMI per atendre les despeses extraordinàries en el cas d’hospitalització d’un membre de la unitat familiar, amb un màxim de 30 dies dintre de l’any natural. Es pot prorrogar en casos excepcionals a criteri de la Comissió Interdepartamental de la RMI. L’import de l’ajut serà de 9,96 € (1.657 pessetes)Totes aquestes prestacions, així com les ordinàries de la RMI (amb base a les quals es calculen) són revisades anualment d’acord amb l’IPC.La quantitat dels recursos per prestacions de Renda Mínima d’Inserció des de l’any 1991 fins a l’octubre d’enguany són els següents:AnyPagament anual1991454.866.560 pessetes (2.733.803,08 €) 19921.158.132.384 pessetes (6.960.515,81 €)19932.121.659.869 pessetes (12.751.432,63 €)19943.114.301.210 pessetes (18.717.327,24 €)19953.669.874.499 pessetes (22.056.389,95 €)19964.248.215.755 pessetes (25.532.290,91 €)19975.040.799.358 pessetes (30.295.814,30 €)19985.681.924.089 pessetes (34.149.051,54 €)19995.706.313.236 pessetes (34.295.633,26 €)20006.095.126.175 pessetes (36.632.446,09 €)2001 (*)6.381.540.663 pessetes (38.353.831,83€)(*) fins pagament octubre 2001Amb dades d’octubre d’enguany, el nombre de beneficiaris d’aquest ajuts era de 19.607 persones.