El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, com a president del Consell d’Administració del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), i el president de l’Associació de Promotors Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona i Província (APCE), Enric Reyna, signen avui un Conveni marc de collaboració perquè els interns en règim obert dels centres penitenciaris de Catalunya puguin treballar en l’àmbit de la construcció amb les empreses dels associats de l’APCE.A la signatura del Conveni hi assisteixen també el secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, i el gerent del CIRE, Adolf Cabruja.

El CIRE és l’empresa pública, adscrita al Departament de Justícia, que té com a objectiu fonamental la reinserció sociolaboral de les persones privades de llibertat, mitjançant l’oferta d’una formació adequada i uns hàbits laborals a través de l’activitat de tallers productius ubicats a dins i fora de les presons.

Actualment la mitjana de persones ocupades a les presons catalanes és de 1.883, un 67’52% més que l’any 2003. D’aquests 1.883 interns, 1.623  treballen als tallers productius que hi ha als centres penitenciaris, 143 formen part dels plans d’ocupació i la resta treballen en neteja d’espais naturals i en manteniment d’edificis.

L’any 2005, els tècnics d’inserció laboral del CIRE van promoure la contractació de 844 interns en règim obert i en llibertat condicional en empreses privades i en entitats col•laboradores fora de la presó.

Pel que fa a la formació professional ocupacional, l’any 2005 el CIRE va organitzar 181 cursos, en els quals es van inscriure 3.074 reclusos. Del total de cursos, 56 estaven relacionats amb el món de la construcció (pintura, manteniment d’edificis, enrajolament, feines de paleta, etc.) i van oferir formació a 948 interns.

Per mitjà d’aquest conveni marc que se signa avui, el CIRE i l’APCE es comprometen a promoure l’organització d’accions destinades a facilitar la integració professional i a possibilitar la inserció laboral de les persones sotmeses a mesures penals, en el sector productiu de la construcció.

L’APCE promourà entre els seus associats la contractació laboral de persones sota mesures judicials i també orientarà el CIRE en temes de formació segons les necessitats del mercat.

Aquest conveni marc serà vigent fins al 31 de desembre de 2007 i es podrà prorrogar anualment.

1  

Fitxers adjunts

Text del Conveni

Text del Conveni
PDF | 167