Empresa i Treball

El Departament de Treball i Indústria destina més de 43 milions d'euros al sector de l'automoció en els anys 2004 i 2005 i preveu per aquest any un pressupost de 30 milions

La creació d'un cluster per al sector i l'aposta per Idiada amb la construcció d'una pista de Wet Handling marquen les prioritats pel pla d'acció 2006-2007

query_builder   13 març 2006 11:30

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball i Indústria destina més de 43 milions d'euros al sector de l'automoció en els anys 2004 i 2005 i preveu per aquest any un pressupost de 30 milions

La creació d'un cluster per al sector i l'aposta per Idiada amb la construcció d'una pista de Wet Handling marquen les prioritats pel pla d'acció 2006-2007

El Departament de Treball i Indústria ha destinat 43,2 milions d’euros al sector de l’automoció en els anys 2004 i 2005 amb l’objectiu de donar suport i promoure els canvis necessaris per a millorar la productivitat, la internacionalització i l’ocupació estable i de qualitat en el sector. La previsió del Departament per aquest any és destinar al voltant de 30 milions d’euros, segons les dades que ha donat a conèixer, avui en roda de premsa, el Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé. També hi han participat, el Secretari d’Indústria, Jordi Carbonell i el Director del Centre de Desenvolupament i Innovació Empresarial (Cidem), Agustí Segarra.

Rañé ha explicat que aquestes actuacions són fruit del procés que va iniciar el Govern de la Generalitat sobre el sector al llarg de l’any 2004, constituint la Taula Sectorial de l’Automoció, amb participació de les organitzacions sindicals i empresarials, donant compliment a l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat de l’Ocupació i la Competitivitat de l’Economia Catalana. L’automòbil representa per a Catalunya “més del 10% del Producte Interior Brut (PIB) i de l’ocupació”. “L’exportació d’automòbils suposa el 20% del tràfic internacional amb origen a Catalunya”.

Dels recursos que dediquem al sector, “el 50% cada any han estat destinats a donar suport als projectes empresarials, a projectes concrets d’empreses del sector de l’automoció” i “l’altre 50% ha estat destinat a la generació d’infraestructures i serveis que ajudin el sector, al foment del seu associacionisme i vertebració, i a la formació dels treballadors i treballadores del sector i per el sector”, ha explicat el Conseller Rañé.

Principals actuacions dirigides al sector de l’automoció:

Ajuts a la R+D+i

Aquesta línia, que cobreix l’adquisició d’actius i les despeses vinculades a projectes de R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació), concentra el gruix del pressupost amb 22,8 milions d’euros repartits en 164 projectes entre el 2004 i el 2005. La previsió per al 2006 és destinar 14,6 milions d’euros.

Ajuts a la subcontractació de R+D+i a Centres Públics de Recerca

Aquests ajuts, del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem), volen potenciar la generació i aplicació de coneixement diferencial en productes i processos industrials. Al 2004, els ajuts atorgats per aquests conceptes van ser de 102.177,02 euros mentre que en el 2005 els ajuts van arribar als 33.750,75 euros pels tres projectes aprovats.

Pla de Competitivitat i Consolidació de la Pime (PCCP)

Adreçat a fomentar projectes cooperatius en l’àmbit de la digitalització, la innovació de processos, la gestió de la innovació, disseny o cooperació industrial, en dos anys s’han destinat 185.364,65 euros. Per a l’any 2006 s’estima una dotació pressupostària de 500.000 euros.

Reorientació d’Activitats Productives (RAP)

Aquesta línia es va posar en marxa l’any 2005 amb l’objectiu de recolzar el canvi estratègic de les petites i mitjanes empreses catalanes mitjançant la diversificació, la creació de producte propi i entrant en d’altres àmbits d’activitat i/o en sectors de més valor afegit. En aquest primer any es van aprovar 11 projectes del sector de l’automoció que van rebre 600.704,88 euros. La previsió per aquest any és arribar als 750.000 euros.

Suport al Centre Tecnològic ASCAMM (Associació Catalana de Motllistes i Matricers)

El Departament de Treball i Indústria ha destinat un total de 747.906,78 euros al Centre Tecnològic d’ASCAMM (Associació Catalana de Motllistes i Matricers) en el 2005. La missió d’aquest centre és millorar la competitivitat de les empreses, per la via de la innovació i el desenvolupament tecnològic, la formació, la qualitat i la internacionalització, en el subsector de motlles i matrius en particular i en el de transformats metàl·lics i plàstics en general. El pressupost previst per enguany és de 750.000 euros.

Suport al Centre Tecnològic de Materials de Manresa

El centre treballa sobre diferents línies d’R+D relacionades amb el desenvolupament de noves tecnologies de procés de materials, estudi de propietats mecàniques de materials metàl·lics i ceràmics; en definitiva projectes de disseny, innovació i optimització de producte o processos, tant a nivell mecànic com termomecànic. L’any 2005 es van destinar 527.784,55 euros i per aquest any s’estimen 530.000 euros.

Prospectiva tecnològica STA

Anàlisi de Prospectiva tecnològica amb la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA) per tal de definir les línies d’actuacions del futur Centre Tecnològic de l’Automòbil. Es defineixen els condicionants necessaris per complementar la creació d’un entorn competitiu únic a nivell internacional en les fases inicials de desenvolupament de producte en el sector de l’automòbil. Entre el 2005 i el 2006 es destinaran 60.000 euros.

Projectes europeus BelCAR

El Departament de Treball i Indústria participa en les plataformes tecnològiques i diversos projectes europeus com és el cas de Belcar (Bench learning in cluster management for the automotive sector in European regions). La durada del projecte és d’uns 30 mesos i entre el 2005 i el 2006 es destinaran prop de 100.000 euros.

Creació del termòmetre del sector (Observatori de Prospectiva Industrial-OPI)

El projecte proposa dissenyar i posar en marxa una eina de seguiment, tipus quadre de comandament, del sector de l’automoció a Catalunya que, a través d’una sèrie d’indicadors, elaborarà, amb periodicitat semestral, un informe de l’evolució competitiva del sector de l’automoció a Catalunya i el seguiment de les tendències del sector i la seva incidència per a les empreses ubicades al país. El pressupost del 2005 ha estat de 60.000 euros.

Altres actuacions

- Facilitar l’ús dels Incentius Fiscals a projectes de   R+D+I (pressupost de 100.000 euros per aquest any)

- Projecte pilot de foment de la productivitat a Catalunya en el sector auxiliar de l’automòbil (120.000 euros en 2005 i 2006)

- Estudi de prospectiva del segment de proveïdors d’equips i components

-Observatori de Prospectiva Industrial (30.000 euros en 2005)

- Assessor tecnològic (60.000 euros en 2005)

Formació

El Departament de Treball i Indústria ha destinat a la formació de treballadors en situació d’atur prop de 5 milions d’euros en dos anys. En aquest període s’han realitzat 133 cursos amb 1995 places.

S’estima per al 2006 un pressupost de 2,4 milions d’euros, 60 cursos i 900 places. Pel que fa a la formació de persones ocupades en el sector de l’automoció (formació continua) s’han destinat 5.607.991 milions d’euros en dos anys. Durant el 2005 es van realitzar 296 cursos amb 15.713 places.

Actuacions per al 2006 en el sector de l’automoció

La creació d’un cluster per al sector i l’aposta per Idiada amb la construcció d’una pista de Wet Handling

Durant el 2006, es continua apostant per tot un seguit d’actuacions posades en marxa durant el 2005 (veure quadre de síntesi econòmica). La previsió d’ajuts a les empreses per a projectes d’R+D+i és de 14,6 milions d’euros i es destinen 100.000 euros més a facilitar l’ús dels incentius fiscals per aquests projectes. A més es posen en marxa les següents actuacions:

Organització del sector: creació d’un cluster- plataforma de competitivitat

Segons es posa de manifest en l’informe “Diagnosi del sector del automòbil a Catalunya: situació actual i perspectives”, elaborat el 2004 pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, una de les principals mancances del sector és la seva poca capacitat associativa i cooperativa.

El projecte de creació d’un clúster formalitzat té com a missió principal la constitució d’un aforament o espai de dinamització del sector a Catalunya, amb presència d’empreses i institucions disposades a col·laborar en tot allò que no signifiqui competència directa –col·laborar per a competir– a imatge de les iniciatives que ja s’han dut a terme amb èxit a d’altres zones internacionals amb forta presència d’indústria manufacturera d’automoció. El pressupost d’aquesta iniciativa per al 2006 és de 300.000 euros.

El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, ha manifestat que la creació del cluster “pensem que ha de ser una de les peces clau del sector de l’automoció”. Aquest cluster, segons que ha explicat Rañé, serà “una plataforma de competitivitat” entre l’empresa –fabricants, indústria de components, etc...– el món del coneixement i els representats del món laboral del sector de l’automoció. Així, a través d’aquest cluster, “tindrem un mecanisme d’interlocució i gestió per garantir la competitivitat d’aquest sector a Catalunya”, que era una de les mancances que posava de manifest l’informe del Col·legi d’Enginyers Industrials.

25 milions d’euros durant els anys 2006 i 2007 per finançar una pista de Wet Handling a les dependències de l’Idiada i l’ampliació de diferents laboratoris

El Departament de Treball i Indústria i Idiada Automotive Technology destinaran 25 milions d’euros a incrementar la capacitat, impacte i excel·lència dels serveis que ofereix, a les seves instal·lacions de Santa Oliva (Baix Penedès), l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (Idiada) entre els anys 2006 i 2007, segons han acordat les dues parts i que ratificaran amb la signatura d’un conveni en els propers dies. Aquesta iniciativa té una previsió pressupostària de 15 milions d’euros per part del Departament de Treball i Indústria i 10 milions d’euros per part d’Idiada. Durant aquest any, el Departament destinarà 10 milions d’euros i els 5 restants durant el 2007. Durant els anys 2004 i 2005 el Departament va destinar 7 milions d’euros. Aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat del Departament de Treball i Indústria d’impulsar i recolzar el sector de l’automòbil de Catalunya dotant el sector d’infrastructures innovadores, tot recollint les necessitats del sector en matèria d’infrastructures i donant-li cobertura.

El Conseller Rañé ha explicat que el pla d’inversions per a l’exercici 2006 i 2007 “es destinarà a finançar una pista de wet handling a les dependències de l’Idiada”. Es tracta d’una pista de nova construcció “que permetrà analitzar el comportament dinàmic dels vehicles sobre el terreny mullat”. Actualment només existeixen dues pistes a Europa d’aquestes característiques, una al Regne Unit i l’altre a Itàlia –aquest amb prestacions inferiors–. Les previsions apunten, segons que ha dit el Conseller Rañé, “que durant l’any 2007 aquesta nova pista podria ser operativa”. També es preveu l’ampliació dels laboratoris d’acústica i vibracions, el de seguretat passiva, el de línia motriu, el d’homologacions i el de dinàmica de vehicle així com la creació d’un nou mòdul de tallers per als clients de pistes.

També es crearà un nou sistema d’integració de la seguretat activa i passiva de l’automòbil i dels sistemes actius d’assistència a la conducció; s’ampliarà les capacitats existents en els camps de les emissions contaminants de l’automòbil, tant de gasos com les acústiques; i l’adaptació de les instal·lacions existents d’assaig a les noves directives d’homologació mundials.

Idiada Automotive Technology, participada en un 20% per la Generalitat de Catalunya i un 80% per Applus+ Corporation, és una empresa d’enginyeria al servei de la indústria d’automoció, que proporciona solucions completes per a projectes de desenvolupament en automoció a tot el món. L’any 2005 va facturar prop de 50 milions d’euros, un 24,1% més que la xifra registrada l’any 2004. Actualment compta amb 520 treballadors de més de 20 nacionalitats diferents.

Dilluns, 13 de març de 2006

1  

Fitxers adjunts

13.03.06 - automoció2

13.03.06 - automoció2
PDF | 75

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia