El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, acompanyat del secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, i el director general de Justícia Juvenil, Josep Font, han presentat aquest matí el balanç de les actuacions en l’àmbit de la justícia juvenil a Catalunya.

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, acompanyat del secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, i el director general de Justícia Juvenil, Josep Font, han presentat aquest matí el balanç de les actuacions en l’àmbit de la justícia juvenil a Catalunya.El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, acompanyat del secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, i el director general de Justícia Juvenil, Josep Font, han presentat aquest matí el balanç de les actuacions en l’àmbit de la justícia juvenil a Catalunya.

El director general de Justícia Juvenil ha destacat “l’estabilització de la població anual de joves en els quals s’intervé després d’un important increment produït com a conseqüència de l’aplicació de la  Llei 5/2000, de responsabilitat penal dels menors”. Segons Josep Font, “l’índex de la població adolescent i menor en risc de cometre algun tipus de conducta infractora (en una població amb una edat compresa entre els 14 i els 17 anys) se situa en el 2,7%”.

“Els delictes protagonitzats per joves, que creen alarma social, han descendit considerablement i no arriben, en conjunt, ni a l’1% (delictes contra la llibertat sexual, homicidis, etc.). Ha baixat també el  percentatge de delictes contra el patrimoni (robatoris, furts...), però, en canvi, han augmentat els delictes que impliquen una certa dosi de violència contra les persones”, ha dit Font. 

Alhora, també “s’ha registrat un petit  increment en la població de noies, que ha passat del 12 al 14%. Malgrat la percepció que pot tenir l’opinió pública pel que fa a la població estrangera, que s’ha duplicat en els darrers anys, només un de cada cinc joves és estranger”, ha afegit Font.

Per últim, el director de Justícia Juvenil ha volgut remarcar que hi ha un “cert nivell d’optimisme en relació amb el marc legal i els procediments d’execució de la justícia juvenil, atès que el nombre de menors reincidents disminueix i que el nombre de joves menors de 21 anys empresonats sota el sistema adult se situa en el 2,5%, un dels índexs més baixos d’Europa”

El conseller de Justícia ha destacat que la “justícia juvenil està en una etapa d’adaptació i transició. Es tracta d’una població que s’està transformant en edat, comportament i orígens culturals”. “L’Administració -ha dit el conseller- està obligada a anar replantejant-se si el model de justícia juvenil s’adapta a aquestes transformacions socials”.

Per la seva banda, el secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, ha tornat a demanar la “implicació de la societat per tal que la justícia juvenil no sigui la pedrera de la presó”.

1  

Fitxers adjunts

Balanç de les actuacions en l'àmbit de la justícia juvenil a Catalunya

Balanç de les actuacions en l'àmbit de la justícia juvenil a Catalunya
PPT | 164