Empresa i Treball

El Govern acorda la delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d'inspecció i campanyes de control a diversos Consells Comarcals

query_builder   2 abril 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda la delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d'inspecció i campanyes de control a diversos Consells Comarcals

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Consum, va presentar el proppassat dia 20 de febrer un nou model de consum amb l’objectiu d’afavorir una millor atenció als consumidors i extremar les mesures de control en matèria de consum per tot Catalunya. Aquest nou model aportarà un 30% més d’agilitat i eficàcia en les actuacions de la Generalitat en matèria de consum. Es pretén garantir al màxim la seguretat del ciutadà en les seves activitats de consum al territori. Les accions d’informació, control i mediació s’articularan a través dels Consells Comarcals.Els Consells Comarcals que duran a terme una prova pilot seran Montsià, Osona, La Garrotxa, Vall d’Aran, Baix Penedès, Baix Llobregat, Baix Empordà i l’Alt Urgell, amb uns 200 municipis beneficiats en aquesta primera fase.Així doncs, el Govern ha acordat avui delegar les competències en matèria de resolució de conflictes de consum a aquests consells comarcals. Per tal que aquestes actuacions delegades es puguin dur a terme, la Generalitat abonarà a cadascun dels Consells Comarcals la quantitat màxima de 36.000 EUR. Entre les actuacions que es duran a terme destaquen la detecció de publicitat enganyosa o clàusules abusives de contractes, el control de l’etiquetatge de productes i la difusió de les alertes referents a productes perillosos i la seva retirada si s’escau.Pel que fa a les funcions de consum que es podran desenvolupar en els Consells Comarcals, cal destacar:- Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i béns quan es produeixi una denúncia o per aquells productes assenyalats en els protocols de les campanyes i control sistemàtic.- Desplegament a la comarca de les campanyes d’inspecció i control sistemàtic programades per la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial.- Atenció a les alertes referents a productes perillosos que li siguin adreçades des de la Direcció General de Consum, tramitant-les d’acord amb les instruccions assenyalades per a cada una d’elles.- Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se’n derivin.- Realització de les tasques de prospecció i arxiu de les diligències prèvies que es derivin de la presentació d’una denúncia.Cal tenir en compte que l’any 2001 la Direcció General de Consum va realitzar 18.250 inspeccions de les quals es van aixecar 10.325 informes favorables, 7.925 actes i es van sancionar 778 empreses. Per altra banda, es van retirar del mercat 109.834 unitats de productes que no complien les normatives vigents.Així mateix, l’Institut Català del Consum va realitzar 138 xerrades informatives sobre temes de consum entre els diferents col·lectius de ciutadans, amb especial dedicació als infants i a la gent gran.Finalment, la Junta Arbitral de Consum de Catalunya té adherides 2.828 empreses. L’any 2001 va realitzar 1.197 mediacions i va dictar 954 laudes.