El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) triplicarà la cobertura del desplegament del projecte Banda Ampla Rural (BAR) a les comarques de Girona, Barcelona i Catalunya Central, passant així dels 317 nuclis de població previstos inicialment als 925 que pertanyen a 325 municipis. L’abast de la població beneficiada es quadriplicarà assolint 384.462 habitants, davant els 104.330 que es preveien anteriorment. (S’adjunten comparatives i comarques afectades).

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana l’ampliació de la despesa plurianual del DURSI que permetrà ampliar i millorar l’extensió de la banda ampla al món rural arreu de Catalunya. Part d’aquests diners es destinaran a finançar el nou desplegament de la xarxa a les comarques de Girona, Barcelona i Catalunya Central a partir d’un nou concurs que s’ha convocat avui 29 de juliol i s’adjudicarà a finals de novembre d’enguany amb un pressupost màxim de 10 milions d’euros, contra els 5 milions del vigent fins ara. Es preveu que el desplegament comenci a principis de 2006 i finalitzi el primer trimestre de 2007.

Aquesta iniciativa és fruit de la redefinició del projecte per disposar de tecnològies que ofereixin cobertures més àmplies i serveis de valor afegit, com l’accés simètric a Internet d’alta velocitat i la telefonia fixa via Internet. L’ampliació de la cobertura permetrà satisfer les necessitats de connectivitat de poblacions disseminades, ciutadans aïllats i nuclis de població de més de 100 habitants sense ADSL.

D’aquesta manera, el projecte BAR s’adapta als requeriments del Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions, que executa el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i que té, entre altres objectius, fer arribar la banda ampla a tot el territori. La nova aposta tecnològica també ha de permetre assegurar l’escalabilitat de la xarxa de manera que ofereixi prou ampla de banda en el futur per respondre a les necessitats dels nous serveis d’Internet.

El projecte de desplegament de la xarxa pública de Banda Ampla Rural s’està executant com a resultat del concurs públic que la Generalitat de Catalunya va convocar el passat 30 de juliol de 2003, i que va adjudicar el 30 d’octubre, per tal d’oferir el servei d’accés ràpid a Internet en poblacions de Catalunya sense cobertura ADSL.

El concurs es va dividr en dos lots, equivalent en quant a nombre d’usuaris potencials i formats per un conjunt de comarques amb continuïtat geogràfica. Per una banda el lot 1, format bàsicament per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, va ser adjudicat a l’operador Iberbanda que ja ha anat desplegant la xarxa prevista i, de l’altra, el lot 2 que contempla bàsicament les comarques de Barcelona, Girona i Catalunya Central i que va ser adjudicat a la UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Flash 10 i Isolux Wat.

L’adjudicatari del lot 2 va proposar una xarxa basada exclusivament en connectivitat via satèl·lit i xarxes sense fils del tipus Wi-Fi. L’any 2004, el CTTI va constatar la insuficiència d’aquesta solució tecnològica en considerar-la poc adequada per al desplegament d’una xarxa de telecomunicacions amb abast territorial tan ampli com el plantejat en el concurs inicial. Per aquest motiu, el gener d’enguany es va iniciar el procés per desistir del contracte de subministrament.

3  

Imatges

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, acompanyat del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, durant la roda de premsa, (FOTO: DURSI)

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, acompanyat del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, durant la roda de premsa, (FOTO: DURSI) 250

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, amb el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran (esquerra imatge) i del director-gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Jordi Bosch.

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, amb el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran (esquerra imatge) i del director-gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Jordi Bosch. 810

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, acompanyat del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, durant la roda de premsa,

El conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, acompanyat del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, durant la roda de premsa, 250

1  

Fitxers adjunts

Presentació amb dades comparatives

Presentació amb dades comparatives
PDF | 161