Empresa i Treball

Catalunya és la comunitat autònoma on s'han creat més llocs de treball, amb 37.000 ocupats més que el trimestre anterior

Segons Josep M. Rañé, "l'ocupació a Catalunya està fent els deures: és la comunitat autònoma on s'han creat més llocs de treball i ja ha assolit el 2004 els objectius previstos per al 2005"

query_builder   26 juliol 2004 18:22

event_note Nota de premsa

Catalunya és la comunitat autònoma on s'han creat més llocs de treball, amb 37.000 ocupats més que el trimestre anterior

Segons Josep M. Rañé, "l'ocupació a Catalunya està fent els deures: és la comunitat autònoma on s'han creat més llocs de treball i ja ha assolit el 2004 els objectius previstos per al 2005"

El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, ha destacat la bona situació del mercat de treball català en comparació amb la de la resta de l’Estat. En aquest sentit, segons Rañé, la taxa de temporalitat catalana se situa en el 22%, mentre que la de la resta de l’Estat, en el 30%. Rañé ha afegit que "tot i els bons resultats, la taxa de temporalitat continua, i en aquest sentit, el Departament de Treball abocarà recursos per reduir-la". Rañe també ha destacat "un avenç important pel que fa a la incorporació de la dona al mercat laboral". Tot i això, "les polítiques actives del Departament de Treball i Indústria continuaran orientades a donar suport a aquest col·lectiu".

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA. SEGON TRIMESTRE DE 2004

Catalunya és la comunitat autònoma on s’han creat més llocs de treball, amb 37.000 ocupats més que el trimestre anterior

Catalunya ha assolit el 2004 els objectius d’ocupació previstos pel 2005 a la cimera d’Estolcom

Aquest matí, el Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, ha presentat els resultats corresponents a l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre de 2004. Segons el Conseller "l’ocupació a Catalunya està fent els deures: és la comunitat autònoma on s’han creat més llocs de treball i ja ha assolit el 2004 els objectius previstos per al 2005".

Segons el conseller "els resultats quantitatius del mercat de treball es troben en una bona situació. Cal millorar, però, la situació qualitativa per aconseguir que Catalunya sigui un motor d’Europa". La millora de la qualitat passa, segona Rañé, per la reducció de la sinistralitat, la millora de la conciliació de la vida laboral i personal, la potenciació de la formació en general, i l’elaboració de polítiques industrials. Pel que fa a aquest darrer element, Rañé ha afegit que, properament, es donaran a conèixer els recursos que el Govern destinarà a millorar la qualitat, i la tranferència de coneixement i tecnologia dins el món industrial.

El Conseller ha destacat la bona situació del mercat de treball català en comparació amb la de la resta de l’Estat. En aquest sentit, segons Rañé, la taxa de temporalitat catalana se situa en el 22%, mentre que la de la resta de l’Estat, en el 30%. Rañé ha afegit que "tot i els bons resultats, la taxa de temporalitat continua, i en aquest sentit, el Departament de Treball abocarà recursos per reduir-la".

Rañe també ha destacat "un avenç important pel que fa a la incorporació de la dona al mercat laboral". Tot i això, "les polítiques actives del Departament de Treball i Indústria continuaran orientades a donar suport a aquest col·lectiu".

El Conseller també ha fet referència al creixement dels "serveis orientats a donar suport a les empreses". Segons el Conseller "estadísticament estan ubicats dins el sector serveis, tot i que a la pràctica estan orientats a donar suport al sector industrial". "L’externalització de moltes àrees que, fins ara, estaven integrades dins l’empresa ha provocat el trànsit de la indústria cap els serveis". En aquest sentit, segons Rañé, "hem de treballar perquè aquest sector creixi i ho faci amb qualitat".

La taxa d’atur a Catalunya és del 9,21%, havent-se reduït 4 dècimes respecte el trimestre anterior i 2 dècimes respecte el mateix trimestre de 2003. La taxa d’atur catalana és actualment 1,7 punts percentuals inferior a la mitjana espanyola, que es troba en el 10,93%.

D’altra banda, Catalunya és la comunitat autònoma on s’han creart més llocs de treball, amb 37.000 ocupats més que el trimestre anterior. Això representa que el 18,7% del creixement de l’ocupació a l’Estat s’han produït a Catalunya. En termes interanuals, el creixmenet de l’ocupació ha estat de 59.400 persones. Per tant, s’ha produït un increment notable de la població activa, de gairebé 60.000 persones respecte l’any anterior, que s’explica pràcticament de manera exclusiva per la incorporació de dones al mercat de treball.

Catalunya ha assolit, el 2004, els objectius d’ocupació previstos pel 2005. La cimera d’Estocolm va fixar per a l’any 2005 en relació al conjunt de la població (taxa d’ocupació total del 67% respecte al conjunt de la població de 16 a 64 anys), i actualment es troba en el 68,3%. En aquest sentit, Catalunya supera en 1,3 punts percentuals els nivells d’ocupació que la cimera d’Estocolm va fixar per al 2005. Les taxes d’ocupació a Catalunya són significativament superiors a la mitjana espanyola, i ja han superat la mitjana de la Unió Europea (15).

Les dades de l’EPA corresponents al segon trimestre de 2004 indiquen que a Catalunya hi ha 3.200.600 persones actives, 2.906.000 persones ocupades i 294.600 persones aturades.

Aquestes dades assenyalen que la població activa ha augmentat de 59.800 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior; la població ocupada ha augmentat de 59.400 persones, i l’atur s’ha mantingut pràcticament en el mateix nivell.

El creixement interanual de la població activa (+1,9%) continua sent força intens, sobretot en les dones (+4,2%), i l’ocupació també continua creixent a bon ritme (+2,1%).

Si comparem les dades amb l’any anterior, l’atur pràcticament no ha augmentat en termes interanuals, i respecte al trimestre anterior s’ha reduït d’11.200 persones.

L’increment de la població activa es concentra fonamentalment en les dones, que representen més del 90% d’aquest increment. L’increment interanual de la població activa femenina és de 55.200 persones. D’altra banda, el creixement de l’ocupació també ha estat absorbit majoritàriament per població femenina.

Per sectors econòmics, respecte al trimestre anterior, el creixement de l’ocupació es concentra als serveis, amb un guany de 51.600 llocs de treball respecte al trimestre anterior, i en l’agricultura, amb 5.200 ocupats més. La indústria i la construcció presenten pèrdues absolutes de llocs de treball (-14.900 i –4.900 respectivament).

Pel que fa a l’atur, es redueix tant l’atur masculí com el femení (-4.100 i –7.000 respectivament),  i augmenta l’atur juvenil (+3.200) i la proporció d’aturats de llarga durada (+2,2 punts percentuals).

Per territoris, la província de Barcelona presenta la taxa d’atur més elevada (9,93%), mentre que la més baixa és la de Lleida (5,3%). Girona té una taxa d’atur del 6,93%, i Tarragona del 8,2%).