Salut

Programa Salut i Escola

query_builder   20 setembre 2004 12:00

event_note Nota de premsa

Programa Salut i Escola

El Programa “Salut i Escola” va dirigit a una població objecte de 125.000 alumnes estudiants del tercer i quart cicle d’ESO dels centres públics i concertats de tot Catalunya.

Els principals objectius del Programa són millorar la coordinació entre l’escola i els serveis de salut per donar resposta a les necessitats dels adolescents, apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, per tal de facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors), reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc), detectar els problemes de salut, a fi d’intervenir-hi al més aviat possible i elaborar un mapa territorial conjunt de serveis sanitaris i educatius, amb l’objectiu de donar una resposta territorial integrada.

El Programa “Salut i Escola” s’implantarà en quatre fases diferents. Durant el curs escolar 2004-2005 es farà efectiu al Prat de Llobregat, Viladecans, Mataró, Granollers ciutat i les Franqueses del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, el Baix Empordà, Barcelona ciutat (Ciutat Vella), Girona ciutat, Reus, Lleida ciutat, Tarragona ciutat, Cornellà de Llobregat i Igualada. El curs 2005-2006 el Programa s’ampliarà als centres de l’Hospitalet de Llobregat, el Garraf, Mollet ciutat i la Llagosta, Blanes, Calella, Altebrat, Osona, Cerdanya, Sabadell ciutat i Terrassa ciutat. Al llarg dels cursos 2006-2007 i 2007-2008 s’implantarà a tot el territori català.

Pel que fa a les necessitats de personal per atendre els adolescents que participin en el Programa, el projecte preveu un reforç del personal d’infermeria en atenció primària que es portarà a terme mitjançant la millora en la dotació de recursos d’atenció primària i el desplegament de l’Agència de Salut Pública. Ambdós departaments facilitaran formació i materials als respectius professionals per tal de dur a terme el Programa.

En matèria de salut mental, el Departament de Salut i el d’Educació destinaran aproximadament un total de 1.826.703 € (303.937.725 pessetes) cada un, desglossats en tres anys:

• Pressupost 2004-2005:

 Salut : 534.644,64 € (88.957.383 pessetes)

 Educació: 625.712 € (104.109.717 pessetes)

• Pressupost 2005-2006:

 Salut: 445.537,2 € (74.131.152 pessetes)

 Educació: 468.540 € (80.953.444 pessetes)

• Pressupost 2006-2008

 Salut : 846.520,68 € (140.849.189 pessetes)

 Educació: 732.851 € (121.936.146 pessetes)

Problemes de salut prioritaris

 El Programa “Salut i Escola” incidirà principalment en la promoció i la prevenció d’hàbits i estils de vida dels joves directament relacionats amb determinats problemes de salut.

En matèria de salut afectivosexual s’orientarà els adolescents amb relació a la sexualitat responsable, la contracepció i les malalties de transmissió sexual (MTS). També es donarà informació sobre mètodes anticonceptius i preventius de les MTS (preservatiu) i l’aprenentatge d’habilitats socials.

En salut mental i consum de drogues i alcohol es treballaran els vincles i les relacions amb els amics, els educadors i les famílies, l’autoconcepte, l’autoestima, l’autoimatge corporal i la tolerància a la frustració. Es promouran l’exercici físic i l’adquisició d’un sentit crític enfront de les pressions per consumir, i s’incidirà en aspectes que augmentin la percepció del risc de les drogues i el risc de consumir-les, així com l’adequació de la percepció normativa.

Pel que fa a la salut alimentària, es promourà l’aprenentatge d’hàbits alimentaris saludables (educació nutricional) i la promoció de la pràctica de l’activitat física.

Professionals implicats

L’equip d’atenció primària de salut, principalment els professionals d’infermeria, seran els encarregats de portar a terme el Programa “Salut i Escola”, d’acord amb la priorització del Departament de Salut de potenciar l’atenció comunitària, amb la col•laboració del professorat dels centres docents i els professionals dels serveis educatius de la zona.

Els professionals sanitaris de referència disposaran de formació específica en tècniques d’entrevista amb adolescents, treball en grup i aspectes relacionats amb els problemes de salut més rellevants.

Es comptarà amb el suport de l’equip d’atenció primària de salut i dels equips especialitzats (centre de salut mental infantil i juvenil, centre d’atenció a les drogodependències, Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva).

El professorat participarà en sessions de formació i disposarà de materials didàctics per a la realització d’actuacions de promoció d’actituds i activitats saludables.

Tots els centres que imparteixen educació secundària, tant públics com concertats, tindran com a referent un professional del centre de salut.

.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia