El Servei Català de la Salut ha adjudicat el concurs de transport sanitari no urgent a l’àmbit de tot Catalunya, dins del nou model de transport sanitari que preveu la separació dels recursos del transport sanitari urgent dels recursos del transport sanitari no urgent.

El total de serveis objecte de contractació per al transport sanitari no urgent ha estat de 2.154.744 serveis anuals.

Per a la contractació del transport sanitari no urgent, donat que el criteri primordial és ajustar la realització del servei a l’hora i ruta prèviament programada, la proposta ha estat la contractació de l’activitat a realitzar. Aquesta contractació és realitzada per CatSalut i comporta la totalitat del transport sanitari no urgent a realitzar a l’àmbit territorial de Catalunya a càrrec del CatSalut.

Per últim, cal afegir que, a l’àmbit territorial de la Regió Sanitari de l’Alt Pirineu, donada les característiques orogràfiques i demogràfiques del territori, els recursos del transport sanitari no urgent hauran d’assegurar una disponibilitat les 24 hores al dia per al suport al transport sanitari urgent. En aquest supòsit, a més de la contractació de l’activitat, cal afegir un cost d’estructura del recurs en disponibilitat per al Centre de Coordinació de Semsa (061). La contractació és d’una estructura mínima de 5 vehicles les 24 hores al dia amb base cadascuna d’elles a:

• 1 vehicle 24 hores a la comarca de l’Alta Ribagorça

• 1 vehicle 24 hores a la comarca del Pallars Jussà

• 1 vehicle 24 hores a la comarca del Pallars Sobirà

• 1 vehicle 24 hores a la comarca de l’Alt Urgell

• 1 vehicle 24 hores a la comarca de la Cerdanya

Aquests vehicles estaran a disposició del Centre Coordinador d’Emergències (CeCor SEM), per realitzar serveis en cas de necessitat de transport sanitari urgent.

Antecedents

Segons l’anterior concurs realitzat a l’any 1999 i adjudicat a l’any 2000 les empreses adjudicatàries són responsables de la prestació del servei de transport sanitari urgent i no urgent, excepte en el cas de Barcelona ciutat, que només es va licitar el transport sanitari no urgent.

El fet de no existir diferenciació en els lots territorials entre els recursos destinats a la prestació dels serveis de transport sanitari urgent i els recursos destinats a la prestació dels serveis de transport sanitari no urgent, ha comportat aquests últims anys problemes d’adequació de Recursos.

És en aquest context on, davant el plantejament del nou concurs de transport sanitari, es va considerar necessari i imprescindible diferenciar la contractació dels serveis de transport sanitari urgent de la contractació dels serveis de transport sanitari no urgent.

2  

Fitxers adjunts

Annex Lots, adjudicataris, activitat i import

Annex Lots, adjudicataris, activitat i import
DOC | 119

Annex Lots, adjudicataris, activitat i import

Annex Lots, adjudicataris, activitat i import
DOC | 119