Drets Socials

Barcelona tindrà 50 nous equipaments de serveis socials adreçats a gent gran, discapacitats i infància

query_builder   13 juliol 2005 17:30

event_note Nota de premsa

Barcelona tindrà 50 nous equipaments de serveis socials adreçats a gent gran, discapacitats i infància

L’acord subscrit permetrà créixer en prop de 2.600 places en centres i residències destinades a l’atenció a la gent gran, a la infància, a persones amb discapacitat psíquica, amb discapacitat física i amb malaltia mental. L’Ajuntament cedirà solars, mitjançant un conveni, a la Generalitat i a entitats d’iniciativa social per a la construcció i la gestió dels equipaments.

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, han signat avui, dimecres 13 de juliol, un conveni de col·laboració per tal de crear a la ciutat de Barcelona nous equipaments de serveis socials destinats, principalment, a gent gran, infància i persones amb discapacitats psíquiques, físiques i mentals.

És voluntat de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona realitzar, en el marc d’aquest conveni, una actuació prioritària en el període 2005-2007 per a la posada en marxa de nous equipaments d’atenció especialitzada a la ciutat.

Dels 50 nous centres projectats, 35 seran de titularitat pública i els construirà la Generalitat de Catalunya, la resta es promouran a través de la col·laboració amb entitats privades d’iniciativa social, amb la concertació corresponent de les places.

La Programació territorial de serveis socials especialitzats de Benestar i Família, el Programa d’actuació municipal 2004-2007 i el Pla municipal per a la inclusió social 2005-2010 plantegen l’objectiu compartit d’incrementar l’oferta d’atenció especialitzada a la ciutat de Barcelona. Enfront del dèficit real de places residencials a la ciutat, respecte a la mitjana de Catalunya, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat i l’Ajuntament volen avançar, amb l’execució d’aquest Conveni de col·laboració, en l’objectiu del reequilibri territorial i la cobertura progressiva de les necessitats socials de Barcelona.

El nou acord preveu:

Donar prioritat als equipaments públics: un 70% dels equipaments previstos seran de titularitat pública.

Dotar la ciutat de Barcelona, per primer cop en un conveni d’aquest tipus, d’equipaments públics d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats i amb malalties mentals.

Distribuir els equipaments de manera equilibrada entre els 10 districtes de Barcelona.

Crear una comissió paritària de verificació semestral que permeti fer un seguiment de les obres per tal d’assolir els terminis previstos d’execució.

De forma immediata, l’Ajuntament posarà ja a disposició de la Generalitat els solars de les primeres quatre residències adreçades a gent gran: Viladomat, Can Ferrero, Molí Via Favència i Augusto César Sandino

El Conveni marc subscrit l’any 1999 entre la Generalitat i l’Ajuntament va suposar la construcció de 10 residències i 10 centres de dia per a gent gran. L’actual Acord recull, més enllà del col·lectiu de les persones grans, altres àmbits d’atenció especialitzada que suposen dotar la ciutat de nous equipaments adreçats a persones amb discapacitats físiques i psíquiques, a persones amb malalties mentals i als infants en situació de risc.

Amb aquest nou impuls d’infraestructures de serveis socials, Barcelona estarà en camí de consolidar una xarxa d’equipaments prou extensa i diversa capaç de donar una resposta efectiva a les necessitats socials creixents de la ciutadania.

Equipaments públics

Amb aquest conveni, ambdues parts impulsaran la construcció dels equipaments públics següents d’atenció especialitzada, que seran de titularitat de la Generalitat i s’integraran en la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

Atenció a la gent gran

10 residències assistides amb els seus corresponents centres de dia per a gent gran, amb un total aproximat de 1.200 places de residència i 320 places de centre de dia. Una d’aquestes residències assistides s’ubicarà dins del recinte del “Parc Pere Virgili”, al districte de Gràcia, emmarcada dins del projecte monogràfic d’Alzheimer.

Atenció a persones amb discapacitat psíquica

2 residències per a  persones amb discapacitat psíquica profunda, amb un total aproximat de 120 places de residència.

2 residències per a discapacitats psíquics lleugers o mitjans amb trastorns de comportament, amb un total aproximat de 60 places de residència.

Atenció a persones amb discapacitat física

1 residència per a persones amb  gran discapacitat física, de 50 a 60 places de residència.

Atenció a persones amb malaltia  mental

1 llar residència per a persones amb malaltia mental, de 30 a 40 places de residència.

Atenció a la infància

2 o 3 centres residencials de primera acollida per a la infància, amb un total de 100 places.

1 centre residencial d’acció educativa intensiva (CRAE-i).

5 centres residencials d’acció educativa, amb un total aproximat de 100 places (CRAE).

L’Ajuntament aportarà els terrenys necessaris, a títol de dret de superfície. En el cas que posi a disposició del Departament locals o edificis ja construïts, es farà una valoració de mutu acord de la construcció per tal d’establir la correlativa compensació econòmica a favor de l’Ajuntament. Les cessions de terrenys corresponents a les residències per a gent gran s’inclouen en les actuacions corresponents al Pla de l’habitatge 2004-2010 que impulsa l’Ajuntament de Barcelona.

Cooperació en la inversió d’equipaments d’iniciativa social

Així mateix, el Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament de Barcelona, amb aquest conveni es comprometen a cooperar amb la iniciativa social per tal d’impulsar, com a mínim,  els projectes següents:

Atenció  a persones amb discapacitat psíquica

2 residències per a persones amb discapacitat psíquica profunds

1 residència per a persones amb discapacitat psíquica lleugera i mitjana amb trastorns de conducta

Atenció a persones amb discapacitat física

6 residències per a persones amb gran discapacitat física

2 centres d’atenció especialitzada de caire dïurn

Atenció a persones amb malaltia mental

4 llars residències

L’Ajuntament de Barcelona facilitarà a les entitats privades d’iniciativa social els drets de superfície necessaris per a la construcció dels equipaments segons les disponibilitats de terrenys i mitjançant el sistema i les condicions que s’estableixin a aquest efecte.

Per la seva banda, el Departament de Benestar i Família cooperarà amb les entitats privades en el finançament de la construcció dels equipaments i es compromet a realitzar el concert de places d’acord amb el procediment i el règim jurídic dins la legislació vigent, per la qual cosa s’integraran a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

Amb la signatura d’aquest conveni es dóna un pas important per a pal·liar el dèficit que té Barcelona en equipaments de serveis socials d’atenció especialitzada, ateses les seves característiques i la densitat de població, i si es té en compte la cobertura mitjana de Catalunya pel que fa a aquesta mena d’equipaments.

Altres acords de cooperació per a la creació de places en el període 2005-2007

El Departament de Benestar i Família promourà l’increment de l’ajut per a l’acolliment residencial assistit destinat a persones grans fins a 1.366 usuaris. Així mateix, i pel que fa a les persones amb discapacitat, es compromet a establir ajuts per a llars residències per a persones amb discapacitats psíquiques o físiques per a un màxim de 368 persones.

1  

Imatges

Mapa de distribució dels nous equipamets a la ciutat de Barcelona

Mapa de distribució dels nous equipamets a la ciutat de Barcelona 2013

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia