Drets Socials

Benestar i Família gestiona un programa per ajudar els immigrants que vulguin retornar al seu país

El PREVICAT -Programa de Retorn Voluntari d'Immigrants des de Catalunya-, és fruit de l'acord entre el Departament de Benestar i Família i la Organització Internacional per a les Migracions (OIM)

query_builder   24 octubre 2006 20:00

event_note Nota de premsa

Benestar i Família gestiona un programa per ajudar els immigrants que vulguin retornar al seu país

El PREVICAT -Programa de Retorn Voluntari d'Immigrants des de Catalunya-, és fruit de l'acord entre el Departament de Benestar i Família i la Organització Internacional per a les Migracions (OIM)

La Consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, la responsable de l'oficina de l'Organització Internacional per a les Migracions a Espanya (OIM), Carmen Peñalba, i el representant especial a Espanya del director general de l'OIM, Manuel Pombo, s'han reunit avui per a concretar els detalls de la posada en marxa del PREVICAT. Es tracta d'un programa impulsat pel govern i la OIM que ajuda a les persones estrangeres immigrades en situació d'exclusió social i que desitgen retornar al seu país.

El programa s'articula en un conveni entre les dues institucions, i parteix de l'experiència prèvia de col·laboració en el Programa Estatal de Retorn Voluntari (PREVIE), a través de la Secretaria per a la Immigració del Departament, que és seu oficial de la OIM a Catalunya des de l'any 2003.

El Programa de Retorn Voluntari és una eina de treball per als serveis socials dels ajuntaments i altres entitats públiques i privades, que ofereix ajut i suport social a les persones estrangeres immigrades presents al territori de Catalunya.

Amb aquesta finalitat, per a la gestió del Programa es mantenen contactes amb els ajuntaments que atenen les persones que sol·liciten el retorn voluntari, i es requereix l'emissió d'un informe social de valoració de cada sol·licitud individual.

 Ajuts per al retorn voluntari

El PREVICAT comptarà amb una dotació de 100.000€ per aquest 2006, que permetrà finançar un nombre aproximat de 70 ajuts de retorn voluntari en aquest trimestre. El finançament prové en part del Fons Estatal de suport a l'acollida i la integració d'immigrants assignat a Catalunya.

El programa proveeix el beneficiari d'un bitllet d'avió, i un ajut de 50€ per persona, així com un ajut per a la integració al país d'origen (400€ màxim per adult i 150€ màxim per menor de la mateixa unitat familiar).

La col·laboració amb l'Organització Internacional per a les migracions (OIM)

 L'octubre de 2003 la Secretaria per a la Immigració i l'OIM van signar un conveni marc on s'establia la col·laboració tècnica entre ambues organitzacions en el programa estatal de retorn voluntari.

Fruit d'aquest conveni, en el període entre el desembre de 2003 i el setembre de 2006 la Secretaria per a la Immigració ha canalitzat 112 sol·licituds de retorn voluntari fetes des de diferents ajuntaments i entitats de Catalunya.

 L'OIM és una organització intergovernamental creada l'any 1951 per abordar les qüestions de les migracions a tot el món, a la qual Espanya s'hi ha reincorporat com a país membre de ple dret el 8 de juny de 2006. Actua sota el principi segons el qual la migració ordenada i humana beneficia tant als migrants com als països que els acullen.

Passos per acollir-se al Programa

 La persona que vulgui acollir-se al Programa de Retorn Voluntari cal que s'adreci al seu ajuntament, o a qualsevol entitat o administració pública que disposi d'un treballador social col·legiat. El treballador social corresponent emet un informe, on descriu el cas i on s'avala la conveniència que el candidat es beneficiï del Programa. Aquest informe ha d'incloure diferents dades, entre les quals el domicili d'empadronament, les característiques de la unitat familiar, l'exposició de la seva situació anterior a la immigració a Espanya, els motius que varen induir-li a immigrar, les situacions que ha viscut des de la seva arribada fins a l'actualitat, les previsions de futur immediat, en cas de quedar-se aquí i en cas de retornar al seu país d'origen.

Posteriorment l'informe es remet a la seu de la OIM a Catalunya (ubicada a la Secretaria per a la Immigració del departament de Benestar i Família), on es revisa la documentació i es fa arribar a l'oficina de la OIM a Madrid. Allà una Junta Avaluadora decideix si s'autoritza o no cada sol·licitud.

Del Programa de Retorn Voluntari en queden exclosos: - Qui en el moment de presentar la sol·licitud no pugui demostrar una estada mínima a Espanya de 6 mesos seguits.

 - Els nacionals dels països de la Unió Europea o que disposen de targeta de residència comunitària.

- Els nacionals dels tres països candidats a entrar a la UE (Romania, Bulgària i Turquia).

- Els nacionals dels països del Marroc, Argèlia i Túnez. - Els nacionals de països en conflicte armat.

- Tot aquell qui posseeixi doble nacionalitat, i una de les quals sigui d'un Estat de la UE. El cas serà estudiat per veure les seves condicions.

- Els menors d'edat no acompanyats.

1  

Imatges

Foto acte

Foto acte 451

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia