Empresa i Treball

El Govern aprova el Decret pel qual es regula el procediment a seguir pel Servei de Competència en la Distribució Comercial.

query_builder   18 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es regula el procediment a seguir pel Servei de Competència en la Distribució Comercial.

El Projecte de decret desplega reglamentàriament la disposició addicional segona de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, la qual cosa va crear el Servei de Competència en la Distribució Comercial.La Llei té per finalitat determinar un sistema de distribució eficient a partir de la lliure i lleial competència dels agents, en el qual les petites, les mitjanes i les grans empreses comercials puguin concórrer de manera equilibrada. El decret, a l’empara de les finalitats que persegueix la llei, regula el procediment pel qual el Servei de Competència en la Distribució Comercial vetlli per l’equilibri comercial del territori. Així doncs, emetrà un informe previ, que tindrà caràcter vinculant , en els següents supòsits: - ampliacions de grans establiments comercials exemptes de sol·licitar la llicència comercial de la Generalitat.- sol·licituds de llicència comercial.- obertura, ampliació, trasllat, canvi de titularitat o d’activitat de determinats establiments de venda de productes alimentaris i de gran consum en règim d’autoservei i qualsevol altre supòsit que prevegi la normativa vigent.Es regula el procediment a seguir per la sol·licitud i l’emissió dels informes.Cal destacar el caràcter vinculant dels informes que siguin desfavorables. A més, es preveu una vigència de sis mesos per als informes favorables, per tal que es sol·liciti la llicència comercial corresponent dins d’aquest termini.