Drets Socials

Neix una plataforma per defensar els interessos de les entitats d'assistència social sense ànim de lucre

La nova plataforma donarà veu a les entitats sense ànim de lucre que actuen en el sector dels serveis socials, la dependència i l'atenció a les persones

query_builder   20 octubre 2006 13:30

event_note Nota de premsa

Neix una plataforma per defensar els interessos de les entitats d'assistència social sense ànim de lucre

La nova plataforma donarà veu a les entitats sense ànim de lucre que actuen en el sector dels serveis socials, la dependència i l'atenció a les persones

El president del Consorci Hospitalari de Catalunya, Josep Abelló, la presidenta de FEATE, Assumpció Ros, i la presidenta de FERS Catalunya, Ana Maria Oliveras, han signat avui un conveni de col·laboració que, a curt termini, farà possible la futura Confederació Catalana d'Entitats d'Atenció a la Dependència CECAD. La signatura, que ha tingut lloc a la seu del departament de Benestar i Família, l'ha presidit la consellera Carme Figueras.

El nou marc legal que s’està configurant comporta nous reptes per a les entitats amb vocació de servei públic que tenen per objectiu garantir el benestar de persones amb algun tipus de dependència. En aquest sentit, la CECAD neix amb l’objectiu de representar les entitats sense afany de lucre dedicades a l’assistència social en el marc de la nova Llei de la Dependència i el desplegament de la futura Llei de Serveis Socials a Catalunya, que tindran gran incidència en la prestació de serveis adreçats a la població més vulnerable necessitada de protecció social.

Amb l’acord subscrit avui entre les tres entitats, la CECAD assoleix la representativitat legal suficient per tal que les entitats sense afany de lucre que treballen en aquest sector puguin defensar el seu posicionament en les mateixes condicions que les que representen serveis socials des d’una visió empresarial. Això representarà poder formar part de les taules de negociació col·lectiva que es constitueixin a partir d’ara.

Altres finalitats del nou ens, a banda de la representativa, són la de promoure serveis amb vocació social, d’atenció a les persones, constituir un espai de debat sobre les necessitats del sector i fomentar la formació contínua de professionals i familiars de persones en situació de dependència, entre d’altres.

Podran formar part de la CECAD tot tipus d’organitzacions professionals no lucratives de serveis a l’atenció de la dependència que actuïn a Catalunya.

CAPSS

El Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) neix l’any 1995 en el si del Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC) per desenvolupar la funció de patronal i per dotar-se d’una organització empresarial representativa dels seus interessos en aquest àmbit.

Actualment, CHC representa 35 centres sociosanitaris i 31 Residències assistides i/o Centres d’atenció social, entre d’altres institucions sanitàries.

El Consorci Hospitalari de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base associativa, que té el seu origen en el moviment municipalista. Es va constituir legalment l’any 1983. La seva funció és promoure l’atenció a les persones des dels sistemes de salut i de serveis socials de responsabilitat pública.

FEATE

La Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE) neix l’any 1991 per donar repsosta  a les necessitats representatives de nou residències per a gent gran gestionades per organitzacions sense afany de lucre.

Durant quinze anys la FEATE ha estat representada a diferents òrgans de participació i,  actualment, la FEATE participa a la Taula Tècnica de l’ICASS, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a la Gent Gran, el Consell Municipal de Benestar Social i al Consell de la Gent Gran de Catalunya.

L’organització patronal FEATE representa prop de 40 entitats privades especialitzades en prestar serveis a la tercera edat des d’una òptica benèficoassistencial no mercantilista.

FERS

La Federació Espanyola de Religiosos Sanitaris és un organisme de Dret Pontifici, amb personalitat jurídica pròpia que aglutina més de 40 congregacions religioses i que ha treballat, durant més de 50 anys, en diversos programes sanitaris i assistencials del país per donar resposta a les necessitats socials que han anat sorgint.

Des de la seva fundació l’any 1955, FERS Catalunya ha fomentat els vincles amb diferents organismes  nacionals i internacionals que conformen el sector sociosanitari, apostant per un marcat caràcter de servei social.

En l’actualitat, FERS Catalunya gestiona més de 150 residències per a gent gran del país. A més, l’activitat de l’entitat en l’àmbit social també arriba a centres psiquiàtrics, centres d’acollida per a dones, centres per a transeünts, centres de dia de la tercera edat, servei d’atenció a domicili i treball en hospitals públics i privats.

2  

Imatges

Foto 2 de l'acte de signatura

Foto 2 de l'acte de signatura 265

Foto 1 de l'acte de signatura

Foto 1 de l'acte de signatura 287

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia