Agència Catalana de l'Aigua

El 91% de les platges ha mostrat una qualitat sanitària molt bona durant la temporada de bany 2005

Les embarcacions de neteja han recollit un 10% més en volum total de sòlids flotants respecte a l'estiu de 2004

query_builder   31 octubre 2005 12:34

event_note Nota de premsa

El 91% de les platges ha mostrat una qualitat sanitària molt bona durant la temporada de bany 2005

Les embarcacions de neteja han recollit un 10% més en volum total de sòlids flotants respecte a l'estiu de 2004

La qualitat de les platges de Catalunya ha obtingut molt bons resultats durant la temporada de bany d’enguany, que inclou el període de l’1 de juny al 23 de setembre. La major part de les platges catalanes, un 91% (192 en total), ha presentat una qualitat sanitària molt bona i el 9% restant, que correspon a 19 punts de control, ha obtingut la categoria de bona. En aquesta campanya, també s’han valorat altres aspectes de qualitat com l’aspecte visual de l’aigua i de la sorra, que han obtingut resultats notoris. La xarxa de vigilància de l’estiu de 2005 ha estat definida per a 211 platges amb 241 punts de control i 15 zones de bany interior, i cada setmana s’han realitzat, de mitjana, unes 600 inspeccions.

El Programa de prevenció i neteja de les aigües ha destacat per la recollida de sòlids que enguany ha sumat un volum total de 1.135,2 m3, que suposa un 10% més que la temporada anterior. Els tipus de sòlids flotants que s’han recollit en més quantitat han estat els plàstics (372 m3) i les fustes (349 m3).

El Centre de Coordinació i Control de la Unitat d’Aigües Marines de l’Agència Catalana de l’Aigua ha dirigit, coordinat i controlat des del 15 de juny fins a l’11 de setembre totes les actuacions de les dues aeronaus i de les 52 embarcacions de neteja del litoral, que diàriament han realitzat inspeccions per tota la costa catalana i han comptabilitzat un total de 199 incidències (una mitjana de 15 avisos per setmana).

Qualitat de les zones de bany interior

El grau de compliment de la Directiva d’aigües de bany 76/160/CEE ha estat, com en anys anteriors, del 100% a les zones de bany interior controlades, que aquest any s’ha realitzat del 23 de juny al 9 de setembre.

Segons els resultats de l’anàlisi de les aigües litorals, el 57,1% de les zones de bany interior (8 en total) ha obtingut la categoria molt bona i el 42,9% (6 zones de bany) ha obtingut la categoria bona.

Incidències més destacades de l’estiu de 2005

Durant la campanya d’estiu de 2005, el Centre de Coordinació i Control ha rebut l’avís de 199 incidències. Pel que fa a la tipologia de les incidències registrades, les més nombroses han estat les acumulacions i fileres de sòlids (76 incidències), les fileres d’escumes (50 incidències), i la presència de taques d’hidrocarburs a l’aigua (40 incidències, la majoria taques de gasoil).

Abocaments d’aigües residuals

Durant les inspeccions de l’estiu de 2005, des de la Unitat d’Aigües Marines s’ha pogut comprovar l’existència de 32 abocaments d’aigües residuals, amb contaminació fecal, dels quals 18 s’han degut a alguna avaria o mal funcionament dels sistemes de sanejament. D’aquests 18 episodis de contaminació fecal, 16 s’han produït a platges de la comarca del Maresme.

Presència i control analític d’escumes

Durant l’estiu de 2005, l’ACA ha continuat realitzant el control d’episodis d’aparició d’escumes a les platges de Catalunya que es va iniciar l’estiu de 2004. Aquest any, com a novetat, cinc ajuntaments litorals han participat en el control i seguiment d’aquests episodis (Sant Pol de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Badalona, Barcelona i Salou).

Els resultats obtinguts de les inspeccions diàries de les platges indiquen una destacada reducció de la freqüència d’observació d’escumes a les platges del litoral de Tarragona. No obstant això, a la resta del litoral de Catalunya no s’han observat diferències significatives respecte a l’any anterior. La presència d’escumes ha estat més freqüent i generalitzada a començaments de temporada (maig-juny); els episodis més destacats han tingut lloc durant el mes de juny i a partir de la segona quinzena del mes d’agost, després de registrar-se les primeres pluges intenses. Les analítiques realitzades indiquen que la presència d’escumes no està relacionada amb episodis de contaminació, i que la seva presència es deu a factors naturals propis del medi marí.

Arribada d’organismes marins

De finals de maig a mitjan juny es van observar de forma generalitzada moltes meduses al llarg de tota la costa. De tota manera, les quantitats van anar disminuint els mesos de juliol, agost i setembre. Les comarques que s’han vist més afectades per meduses l’estiu de 2005 han estat l’Alt Empordà i la Selva.

També, en els darrers dies del mes d’agost i principis de setembre, es van observar, en el tram litoral entre Lloret de Mar i Montgat, peixos morts o moribunds a diferents distàncies de la costa. A primers de setembre, les embarcacions de neteja van recollir gran quantitat de llises mortes a la platja d’Alcanar, i a mitjan setembre, es van observar novament llises mortes a la costa de Mataró i en alguns municipis propers. En tots aquests episodis, els peixos eren de la mateixa espècie (llises) i tenien la mateixa mida. S’efectuaren diverses inspeccions i controls analítics per comprovar que aquesta mortaldat de peixos no estava associada a cap episodi de contaminació o alteració de la qualitat de les aigües litorals. Alguns exemplars de peixos es van  analitzar al Centre d’Aqüicultura de l’Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentària (IRTA) i al Servei de Patologia de Peixos de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, i els resultats d’aquestes anàlisis van indicar que la mortaldat dels peixos era compatible amb un quadre patològic d’infecció bacteriana.

Sòlids flotants recollits

L’estiu de 2005 les embarcacions de neteja han recollit un volum total de sòlids flotants de 1.135,2 m3.

Globalment, entre els sòlids flotants recollits hi ha hagut un clar predomini dels plàstics (33%) i de les fustes (31%). A continuació, amb quantitats més baixes i similars entre si, s’ha recollit matèria orgànica (14%), algues (12%) i altres sòlids (10%). Els olis i greixos han representat només un 0,1% del volum total.

Per altra banda, si bé la predominança de plàstics i fustes és general als dos tipus d’embarcacions, s’observa una marcada diferència pel que fa a la recollida de matèria orgànica, ja que un 12% del volum total correspon a les embarcacions de litoral i només un 2% del volum total correspon a les embarcacions de platges.

A les tres demarcacions litorals s’ha observat una evolució setmanal del volum de sòlids recollits bastant semblant, encara que a la demarcació de Tarragona es troben petites diferències en les últimes setmanes –van gaudir de millors condicions meteorològiques-, en comparació amb les demarcacions de Barcelona i Girona.

Tipologia dels sòlids flotants recollits

L’estiu de 2005 s’ha recollit al voltant d’un 16% més de plàstics que la mitjana dels quatre estius anteriors, un 23% més de fustes, i un 24% més de matèria orgànica, sense variacions en les algues sobre la mitjana.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa amb gràfics (PDF)

Nota de premsa amb gràfics (PDF)
PDF | 170

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia