La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, informa que, des del mes d’agost de 2004 fins a 25 de maig de 2005, la concessió de permisos ha experimentat una tendència a la baixa, més acusada en termes relatius si es té en compte l’important creixement de la població reclusa.Tots els permisos penitenciaris atorgats a Catalunya s’ajusten a la normativa vigent. La Junta de Tractament de Centre emet in forme sobre les peticions de permís i les eleva al secretari de Serveis Penitenciaris o al jutge de Vigilància Penitenciària per a la seva eventual autorització.

1  

Fitxers adjunts

Gràfic amb els permisos penitenciaris concedits a Catalunya

Gràfic amb els permisos penitenciaris concedits a Catalunya
PPT | 41