Territori

S'aprova el Pla director de l'aeroport d'Alguaire

query_builder   2 novembre 2006 13:20

event_note Nota de premsa

S'aprova el Pla director de l'aeroport d'Alguaire

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l'aprovació definitiva del Pla director de l'Aeroport d'Alguaire. El document recull els principals objectius que ha d'assolir aquest nou aeroport que comptarà amb una inversió de 42,5 MEUR i vol assolir 400.000 viatgers i 6.000 tones de transport de mercaderies anuals. Aquesta aprovació és un pas de gran importància en la tramitació d'aquesta infraestructura aeroportuària que es preveu que iniciï les obres a principis de l'any vinent. L'aeroport d'Alguaire, el primer que construeix la Generalitat, connectarà internacionalment les comarques de Ponent i dinamitzarà l'entorn socioeconòmic de la zona.

L’aprovació definitiva del Pla director de l’aeroport suposa entrar en el tram final de la tramitació d’aquesta important infraestuctura i estableix de forma definitiva les seves característiques i els seus objectius. Tot i que no és perceptiu des del punt de vista administratiu, el pla director va estar sotmès a exposició pública durant un mes per la voluntat del Govern de comptar amb el màxim de consens i participació en la seva consecució.

Així, s’han recollit algunes de les al·legacions plantejades per institucions i particulars com ara la redimensió d’algunes superfícies, l’ampliació de la pista de 30 a 45 metres o la realització d’un inventari dels camins existents a la zona que seran desviats per la presència de l’aeroport.

D’altra banda, al llarg dels darrers mesos, s’ha rebut l’informe favorable d’Aviació Civil (MIFO) per a la construcció de l’aeroport, document que permet el moviment d’avions, i l’informe favorable d’impacte ambiental del Departament de Medi Ambient.

Pel que fa a la resta de processos previs a l’inici de construcció de l’aeroport, es preveu que en les pròximes setmanes sortiran a exposició pública per un període de 30 dies l’avantprojecte de l’aeroport i el seu corresponent estudi d’impacte ambiental.

Un cop recollides les al·legacions pertinents, es preveu que el proper desembre surti a licitació el projecte constructiu de la pista de l’aeroport i dels edificis i instal·lacions complementaris per al seu funcionament.

Pel que fa al el Pla especial, que delimita l’espai on s’ubicarà l’aeroport, ja està enllestit i aprovat i ara s’estan ultimant les negociacions i tràmits per a l’adquisició dels terrenys on anirà ubicat. Així, es podrien adjudicar les obres la primavera del 2007 i iniciar-se la construcció de l’aeroport abans de l’estiu vinent.

Objectiu: crear un aeroport regional

El pla director de l’Aeroport d’Alguaire que ara s’ha aprovat recull les línies estratègiques del futur aeroport per tal de marcar el seu desenvolupament en un període de 15-20 anys. L’objectiu del Govern és crear a la zona de ponent un aeroport regional per donar servei tant de passatgers com logístic a la demarcació.

La ubicació d’un aeroport a les proximitats de Lleida parteix de les prioritats del Govern en matèria d’equilibri territorial i diversificació econòmica. L’objectiu és que els ciutadans de tots els territoris del país puguin tenir accés a serveis aeroportuaris en la seva demarcació. Així, es potencia la xarxa de comunicacions aèries i es diversifica l’economia. Cal tenir en compte que la presència d’un aeroport genera activitat econòmica al seu entorn com ara la indústria associada al manteniment dels avions, les activitats logístiques derivades de la presència de vols, escoles de vol o serveis de missatgeria aèria.

En línies generals, el Pla director recull l’estudi de la demanda, fa pronòstics de trànsit de viatgers i mercaderies i planteja les infraestructures de comunicació necessàries per al correcte funcionament de l’aeroport.

400.000 passatgers i 6.000 tones de mercaderies l’any

D’aquesta manera, el Pla director determina que la instal·lació aeroportuària tindrà rang d’aeroport regional. Es considera aeroport regional aquell que abasta qualsevol distància a escala europea. A Catalunya hi ha exemples com l’aeroport de Reus o el de Girona. Altres aeroports europeus de les mateixes característiques són el de Lió, Niça, Torí, Florència, Lutton o Newcastle, entre altres.

 L’aeroport d’Alguaire té l’objectiu de complir per a les comarques de Ponent una funció similar a la d’aquests aeroports per a les seves zones d’influència. Aquesta abarcaria des dels aeroports pròxims com el de Bilbao, València i els del sud de França fins als aeroports més allunyats del conjunt d’Europa. El tipus d’avions que poden fer ús d’aquest aeroport són els avions comercials de passatgers de capacitat mitjana (Airbus 320, Boeing 737, etc.).

L’aeroport té una doble vocació: el transport de viatgers i el de mercaderies.

Transport de viatgers: es preveu que aquest aeroport podrà donar servei a diverses tipologies d’usuaris com els habitants de les comarques de ponent, els habitants d’altres zones de Catalunya i Aragó, el turisme de l’esquí i l’esport d’aventura i els viatges de negocis (fires, congressos, etc.). En aquest sentit, es preveu que aquest aeroport pugui assolir els 400.000 passatgers.

Transport de mercaderies: l’aeroport acollirà un transport de mercaderies de tipus mitjà amb serveis de paqueteria, missatgeria, productes peribles i terciaris. D’aquesta manera, es preveu assolir 6.000 tones anuals de mercaderies.

Més endavant, l’elaboració de l’estudi de viabilitat econòmica perfilarà amb més detall aquestes previsions de capacitat de l’aeroport en la gestió de passatgers i mercaderies.

Una inversió de 42,5 MEUR

El Pla director preveu una inversió de 42,5 MEUR per a la construcció de l’aeroport. Del conjunt de la inversió, les partides més importants es destinaran a les obres del camp de vol i de la terminal (43%) i a la compra d’equips, instal·lacions aeronàutiques i material auxiliar i mòbil (26%). La resta de la inversió recau en les actuacions en infraestructures no aeroportuàries com l’adquisició dels terrenys, vials de superfície per als accessos i escomeses generals a l’aeroport. Es preveu que el temps d’execució d’aquesta fase serà d’uns 20 mesos.

Reserva d’espai

El Pla especial per a la delimitació de sòl de l’àmbit de l’aeroport d’Alguaire aprovat l’any passat és el que determina la reserva d’espai necessària per a l’aeroport. Precisament, ara s’estan ultimant les negociacions i tràmits per a l’adquisició dels terrenys on anirà ubicat

Es preveu que l’àmbit d’afectació de l’aeroport, situat a l’altiplà d’Alguaire, tingui una superfície aproximada de 276,25 ha de les quals corresponen al subsistema de moviment d’aeronaus 162,93 ha, 20,72 ha al subsistema d’activitats aeroportuàries i 92,6 ha a la zona de reserva aeroportuària.

El nou aeroport

El Pla director defineix un Sistema General Aeroportuari que s’estructura en dues grans àrees, depenent de les activitats assignades: la zona de moviment d’avions i la zona d’activitats aeroportuàries.

Zona de moviment d’avions. Conté els espais i superfícies emprats per les aeronaus en el seus moviments d’aterratge, enlairament, circulació en rodament i estacionament. Es preveu una superfície estimada de 162,93 ha Està constituït per:

.- Camp de vols: pista de 2.000 metres de longitud en la primera fase i 45 metres d’amplada, i fins els 3.000 metres en el màxim desenvolupament, més els diversos accessos a la zona d’enlairament.

.- Plataforma d’estacionament d’aeronaus.

.- Zones previstes per a la ubicació d’instal·lacions auxiliars, com els sistemes d’ajuda a la navegació aèria.

.- Torre de control de 25 metres d’alçada i 300 metres quadrats de superfície total.

1  

Imatges

Gràfic situació aeroport i accessos

Gràfic situació aeroport i accessos 335

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia