El nombre de peticions ha passat de les 916 de la convocatòria de 2004 a les 1.064 durant l’any 2005

L’any 2005 el nombre de projectes que s’han presentat a les convocatòries d’ajuts per a la Recerca, el Desenvolupament, i la innovació tecnològica (R+D+i) de la Generalitat ha estat de 1.064. Aquesta xifra suposa un increment de 148 projectes més que els presentats l’any 2004 (916).

Aquest increment segons que ha dit en roda de premsa el Secretari d’Indústria, Jordi Carbonell, “ha estat especialment significatiu en les ordres de foment a projectes per a sectors estratègics i altament exposats a la competència internacional”. El Secretari ha afegit que en la convocatòria d’ajuts de l’any 2005 s’han presentat 539 noves empreses que fins ara no havien participat en aquestes línies de suport a projectes de R+D+i.

Quadre 1. (Projectes de R+D i innovació: nombre de projectes presentats).

 2004 2005

 Nombre projectes Nombre projectes

Projectes R+D en sectors estratègics 169 222

Projectes en R+D en sectors altament exposats a la competència internacional 358 588

Plataformes d’innovació  15 18

Projectes subcontractació R+D+i 374 232

TOTAL 916 1.064

Augment a les comarques de Tarragona i de Girona

L’increment més important d’inversió sol·licitada per aquest tipus d’incentius s’ha registrat a les comarques del Camp de Tarragona que representen el 22% del total de la quantitat prevista (14% l’any 2004), i de les comarques de Girona que suposen el 8% (3% l’any 2004).

Mentre que l’any passat el 77% del total de la inversió sol·licitada es va concentrar a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’any 2005 aquest percentatge s’ha situat en el 59%.

Quadre 2. (Total ajuts. Cost subvencionable previst).

 2004 2005

Camp de Tarragona 14,2% 21,8%

Terres de l’Ebre 0,2% 0,6%

Ponent 1,5% 3,5%

Comarques Gironines 2,9% 7,9%

Àrea Metropolitana 77,0% 59,6%

Comarques Centrals 3,7% 6,0%

Alt Pirineu i Aran 0,5% 0,4%

Total 100,0% 100,0%

El Departament de Treball i Indústria (DTI) destina 26,5 milions d’euros a les accions de foment a la R+D i innovació. D’aquesta manera es dona continuïtat i es reforça el suport als projectes de R+D i innovació empresarial que es va iniciar l’any 2004. Segons que ha manifestat el Secretari d’Indústria, aquest esforç en el foment de la R+D i la innovació empresarial, que “no té precedents en la política industrial de la Generalitat”, és fonamental per a reforçar la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes amb un augment de la seva capacitat d’innovació i avançar així cap a una economia basada en el coneixement i en la innovació.

Quadre 3. (Projectes de R+D i innovació: pressupost DTI convocatòries 2004 i 2005).

Objecte de l’ajut Ordres 2004 Ordres 2005

Projectes R+D en sectors estratègics 5.700.000 8.000.000

Projectes en R+D en sectors altament exposats a la competència internacional 12.000.000 12.000.000

Plataformes d’innovació  3.000.000 2.500.000

Projectes subcontractació R+D+i 3.500.000 4.000.000

TOTAL 24.200.000 26.500.000

A aquestes línies d’ajuts cal afegir les corresponents al Pla de Consolidació i Competitivitat de les Pimes (PCCP) i els incentius del programa Gènesi, amb una dotació pressupostària de 6,1 milions d’EUR, que encara es troben obertes.

Els incentius a projectes de R+D i innovació tecnològica constitueixen l’element central de la política industrial amb l’objectiu d’assolir els compromisos del Govern de la Generalitat de Catalunya, tal com s’estableix en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, i en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2004-2007. L’objectiu del Govern de la Generalitat és arribar al 2% de la inversió  en R+D i el 5% de la inversió en innovació empresarial sobre el PIB l’any 2007.

El Departament de Treball i Indústria s’ha compromès a resoldre aquestes sol·licituds en un termini màxim de 4 mesos, quan la normativa preveu un període de resolució de 6 mesos.

1  

Fitxers adjunts

Gràfics R+D+i

Gràfics R+D+i
PPT | 2285