Empresa i Treball

El Departament de Treball i Indústria destina més de 3,3 milions d'euros per finançar 103 projectes d'R+D+i a les empreses de les comarques gironines en el 2006

Les empreses gironines invertiran més de 15 milions d'euros en R+D+i en el període 2006-2008

query_builder   10 octubre 2006 13:53

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball i Indústria destina més de 3,3 milions d'euros per finançar 103 projectes d'R+D+i a les empreses de les comarques gironines en el 2006

Les empreses gironines invertiran més de 15 milions d'euros en R+D+i en el període 2006-2008

El Departament de Treball i Indústria contribueix a finançar 103 projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) d’empreses de les comarques gironines amb un volum total d’ajuts de 3.321.869,39, el que suposa un increment del 18,39% en relació a l’any 2005. Els ajuts atorgats a les empreses prenen dues modalitats: 3.098.172,76 d’euros en concepte de subvencions a fons perdut i 223.696,63 d’euros en concepte de Tecnoavals. La inversió empresarial en R+D+i que suposaran aquests projectes serà de 15.352.048,64 milions d’euros en el període 2006 - 2008.

El Tecnoaval és una modalitat d’incentiu que incrementa la capacitat de finançament dels projectes de R+D+i i que s’ha posat en marxa per primer cop aquest any. Les empreses que obtinguin Tecnoavals no hauran de presentar garanties davant de les entitats financeres a l’hora d’aconseguir finançament per escometre les inversions necessàries pel seu projecte.

Aquest any 2006, un total de 103 empreses de les comarques de Girona s’han beneficiat dels ajuts R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació) del Departament de Treball i Indústria, la qual cosa ha suposat multiplicar per 1,5 el nombre d’empreses amb projectes aprovats a aquesta província en relació al 2005.

Dels 103 projectes aprovats, 39 són projectes individuals d’R+D, 12 són projectes de subcontractació d’R+D i 52 són projectes grupals del Pla de Consolidació i Competitivitat de la Pime. Les empreses beneficiàries dels ajuts realitzaran aquests projectes a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.

Les empreses gironines es mostren actives en la realització de projectes d’R+D+i i en la sol·licitud d’ajuts. L’any 2006 s’han presentat un 30% més de projectes que al 2005, 33 noves empreses han participat per primera vegada en els Ajuts R+D+i i 88,44% dels projectes aprovats seran realitzats per petites i mitjanes empreses (pimes).

El secretari d’Indústria i director del Cidem, Joan Josep Berbel, ha destacat que “els empresaris gironins mereixen un reconeixement perquè s’estan fent les coses bé” tot i que ha afegit que “encara queda camí per recòrrer”.

Els incentius per a projectes de R+D+i constitueixen un dels elements centrals de la política industrial de la Generalitat, que té com a objectiu arribar al 2% de la inversió en R+D i el 5% de la inversió en R+D+i sobre el Producte Interior Brut (PIB) l’any 2008.

Així ho expressen l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana (mesura 1 i 8, per a la millora de la despesa en R+D+i sobre el PIB) i el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008. D’aquesta manera es dóna continuïtat i es reforça el suport als projectes de R+D+i que es va iniciar l’any 2004 i 2005. Aquest esforç en el foment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació empresarial és fonamental per a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes.

Més de 10 milions d’euros a 265 projectes en el període 2004 - 2006

En el període 2004-2006, el Departament de Treball i Indústria ha destinat un total de 10.422.637,05 euros a 266 projectes empresarials a les comarques de Girona. Amb aquests incentius, les empreses gironines invertiran un total de 34,6 milions d’euros en el disseny i generació de nous productes, processos i/o serveis, així com, en la millora substancial dels seus productes o processos per ser cada vegada més competitives en el mercat.

Les accions per al foment de l’R+D+i a les empreses catalanes es canalitzen a través de quatre línies diferents de la Secretaria d’Indústria (SDI) i del CIDEM, en funció de quina estratègia se segueix en el projecte: interna, col·laborativa, subcontractada o grupal:

• Incentius a projectes individuals de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (inclou els sectors estratègics i els altament exposats a la competència internacional).

• Incentius a projectes conjunts de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

• Incentius a projectes de subcontractació d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació.

• Pla de Consolidació i Competitivitat de la pime (PCCP).

Les línies de subcontractació del CIDEM pretenen fomentar la subcontractació d’activitats d’R+D+i a proveïdors externs, de tal manera, que totes les empreses puguin accedir a la innovació, inclús aquelles més petites que no compten amb recursos propis per fer-ho. Entre els proveïdors externs, destaquen els centres de recerca públics o privats sense ànim de lucre, entre els quals es troben els de la Xarxa de Centres Tecnològics i la Xarxa de Centres de suport a la Innovació Tecnològica.

Incentius a projectes individuals i de subcontractació d’R+D+i

El Departament de Treball i Indústria ha aprovat 51 projectes realitzats de forma individual o en forma de subcontractació per les empreses gironines de diferents sectors d’activitat. L’import total dels ajuts aprovats ha estat de 2.772.775,95 euros en subvencions a fons perdut i de 223.696,63 euros en Tecnoavals.

Destaquen a Girona els sectors d’indústria farmacèutica i del tèxtil - confecció per import de l’ajut concedit i per volum d’inversió que faran les empreses. Així mateix, aquests sectors representen per Girona el 35,37% de l’ajut concedit al total català (en el cas del sector farmacèutic) i el 28,99% (en el cas del sector tèxtil - confecció).

Els projectes individuals d’R+D són aquells que l’empresa realitza principalment amb recursos interns (personal propi, materials, maquinària, equips, etc). Els projectes de subcontractació són aquells en què l’empresa no fa per sí mateixa la recerca, sinó que la subcontracta a un/s proveïdor/s extern/s, entre els quals destaquen els centres públics de recerca, els centres de recerca i tecnològics privats sense afany de lucre, i els centres de suport a la innovació tecnològica del Cidem.

Els ajuts són compatibles, i poden ser complementats, amb d’altres ajudes atorgades a nivell estatal per a la recerca i el desenvolupament com ara les del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); així com les del Programa Profit, sempre i quan es respectin els límits d’acumulació marcats per la Unió Europea.

Incentius a projectes del Pla de Consolidació i Competitivitat de les pimes, cooperatives i societats laborals

Un total de 52 empreses de les comarques de Girona han obtingut suport a través del programa Pla de Consolidació i Competitivitat de la Pime, les quals han obtingut un ajut total 325.396,81 euros. A més d’aquesta dotació, els projectes supraregionals reben una dotació específica per part del Govern de l’Estat Espanyol en funció dels projectes d’aquestes característiques aprovats.

Les línies d’ajut són a projectes de societat de la informació, projectes de disseny, projectes de xarxes interempresarials de cooperació i projectes d’innovació de processos.

El 36% dels ajuts del PCCP a la província de Girona han anat a projectes d’incorporació de les TIC a les empreses per millorar els seus processos de producció, comercialització, desenvolupament de producte, etc. També és aquesta línia la que agrupa una inversió empresarial més elevada.

Totes les línies d’ajuts atorgats pel Departament de Treball i Indústria obliguen al compliment de la normativa en matèria de discapacitats i prevenció de riscos laborals, i promouen la igualtat de gènere. Les empreses han de complir les regulacions relacionades amb la protecció dels sectors menys afavorits i amb la seguretat i salut laboral. Igualment les Ordres estableixen com a condició la participació de dones en el projecte.

Totes les empreses públiques o privades amb 50 o més treballadors, que vulguin accedir a aquestes línies d’ajuts “hauran de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors i treballadores amb disminució sobre el nombre total d’empleats de l’entitat, o bé, aplicar mesures alternatives”, tal i com estableix la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI).

Es limita la concessió d’aquestes línies d’ajuts per aquells empresaris que hagin comès delictes contra la seguretat dels treballadors, o hagin estat sancionats per infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball.

Aquestes exigències formen part del compromís amb la responsabilitat social de les empreses, que impulsa el Departament de Treball i Indústria, per promoure la seguretat en el treball.

Les empreses han d’acreditar la participació de dones en les activitats de recerca industrial, de desenvolupament precompetitiu, o en la gestió del projecte objecte d’aquestes línies d’ajuts.

Suport específic a les pimes, cooperatives, i societats laborals. El Govern està implementant tot un seguit de mesures per tal de facilitar l’accés als ajuts per part de les petites i mitjanes empreses, cooperatives, i societats laborals. El Departament de Treball i Indústria vol afavorir així el desenvolupament del sector d’economia social, societats laborals i cooperatives, amb mesures de suport en matèria de formació, serveis tecnològics, assessorament, finançament i garantia recíproca, i accés a la contractació de l’administració; igualment, es planteja donar suport al reforçament de les seves estructures associatives i representatives i a l’enfortiment del seu prestigi i visibilitat.

Dimarts, 10 d’octubre de 2006

1  

Fitxers adjunts

Cicle R+D+i Girona

Cicle R+D+i Girona
PDF | 75

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia