Justícia, Drets i Memòria

El Parlament aprova la Llei que regula el Llibre cinquè, relatiu als drets reals, del Codi civil de Catalunya

La Llei regula per primera vegada a Catalunya la propietat horitzontal

query_builder   20 abril 2006 18:34

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova la Llei que regula el Llibre cinquè, relatiu als drets reals, del Codi civil de Catalunya

La Llei regula per primera vegada a Catalunya la propietat horitzontal

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí per unanimitat la Llei que regula el Llibre cinquè, relatiu als drets reals, del Codi Civil de Catalunya, que inclou la matèria referent als drets reals, actualment regulada en lleis especials.A més la Llei fa plantejaments innovadors, com són una regulació del fet de la possessió i de les seves conseqüències jurídiques, una regulació dels límits i limitacions de la propietat, la regulació dels drets de superfície, de vol o d’opció o la regulació de la propietat horitzontal com a instrument que facilita l’accés al dret fonamental de l’habitatge.

Pel que fa a la propietat horitzontal, destaca la supressió de la unanimitat i l’establiment del principi de majoria de les 4/5 parts per adoptar els acords de modificació del títol de constitució i dels estatuts i els que afectin innovacions físiques de l’edifici, l’estructura o la configuració exterior, sempre que no perjudiquin cap copropietari. Es considera suficient el vot favorable de la majoria per als altres acords, com el de suprimir barreres arquitectòniques o instal•lar ascensors.

“Amb la regulació de la propietat horitzontal —ha dit el conseller de Justícia, Josep M. Vallès— s’estableixen regles de gestió que permeten alhora nivellS de convivència i solidaritat entre veïns d’una mateixa escala, conjunt immobiliari o urbanització”. En aquest sentit, “es tracta d’una regulació que millora, en molts aspectes, l’establerta pel Codi civil espanyol i la Llei de propietat horitzontal” —ha afegit.

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, ha destacat també que “aquesta Llei —que s’insereix dins el marc del dret comú a Catalunya— és un pas més en la construcció del Codi civil de Catalunya, com a mètode de sistematitzar i actualitzar les seves institucions”, que es va iniciar al setembre de 2002 amb l’aprovació de la primera llei del Codi civil de Catalunya, la qual establia l’estructura, el contingut i el procediment de tramitació del Codi civil català.

Segons el conseller, es tracta “d’una llei moderna per concepció, per estructura i per regulació, que contribueix a posar el dret català entre els ordenaments més innovadors d’Europa en aquesta matèria”.

Aquesta nova norma refon, dóna unitat interna i modifica parcialment la legislació aprovada pel Parlament de Catalunya en matèria de dret de coses: un total de sis lleis, des de la Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos, fins a la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia. D’altra banda, aporta una regulació nova d’institucions fonamentals en el dret de coses, com són la possessió, la propietat i les situacions de comunitat, en especial l’anomenada propietat horitzontal, i també introdueix la regulació dels drets limitats de vol i determinats drets d’hipoteca.

1  

Talls de so

Intervenció del conseller de Justícia, Josep M. Vallès en el Parlament (mp3)
mp3 | 4455

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia