-El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha resolt avui adjudicar els ajuts previstos a la segona convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial a 17 projectes de diferents municipis catalans. - Aquests ajuts sumen 99 MEUR en total, que es destinen a cofinançar els projectes seleccionats fins a un 50 % del pressupost. Amb les aportacions dels respectius ajuntaments es generarà un volum d’inversió global de 198 MEUR.- El desembre de 2004 es van adjudicar els ajuts de la primera convocatòria a tretze barris de Catalunya. La Generalitat hi va aportar també 99 MEUR.- Entre ambdues convocatòries s’han concedit ajuts a 30 barris. Es preveu que l’any vinent s’obri una tercera convocatòria d’ajuts. D’aquesta manera abans d’un any s’hauran incorporat al programa més de 40 barris d’arreu de Catalunya.

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, respon a una de les prioritats del Govern de Catalunya: la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans, especialment d’aquells que resideixen en els entorns urbans més fràgils. Aquesta llei, que fou una de les primeres impulsades pel govern, preveu la creació d’un fons financer a disposició dels ajuntaments que presentin projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles en general. Les aportacions de la Generalitat van destinades a cofinançar aquests projectes.

El dia 1 de març el DOGC publicà la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per la qual es convocava una segona convocatòria d’ajuts en el marc de l’esmentada llei. Quan es tancà el termini de presentació de sol·licituds, a principis de maig, s’havien recollit un total de 77 projectes.

Nous ajuts per disset barris

La Comissió de gestió del fons ha analitzat els 77 projectes presentats i ha lliurat al conseller de Política Territorial i Obres Públiques la proposta dels projectes a finançar i la quantia que s’aportarà en cada cas.

Els criteris d’avaluació per determinar els barris beneficiaris han estat la problemàtica urbanística i els dèficits d’equipaments i serveis de la zona. També s’han valorat les característiques demogràfiques, les problemàtiques socials i econòmiques més patents, com ara la taxa d’atur, el nombre de persones beneficiàries de pensions assistencials o el percentatge de població en risc d’exclusió.

Sobre la base d’aquests criteris s’ha resolt concedir els ajuts al barri del Poble Sec de Barcelona, al Nucli antic de Berga, a la Barriada nova de Canovelles, al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, al barri de la Marca de l’Ham de Figueres, al barri de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla de Girona, al barri de Cerdanyola de Mataró, al barri de la Ribera de Montcada i Reixac, al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, al Barri vell de Ripoll, al Parc fluvial del riu Ripoll de Sabadell, al barri de Casablanca de Sant Boi de Llobregat, al barri de Can Folguera de Santa Perpètua de Mogoda, al Nucli antic de Solsona, al barri de Campclar de Tarragona, al Casc antic de Tortosa i als Barris sud de Vic.

Els projectes que no han resultat escollits en aquesta segona convocatòria, podran tornar-hi a optar a la següent, que es preveu que es convoqui a principis de l’any vinent.

Trenta barris amb projecte ja adjudicat

Ara mateix, després de 20 mesos de la presa de possessió del govern, ja s’ha executat el 75% del programa de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial inicialment previst per a aquesta legislatura.

La primera convocatòria d’ajuts, resolta el desembre de l’any passat, va beneficiar tretze barris, un a cadascun d’aquests municipis: Balaguer, Manresa, Reus, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Salt, Terrassa, Badalona, Manlleu, Olot, Lleida; i dos a Barcelona.

Els ajuts d’aquesta segona convocatòria suposen una inversió de 99 MEUR per part de la Generalitat. La inversió restant anirà a càrrec dels ajuntaments beneficiaris. Així, aquesta convocatòria generarà un volum d’inversió global de 198 MEUR, comptant-hi les aportacions dels respectius ajuntaments.

D’altra banda, la tercera convocatòria d’ajuts es convocarà a principis del 2006, de manera que és de preveure que d’aquí un any ja s’hagin assignat ajuts a més de 40 municipis.

Els projectes seleccionats

MUNICIPI BARRI / PRESSUPOST (milions €) / SUBVENCIÓ (milions € )

Barcelona - Poble Sec 17,0 / 8,5

Berga - Nucli antic 13,1 / 6,6

Canovelles - Barriada nova 3,0 / 1,5

Cornellà de Llobregat - Sant Ildefons 16,6 / 8,3

Figueres - Marca de l’Ham 5,5 / 2,7

Girona - Santa Eugènia-Can Gibert del Pla 14,6 / 7,3

Mataró - Cerdanyola 7,5 / 3,8

Montcada i Reixac - La Ribera 9,7 / 4,8

Prat de Llobregat - Sant Cosme 11,9 / 5,9

Ripoll - Barri vell 4,8 / 2,4

Sabadell - Parc fluvial riu Ripoll 18,0 / 9,0

Sant Boi de Llobregat - Casablanca 13,3 / 6,7

Santa Perpètua de Mogoda - Can Folguera (1a fase) 5,2 / 2,6

Solsona - Nucli antic 11,6 / 5,8

Tarragona - Campclar 15,0 / 7,5

Tortosa  -Casc antic 18,9 / 9,4

Vic - Barris sud 12,3 / 6,2

TOTAL:  198 / 99

Descripció dels projectes

BARCELONA: Poble Sec

• Urbanització i enjardinament del Parc Primavera, dotació d’espais lliures per l’esponjament de la zona, rehabilitació dels elements comunitaris dels edificis, adequació d’equipaments de barri i programes de foment de la integració social i cultural.

BERGA: Nucli antic

• Reurbanització de la majoria dels carrers i places amb la finalitat de convertir l’àmbit en zona de vianants i esponjar la zona, on destaquen la plaça Sant Pere, punt neuràlgic del nucli, i els carrers Mossèn Espelt, Harmonia, Caritat i Pietat fins al carrer Pinsania, que són eixos de descongestió del trànsit rodat. Construcció del Centre Cívic i de Recursos del nucli antic per pal·liar la manca d’espais per fomentar la dinamització, la participació i la cohesió social.

CANOVELLES: Barriada nova

• Actuacions destinades a renovar i rehabilitar la densa àrea urbana i trencar l’aïllament territorial. Concretament, destaquen la reforma integral del Parc de la Quitxalla i el desenvolupament de vint-i-quatre programes socioeconòmics dirigits a fomentar la bona convivència, el sentiment de pertinença al barri, la inclusió social i el desenvolupament econòmic.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT: Sant Ildefons

• Vint-i-cinc intervencions entre les quals destaquen la urbanització dels espais entre blocs, les avingudes República Argentina i Sant Ildefons, la rehabilitació de l’actual centre cívic, la reforma de la zona esportiva i la construcció de nous equipaments (un centre cívic, un pavelló poliesportiu i una biblioteca).

FIGUERES: Marca de l’Ham

• Actuacions de millora de l’espai urbà i dels edificis, creació de nous equipaments i espais de referència on es duran a terme diversos programes de caire social i d’equitat de gènere.

GIRONA: Santa Eugènia-Can Gibert del Pla

• Actuacions de reurbanització de carrers i espais públics, creació d’espais lliures, nous equipaments (Centre cultural a la Fàbrica Marfà, Centre de dia per a gent gran) i diverses actuacions de caire socioeconòmic (Pla de reforç dels centres oberts per a infants i adolescents).

MATARÓ: Cerdanyola

• Creació i reurbanització dels quatre eixos que han de reestructurar i ordenar el barri: Av. Puig i Cadafalch; carrers Major, Ample i Agudes; carrers Major i Tres Roques; carrers Gatassa i Tarragona.

MONTCADA I REIXAC: La Ribera

• Urbanització de l’espai públic a l’Avinguda i Plaça de la Ribera, carrers Llevant i dels Horts. Rehabilitació dels elements comunitaris dels edificis i instal·lació d’ascensors.

PRAT DE LLOBREGAT: Sant Cosme

• Completar la transformació del barri actuant principalment en la millora de l’espai públic. Destaca la urbanització de la Plaça dels Jutjats i del Carrer Riu Llobregat. Desenvolupament d’un paquet de programes per a la millora social, urbanística i econòmica.

RIPOLL: Barri vell

• Millora de l’espai públic mitjançant la conversió per als vianants i la urbanització de les places Gran i Sant Eudald, Passeig Farga Catalana i carrers Donya Extasia, Forn, Perdut, Dama, Mossèn Cinto i vial d’accés a la Plaça de la Llibertat. Actuació sobre el parc d’edificis residencials i provisió d’equipaments (Fortí de l’Estrella i adequació de la biblioteca).

SABADELL: Parc fluvial riu Ripoll

• Actuacions de millora urbana (adquisició de sòl edificable públic, urbanització d’espais lliures, millora de l’estat dels edificis) i accions de caire assistencial (foment del teixit associatiu, suport a la comunitat educativa i millora de la convivència).

SANT BOI DE LLOBREGAT: Casablanca

• Programa de remodelació urbana del barri, actuacions de millora de l’accessibilitat i rehabilitació dels edificis, construcció d’un nou casal, desenvolupament d’un programa de foment de la integració social i cultural i programa de millora de la mobilitat urbana i el transport.

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA: Can Folguera (1a fase)

• Obertura del barri al parc central. Aquesta actuació i altres de complementàries tenen l’objectiu de convertir aquesta àrea urbana en una nova centralitat del municipi de Santa Perpètua.

SOLSONA: Nucli antic

• Actuacions de millora de l’espai urbà (conversió en zona de vianants, renovació de les xarxes de serveis i rehabilitació dels edificis). Desenvolupament de programes de caire social i creació de nous equipaments per recuperar la relació entre el recinte dins la muralla i la resta de la ciutat (biblioteca, ludoteca i sala polivalent).

TARRAGONA: Campclar

• Projecte d’intervenció integral que posa un especial èmfasi en el desenvolupament de programes per a la millora social, urbanística i econòmica. Desenvolupament d’un programa per a la millora de la mobilitat de vianants que comportarà la supressió de barreres arquitectòniques.

TORTOSA: Casc antic

• Actuacions en els principals carrers, places, i espais lliures (eix Montcada, eix Sant Domènec, eix del Vall, eix del Castell i eix Santa Clara). Equipaments destinats a l’atenció dels col·lectius que presenten risc d’exclusió social. Adquisició de sòl per esponjar el teixit urbà. Accions encaminades al foment de l’activitat cultural i d’atenció al comerç.

VIC: Barris sud

• Actuacions de millora dels espais públics i adaptació dels equipaments existents a nous usos per a la promoció d’activitats culturals, esportives i comunitàries que fomentin la cohesió social. Promoció de l’esport com a eina d’integració social.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 187