Agència Catalana de l'Aigua

La Generalitat impulsa 27 noves actuacions per garantir l'abastament d'aigua i millorar-ne la qualitat

query_builder   18 juliol 2005 12:29

event_note Nota de premsa

La Generalitat impulsa 27 noves actuacions per garantir l'abastament d'aigua i millorar-ne la qualitat

La Generalitat destinarà un total de 1.535 milions d’euros a les noves actuacions previstes, que tenen com a objectius principals l’increment dels recursos hídrics i la millora ambiental i de qualitat de l’aigua

El president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, ha visitat avui la zona on s’ubicarà la nova dessaladora del Llobregat i les obres de la planta de reutilització d’aigua de Depurbaix, i també la planta potabilitzadora d’Abrera, on s’instal•larà un sistema d’electrodiàlisi reversible que millorarà la qualitat de l’aigua d’abastament. El president ha estat acompanyat pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, l’alcalde d’Abrera, Félix D. Chico, la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jaume Solà.

El Govern ha previst un total de 27 actuacions a tot el territori que permetran un increment de la disponibilitat de recursos hídrics superficials i subterranis i la millora ambiental i de qualitat de l’aigua. Les actuacions es concreten en les millores en el tractament de les plantes potabilitzadores, la incorporació d’una nova planta de dessalatge i l’ampliació de l’existent, la millora de les instal•lacions de la xarxa regional, la recuperació d’aqüífers, la delimitació de les zones de protecció especial de rius i la reutilització de les aigües regenerades. Aquestes actuacions, que representaran un increment total del cabal disponible de 145 hm3/any i un increment de prop del 20% del volum mitjà anual per a ús domèstic i industrial, tindran un cost de 1.535 M€, dels quals és previst que més del 60% (és a dir, un total de 962 milions d’euros) es financi mitjançant Fons Europeus de Cohesió, que són una aportació de l’Estat en el seu tram mediambiental.

Incorporació de dessaladores i millores en les plantes potabilitzadores

Per millorar de manera substantiva la garantia d’abastament, independentment de la pluviometria, per a la qual cosa cal disposar de cabals addicionals de la màxima seguretat, s’incorporaran en els pròxims tres anys 70 hectòmetres cúbics (70.000 milions de litres)/any obtinguts del dessalatge d’aigua de mar pel procediment d’osmosi inversa. Una bona part –60 hm3/any-, els produirà la nova dessaladora del Llobregat, que s’ubicarà en terrenys adjacents a l’estació depuradora d’Aigües Residuals de Depurbaix; la resta –10 hm3/any- s’obtindrà de l’ampliació de la dessaladora de la Tordera, que doblarà la seva capacitat, actualment de 10 hm3/any. La construcció de la dessaladora del Llobregat tindrà un cost de 238 milions d’euros i l’ampliació de la dessaladora de la Tordera tindrà un cost total de 29 milions d’euros.

La incorporació de 70 hm3/any de nova producció i de qualitat, obtinguts d’una font segura –al marge de les sequeres- com és el mar, contribuirà a millorar les característiques de l’aigua servida, i, alhora, a incrementar el volum de reserves en els embassaments i, per tant, la capacitat de resistir els períodes cíclics de sequera. En definitiva, és una aportació important pel que fa a l’increment de la garantia del servei públic d’abastament d’aigua potable.

Electrodiàlisi reversible

D’altra banda, Aigües Ter–Llobregat (ATLL), com a responsable del servei públic, implantarà a la planta potabilitzadora del Llobregat a Abrera un sistema de tecnologia d’electrodiàlisi reversible, que haurà d’entrar en servei a finals de l’any 2007 i permetrà subministrar una aigua de qualitat excel•lent a la població que rep aigua de la conca del riu Llobregat.

També es portarà a terme la millora de les instal•lacions de la xarxa regional d’ATLL mitjançant el desdoblament de l’artèria Ter-Central de la Trinitat (en estat avançat de construcció), la connexió Central de la Trinitat-Central Fontsanta, la construcció de l’artèria Fontsanta-el Prat de Llobregat, les basses de regulació de les plantes potabilitzadores d’Abrera i de Sant Joan Despí, el nou abastament al Solsonès-Calaf-Igualada des de la Llosa de Cavall i la connexió entre el maresme Nord i la xarxa d’ATLL.

També és prevista una important actuació per garantir l’absència de pèrdues a les xarxes d’abastament en alta; la restauració hidrologicoambiental dels residus salins del Llobregat; la recuperació hidromorfològica en el Cardener, el Llobregat i el Ter; un reforç de l’abastament a la zona de la Costa Brava Centre; i el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes en les conques internes i en la zona de les conques de l’Ebre.

En l’àmbit del Consorci d’Aigües de Tarragona, cal destacar que s’incrementarà la capacitat de regulació i producció sobre la qualitat de l’aigua a les poblacions; i es duran a terme actuacions de tractament de les aigües subterrànies contaminades, i també de captació i distribució de cabals en l’àmbit Francolí-Gaià per complementar l’abastament al camp de Tarragona.

Recuperació d’aqüífers i sostenibilitat de la seva explotació

Un dels objectius bàsics de la política de l’aigua del Govern es basa en la recuperació dels aqüífers contaminats i la racionalització de l’explotació de les aigües subterrànies per fer-la sostenible. Les noves tecnologies de membranes avui disponibles permeten recuperar cabals procedents dels aqüífers, reprendre’n una explotació sostenible i tornar-los a posar a disposició de l’usuari en condicions de potabilitat excel•lents. Avui ja hi ha importants experiències en els subalvis (aigües per sota de la llera) del Besòs i se’n preveuen també en el Baix Llobregat. En conjunt, s’estima possible d’obtenir per aquest mitjà un volum anual de l’ordre de 20 hm3/any d’aigua addicionals.

Entre aquestes mesures, cal destacar també l’estalvi i la racionalització dels consums d’aigua i la delimitació de les zones de protecció especial en els rius, fet que comportarà la millora de la qualitat de l’aigua dels rius en els punts en què és captada per les plantes potabilitzadores, a més del plantejament de la delimitació, aigües amunt, de les zones d’especial protecció en relació amb els sistemes de sanejament.

Reutilització de les aigües regenerades

Un altre pilar del nou model de gestió de l’aigua i en què s’invertirà és la construcció d’elements per reutilitzar aigües de depuradora que es destinaran a usos que permetin aquesta qualitat de l’aigua i la millora de la qualitat del medi aquàtic.

Es preveu, pel que fa a l’efluent de la planta de reutilització de la depuradora de Depurbaix, la reutilització d’aigües regenerades amb l’objectiu de restituir el cabal de manteniment en el tram final del Llobregat per al reg de zones humides i per a la creació d’una barrera hidràulica contra la intrusió salina que protegeixi l’aqüífer del delta; i també per al subministrament a indústries i regadiu agrícola, i a parcs i jardins. 

Aquesta aigua regenerada pot tenir un interès especial per oferir-la en la substitució de cabals d’ús industrial i agrícola procedents actualment de pous.

1  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa

Dossier de premsa
PDF | 799

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia