Empresa i Treball

El Govern acorda aprovar la signatura del conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla Marc de Modernització del Comerç Interior a signar entre el Ministeri d'Economia i el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

query_builder   12 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda aprovar la signatura del conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla Marc de Modernització del Comerç Interior a signar entre el Ministeri d'Economia i el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Aquest Pla Marc s’està portant a terme des de l’any 1995 i suposa un acord de cofinançament entre el Ministeri i la Generalitat amb ajuts per a diverses línies d’actuació en matèria de comerç interior, que s’insereixen en els diferents programes duts a terme per part del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.Així doncs, es contemplen tres programes que encaixen plenament amb la filosofia del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme recollida en el Pla de Dinamització del Comerç Urbà 1998-2000, i 2001-2004 són:- Programa de cooperació empresarial, dirigit a atorgar ajuts a les PIME’s comercials, associades en organitzacions que realitzin funcions comercials per a la implantació de xarxes informàtiques, la reforma d’establiments minoristes i la implantació o renovació d’establiments majoristes així com a la pròpia organització.- Programa de recolzament a l’ordenació territorial del comerç per a associacions de comerciants amb ajuts destinats a la implantació de serveis comuns de gestió així com la remodelació física dels establiments col·lectius i l’adequació de locals particulars. També podran ser beneficiaries les administracions locals donada la seva implicació en matèria urbanística i com a titulars dels mercats minoristes.- Programa de recolzament a comerciants independents, dirigit a les PIME’s de distribució comercial minorista, per realitzar inversions en la transformació física dels establiments, l’adquisició d’equipament comercial i de gestió així com la formació d’empleats.El Govern de la Generalitat i el de l’Estat es reserven, en el marc del conveni, la possibilitat d’ampliar aquests programes amb els anomenats projectes singulars, que són aquells que tenen un caràcter innovador, o que poden afectar a més d’un sector comercial.L’esquema previst de cofinançament per part de l’Estat, és d’un 40% de les aportacions que fa la Generalitat de Catalunya en el programa de cooperació empresarial, un 30% en el d’ordenació del territori, i un 20% en el de comerç independent. Com es pot comprovar, i en la línia de la voluntat que inspira el Pla de Dinamització del Comerç Urbà 2001-2004, els programes que reben una major aportació són aquells on la cooperació empresarial i l’equipament col·lectiu poden esdevenir factor clau de competitivitat.L’aportació que la Generalitat de Catalunya fa del seu pressupost l’any 2001, a l’execució dels tres programes és de 1.420 MPTA (8.534.371,88 euros).Des de l’any 1995, el retorn que l’Estat ha fet a la Generalitat de Catalunya tant per programes específics com singulars ha estat el següent:1995134.493.900 pessetes (808.324,61 euros)1996147.650.047 pessetes (887.394,65 euros)1997176.152.200 pessetes (1.058.696,04 euros)1998263.400.193 pessetes (1.583.067,04 euros)1999250.563.390 pessetes (1.505.916,30 euros)2000279.308.593 pessetes (1.678.678,45 euros)