Demà se celebra el Simposi Internacional sobre lEuropa dels Envasos: Objectius, Reptes i RealitatsInauguren el Simposi Jordi Cañas, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, del Departament de Medi Ambient i Habitatge; José Cuervo, president de lEntitat Metropolitana del Medi Ambient; Melchor Ordóñez, director dEcoembes, i Carlos Martínez Orgado, director general de lInstitut per a la Sostenibilitat dels Recursos
Al llarg del Simposi, organitzat per lISR, el Ministeri de Medi Ambient, lAgència de Residus de Catalunya i lEntitat Metropolitana del Medi Ambient, es farà un repàs de la política i la pràctica en aquest àmbit als països europeus: resultats dels estats de la UE en reciclatge i valorització denvasos, estudi comparatiu dels sistemes de reutilització denvasos de begudes, el principi de responsabilitat i la implantació dels requisits essencials.També es discutiran experiències concretes: lús dimpostos sobre envasos a Dinamarca, limpost sobre les bosses de plàstic dun sol ús a Irlanda, els plans empresarials de prevenció a Bèlgica, els acords voluntaris a Holanda, la prevenció a França, el sobreenvasament a Àustria, lanàlisi del cicle de vida dels envasos dun sol ús i reomplibles a Alemanya, el sistema de dipòsit i retorn a Alemanya i als països nòrdics, i el sistema Packaging Waste Recovery Notes del Regne Unit.Sadjunta un programa en PDF.

1  

Fitxers adjunts

Programa del simposi

Programa del simposi
PDF | 223