El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de diverses obres corresponents a actuacions de millora a la xarxa viària de Lleida que suposen una inversió de 61,3 MEUR. Els projectes consistiran, principalment, en l’eixamplament i eliminació de revolts a la C-28 entre Son i Sorpe, la construcció de les variants d’Esterri i València d’Àneu, de les carreteres C-13 i C-28 i el condicionament de la C-12 a Àger, per millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit. D’aquesta manera es compleix el compromís anunciat pel conseller Joaquim Nadal en la seva visita a La Pobla de Segur el passat 26 de novembre.
Millores a la C-28, Esterri-Son, 37,4 MEUR

El DPTOP ha iniciat la licitació de dues importants actuacions de millora de la carretera de la Bonaigua, en el tram entre Esterri d’Àneu i Son, que suposaran una inversió conjunta de 37,4 MEUR i que permetran una millora en la seguretat i la comoditat del trànsit. Es tracta, d’una banda, de la construcció de les variants d’Esterri i València d’Àneu, de les carreteres C-13 i C-28, i de l’altra, del condicionament de la C-28 entre Son i Sorpe.

Variant d’Esterri i València d’Àneu

La carretera C-28 forma part de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat i, juntament amb la C-13, és un dels eixos vertebradors del Pallars Sobirà i la Val d’Aran. El projecte de construcció de la variant forma part del programa d’actuacions al Pallars Sobirà i permetrà comptar amb una nova via de dos carrils de 3,5 metres d’amplada per sentit i dos vorals d’un metre d’amplada, amb una longitud total de 4,7 quilòmetres. Les obres es podrien iniciar l’estiu de 2006, amb un termini d’execució de 18 mesos i un pressupost de 20,7 MEUR.

Entre les principals actuacions cal destacar la construcció d’un viaducte de 110 metres de longitud que permetrà el pas de la canalització de la riera del Tinter i de dos camins que hi accedeixen.

El projecte inclou també dues noves interseccions, una a Esterrri d’Àneu Nord i una altra a València d’Àneu, ambdues amb carrils centrals de gir a l’esquerra i d’acceleració.

Les obres es completaran amb un pas de fauna, el elements de drenatge, mesures ambientals, barreres de seguretat i senyalització.

Condicionament de la C-28, entre Son i Sorpe

Igualment, el Departament de Política Territorial ha licitat les obres de millora de la carretera C-28 entre Son i Sorpe per un import de 16,7 MEUR, que donaran continuïtat a la construcció de les variants d’Esterri i València d’Àneu.

El condicionament de la C-28 entre Son i Sorpe comportarà l’eixamplament de la via i la rectificació de revolts, amb l’objectiu de millorar la seva funcionalitat. Les obres començaran la primavera vinent i tindran un termini de 18 mesos.

Ateses les característiques del terreny per on discorre, la C-28 presenta una geometria complicada; així, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està desenvolupant un conjunt d’actuacions per tal de millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit en aquesta carretera.

El projecte significarà la millora de la C-28 en un tram que abasta 6 quilòmetres de longitud, entre el final de la variant dels Avets i la cruïlla de Son. Les obres consistiran principalment en l’eixamplament de la via –que tindrà entre 7 i 9 metres– i la rectificació de revolts.

Com a estructures, cal destacar la construcció a la zona de l’accés a Sorpe de tres viaductes, de 10 metres d’amplada i una longitud d’entre 70 i 80 m.

Les obres es completaran amb la construcció de dos llits de frenada i la millora del drenatge, la senyalització i les barreres de seguretat.

Altres actuacions a la C-28

Aquestes actuacions s’afegiran als treballs de millora del tram de 3 quilòmetres de la C-28 entre el refugi de la Mare de Déu de les Ares i la variant dels Avets, al municipi d’Alt Àneu, adjudicats el 24 de novembre passat, amb un pressupost de 4,1 MEUR.

D’altra banda, el DTOP té previst el condicionament de la C-28 a la Val d’Aran, entre Salardú i el límit amb el Pallars Sobirà. Així, s’està executant la millora entre Vaquèira i el revolt de Tonyon i s’està redactant l’estudi d’impacte ambiental dels trams de Salardú a Vaquèira i de Tonyon al límit de comarca (cap al Port de la Bonaigua).

Millora de la C-12 a Àger, 23,9 MEUR

La carretera C-12 presenta un traçat sinuós i amb revolts tancats, fruit de l’accidentada orografia de la zona. El DPTOP ha licitat la millora d’un tram de 12,2 quilòmetres d’aquesta via, des de la sortida est d’Àger fins l’enllaç amb la cruïlla de la C-13. Està previst que les obres comencin durant l’estiu de 2006, amb un termini d’execució de 23 mesos i un pressupost de 24 MEUR.

Les obres consistiran en l’eixamplament de la via –que tindrà una calçada de 7 metres d’amplada amb vorals d’un metre- i la rectificació de revolts, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.

Per salvar l’orografia de la zona, es construiran fins a 8 viaductes. Un d’ells, de 160 metres, permetrà travessar el barranc de Menàrguens, i dos més, de 170 i 130 metres, respectivament, facilitaran el trànsit pel tram de la carretera que discorre entre la via del ferrocarril i el pantà de Camarasa. Precisament, es construirà un pont de 14 metres per salvar un entrant del pantà cap a la carretera.

Les obres inclouran la construcció de dues noves interseccions amb un carril central de gir a l’esquerra, a la cruïlla de la C-12 amb la carretera de la Règola, i en l’encreuament amb la C-13. Els treballs finalitzaran amb la millora del drenatge, la senyalització i les barreres de seguretat.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 221