Empresa i Treball

El Govern autoritza el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

query_builder   9 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern autoritza el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

El juny de 1993 ja es va signar un conveni entre els dos organismes, mitjançant el qual s’habilitava el Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) fins el dia d’avui en la prestació dels serveis propis de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en l’àmbit territorial de Catalunya.Enguany, i atès que s’ha ampliat la gamma de serveis que es poden prestar i l’accés a noves bases de dades, que comporten una modificació del conveni esmentat, es fa necessari subscriure un nou conveni, i establir així un nou marc de cooperació i prestació de serveis en matèria de sistemes de patents i informació tecnològica.Així doncs, mitjançant aquest conveni, l’OEPM es compromet a facilitar al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme:a) el subministrament de documentació de l’OEPM com ara documents de patents, models d’utilitat i subscripció dels Butlletins de Propietat Industrial.b) Accés directe als serveis de l’OEPM, amb accés a les bases de dades CIBEPAT, MODINDU, SITADEX i INPAMAR.D’acord amb aquest conveni, la Generalitat prestarà a tercers serveis relacionats amb la informació de patents i altres títols de propietat industrial com ara còpies dels Butlletins Oficials de la Propietat Industrial, còpies de documents de patents i models d’utilitat espanyols i recerques a les bases de dades de l’OEPM.El conveni també preveu la realització d’activitats conjuntes de divulgació, mesures relacionades amb la prestació de serveis, i mesures de formació del personal per al correcte ús dels serveis de l’OEPM.