Empresa i Treball

El Consell Executiu ha aprovat autoritzar el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per realitzar despeses amb un abast pluriennal amb un import total de 200 MPTA (1.202.024,20 euros) per a la signatura d'un conveni amb el Ministeri d'Economia i l'Ajuntament de El Vendrell per al Pla d'Excel·lència Turística de l'esmentat municipi.

query_builder   23 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Consell Executiu ha aprovat autoritzar el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per realitzar despeses amb un abast pluriennal amb un import total de 200 MPTA (1.202.024,20 euros) per a la signatura d'un conveni amb el Ministeri d'Economia i l'Ajuntament de El Vendrell per al Pla d'Excel·lència Turística de l'esmentat municipi.

Els Plans d’Excel·lència Turística són una forma de col·laboració econòmica per a millorar una destinació turística entre les administracions central, l’autonòmica, i la local beneficiària del Pla.Amb aquests plans es pretén millorar la qualitat en les instal·lacions i serveis turístics.Mitjançant els plans d’excel·lència s’apropen els recursos turístics a l’usuari gràcies a una millor presentació d’aquests; s’augmenten o modernitzen els espais d’ús públic; es millora la qualitat dels serveis turístics, i es fomenta la cooperació empresarial, per exemple en aspectes de comercialització. Els plans han de suposar una total actualització de la comarca o municipi turístic per ajustar-los a les exigències de l’actual consumidor.El Conveni serà signat el proper mes de novembre i suposarà una inversió global de 600 MPTA (3.606.072,62 euros) en quatre anys que seran aportats a parts iguals entre el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, el Ministeri d’Economia i l’Ajuntament del Vendrell.