El conseller primer, Josep Bargalló, destaca el compromís de respectar i fer respectar des de la laïcitat la diversitat religiosa del nostre país

El conseller primer, Josep Bargalló, acompanyat de la directora general d’Afers Religiosos, Montserrat Coll, ha signat en nom del Govern de la Generalitat dos nous convenis de col·laboració amb entitats religioses representatives a Catalunya. Concretament, avui s’han establert convenis amb les comunitats jueves de Catalunya i amb l’Església Evangèlica de Filadèlfia.

En primer lloc, Teodoro Burdman, president de la Comunitat Israelita de Barcelona, ha signat el conveni amb el Govern en nom i representació també de les altres dues entitats jueves establertes a Catalunya, la Fundació Privada Jabad Lubavitch i la Comunitat Jueva ATID. La Comunitat Israelita de Barcelona col·laborarà amb la Generalitat de Catalunya per canviar els prejudicis basats en diferències de gènere, credo, raça, classe i nacionalitat, i a estendre els valors democràtics en tots els àmbits, així com en la normalització progressiva de la presència de la llengua catalana en les publicacions, rètols i activitats ordinàries d’aquesta comunitat.

A continuació, Antonio Heredia, president de l’Associació Cultural Cristiana de Catalunya - AGAPE, ha signat un conveni de col·laboració amb el Govern. AGAPE és una entitat catalana que té per objectiu col·laborar, ajudar i donar suport a l’Església Evangèlica de Filadèlfia, que té més de 50 seus arreu de Catalunya.

Entre les activitats que du a terme l’Associació Cultural Cristiana de Catalunya - AGAPE hi ha la realització de programes de promoció de la cultura gitana així com de diversos projectes d’acció social: organització de programes de reforç escolar i prevenció de l’absentisme escolar entre els nens i les nenes gitanos, creació d’aules de suport a l’alfabetització i la formació, organització de programes per a promoure la inserció social i laboral dels joves i les dones gitanos, institució de centres per a la rehabilitació de toxicòmans i de punts d’informació sanitària en matèria de drogodependències, realització de campanyes de prevenció de la drogaaddicció i, en general, organització d’activitats en benefici dels barris més desafavorits.

Un dels principals objectius del conveni és la col·laboració per tal de treballar per l’escolarització i l’assistència regular a classe de tots els nens i les nenes d’ètnia gitana que estiguin vinculats familiarment a l’Església Evangèlica de Filadèlfia i que es trobin en edat d’escolarització obligatòria. També es contempla que l’Associació Cultural Cristiana de Catalunya - AGAPE dugui a terme tasques de mediació en aquells conflictes que es puguin donar entre les administracions públiques i l’Església Evangèlica de Filadèlfia. Finalment, aquesta entitat també es compromet a col·laborar en la normalització progressiva de la presència de la llengua catalana en les publicacions, rètols i activitat ordinària de l’associació i a fomentar-ho en el conjunt de les seus de l’Església Evangèlica de Filadèlfia situades a Catalunya.

L’objectiu del Govern amb aquests convenis és establir una col·laboració fluïda amb les entitats religioses, perquè aquestes garanteixin el reconeixement de la laïcitat i dels drets de llibertat religiosa, de consciència i de pensament de tots els grups i de totes les persones. El conseller primer, Josep Bargalló, ha destacat la voluntat de la Generalitat de “respectar i fer respectar, des de la laïcitat d’aquest Govern, la diversitat de creences religioses del nostre país, tant d’aquelles persones que en tenen com les que no”. En aquest sentit, el conseller ha avançat que s’està treballant pel màxim respecte a les creences individuals en àmbits com l’educació, les presons o els cementiris, tal com ja s’ha fet amb la Guia pel respecte a la pluralitat religiosa als hospitals.

Per la seva banda, la directora general d’Afers Religiosos, Montserrat Coll, ha remarcat la importància d’aquests convenis. “La col·laboració fluïda entre les entitats religioses i el Govern és molt important per nosaltres, ja que ens permet conèixer de primera mà les necessitats de les diferents confessions, a més de col·laborar amb iniciatives d’interès social que portin a terme”, ha afirmat Montserrat Coll. La directora general d’Afers Religiosos ha afegit que la Generalitat treballa per establir convenis “amb totes les entitats religioses representatives que hi ha a Catalunya”.

19 de desembre de 2005

1  

Fitxers adjunts

El Govern signa dos nous convenis amb les comunitats jueves de Catalunya i lEsglésia Evangèlica de Filadèlfia

El Govern signa dos nous convenis amb les comunitats jueves de Catalunya i lEsglésia Evangèlica de Filadèlfia
PDF | 167