Empresa i Treball

El Departament de Treball i Indústria presenta a Girona un sistema pioner a l'Estat per ajudar a les empreses a elaborar el seu pla de conciliació de vida laboral i personal de forma interactiva

El mètode de gestió del temps a l'empresa 'Les 6 "C" de la conciliació' facilita l'adopció de mesures per conciliar i ajuda a les empreses a retenir el personal amb talent

query_builder   21 novembre 2006 14:17

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball i Indústria presenta a Girona un sistema pioner a l'Estat per ajudar a les empreses a elaborar el seu pla de conciliació de vida laboral i personal de forma interactiva

El mètode de gestió del temps a l'empresa 'Les 6 "C" de la conciliació' facilita l'adopció de mesures per conciliar i ajuda a les empreses a retenir el personal amb talent

La directora general de Relacions Laborals en funcions, Mar Serna, ha presentat avui a Girona el manual ‘Les 6 “C” de la conciliació. Mètode de gestió del temps a l’empresa’, una eina desenvolupada pel Departament de Treball i Indústria per facilitar a les empreses l’elaboració de plans de conciliació per als seus treballadors i treballadores adequats a les seves característiques.

Amb aquest manual la Generalitat vol donar resposta als reptes que en aquest àmbit han d’afrontar les empreses catalanes, per combinar la necessària millora de la competitivitat amb la qualitat de vida del seu personal, una de les claus per contractar i retenir aquells treballadors i treballadores més qualificats.

El sistema desenvolupat pel Departament, el primer d’aquestes característiques que es crea a l’estat, consta d’un CD interactiu i un manual de suport que permet a cada empresa, tenint en compte variables com el seu sector, grandària, proporció d’edat i sexe de la seva plantilla, crear un Pla de conciliació ajustat a les seves necessitats i possibilitats.

En aquest sentit, els estudis apunten que prendre mesures per millorar la conciliació de la vida personal i laboral fa que la satisfacció i la productivitat dels empleats augmenti, però fins ara només algunes empreses privades s’han mostrat actives a l’hora de tirar endavant iniciatives per afavorir la conciliació i impulsar una millor distribució del temps.

D’altra banda, els convenis col·lectius no han avançat de forma suficient en aquesta matèria: molts es limiten a reproduir la normativa, a ampliar el termini d’alguns permisos o bé a fer extensius a les parelles de fet alguns permisos previstos per als matrimonis.

La directora general de relacions laborals, Mar Serna, ha afirmat avui en un acte que ha tingut lloc aquest matí a la seu del Consell Comarcal del Gironès que les polítiques de conciliació provoquen “una major satisfacció laboral, redueixen l’absentisme i disminueixen els riscos psicosocials, entre ells l’estrès, que actualment és la primera causa de baixes laborals”. Serna ha indicat que la difusió d’aquest mètode “és una manera de motivar i sensibilitzar les empreses”, que “han d’arribar al seu propi convenciment” dels avantatges d’una millor gestió del temps de treball.

Un procés en sis etapes: les 6 “C” de la conciliació

1 - L’elaboració del Pla comença avaluant el Compromís de l’empresa amb aquesta iniciativa. Per fer-ho, el CD incorpora un qüestionari, i és important que l’equip directiu reflexioni sobre la conciliació i les seves implicacions abans d’omplir-ho. També es recomana crear un grup de treball amb presència de direcció i dels treballadors amb un responsable de tirar endavant aquesta iniciativa.

2 - El segon pas que proposa el mètode se centra en la Capacitat, amb l’objectiu d’establir quin és el potencial de l’empresa a l’hora d’aplicar polítiques de conciliació, en funció de les seves estructura, tipologia d’activitat i de personal. Aquesta diagnosi es fa a partir dels vuit eixos bàsics de la conciliació.

Els usuaris han d’anar introduint al CD el perfil del personal: edat mitjana, nombre de treballadors i treballadores amb fills, personal amb persones a càrrec –gent gran o discapacitats-, nivell de formació, antiguitat o lloc de procedència. També cal fer un perfil de la mateixa companyia, prenent en compte la mida de la plantilla, el perfil del personal, el sector i el tipus d’activitat, el nombre de centres de treball i l’organització de la feina pel que fa a horaris i torns.

Introduint tota aquesta informació al CD, el sistema proporciona una resposta general sobre la situació actual i el potencial de millora de la gestió del temps a l’empresa en relació a cada un dels vuit eixos bàsics de la conciliació.

3 - Posteriorment és necessari conèixer amb Concreció què volen fer les empreses a partir de la diagnosi efectuada, en relació amb cadascun dels vuit eixos esmentats.

4 - La quarta “C” d’aquest mètode fa referència a la Confiança, en el sentit que cal obrir canals de comunicació dins de l’empresa, així com establir mecanismes de participació de les persones per garantir que els canvis d’hàbits i rutines que suposa l’aplicació d’un pla de conciliació comptin amb el màxim suport.

Per impulsar la col·laboració és bo, per exemple, treballar cada aspecte amb un ‘focus group’ diferent, per tal de conèixer la realitat directament a través dels interessats, obtenir opinions sobre situacions concretes i apuntar possibles solucions.

5 - La fase de Coordinació, la cinquena, és aquella on s’estableixen prioritats, es marquen objectius de millora –tant quantitatius com qualitatius- i un calendari d’actuació.

En aquest apartat, el CD, amb la informació prèviament introduïda al sistema, permet conèixer el grau de compliment de l’empresa en relació als vuit eixos –verd si és compleix més del 75%, groc si és entre el 50 i el 74% i vermell si és menor del 49%-. Fent clic sobre cada eix es poden accedir a tres propostes de mesures per millorar la conciliació en base a cadascun dels vuit eixos, proposant 24 mesures diferents de conciliació.

D’altra banda, també es recomana a les empreses consultar el catàleg de mesures que correspon a cada eix, que de fet és un recull dels 45 grups de propostes, per anar més enllà de les vint-i-quatre -tres per eix- que hagi triat el sistema automàticament en base a la informació que s’ha introduït sobre l’empresa.

6 - Finalment, la sisena “C” fa referència a la Continuïtat, que es garanteix mitjançant l’anàlisi i l’avaluació contínua de la implantació del Pla. A més, és bo que un cop aplicades les mesures proposades al primer Pla, s’esborrin les dades del CD i es comenci de nou el procés, introduint la informació sobre les noves actuacions ja en marxa. El nou pla sortirà amb noves mesures que permetran a l’empresa avançar en la millora de la gestió del temps.

Aquesta fase també ha de servir per millorar les mesures ja adoptades i afinar en la seva aplicació. Cal dir que aquest sistema, que a banda d’estar disponible a la web s’ha fet arribar directament a més de 3.000 empreses catalanes, permet fer impressions de cada fase del procés per acabar tenint un Pla de conciliació sencer i per escrit.

Els mites de la conciliació

Aquest sistema desenvolupat pel Departament de Treball i Indústria, a banda de facilitar a cada empresa l’elaboració de plans de conciliació personalitzats, es proposa trencar amb alguns dels mites que envolten aquesta mena de polítiques.

Així, el sistema demostra que totes les empreses, no només les més grans, poden aplicar mesures de conciliació, tot i que el seu potencial pot ser major o menor en funció de diverses variables. El mètode de les 6 “C” és aplicable a totes les empreses, i particularment recomanables a aquelles que tenen més de 10 treballadors.

Un altre de les idees preconcebudes que es proposa vèncer aquest mètode és la de que a més mesures de conciliació, menor productivitat. Nombrosos estudis demostren que la flexibilitat i una major autonomia dels treballadors a l’hora d’organitzar la seva vida laboral i personal redunda en una major satisfacció amb la feina i un increment de l’eficàcia.

Aquest mètode de les 6 “C” de la conciliació s’integra en el seguit d’actuacions que el Departament de Treball i Indústria impulsa per millorar tant la qualitat de l’ocupació –com en el cas de la campanya temporal-fix per promoure la contractació indefinida entre les empreses de major temporalitat- i l’igualtat.

Les polítiques de conciliació s’adrecen per igual a tots dos sexes, amb l’objectiu de que tant homes com dones puguin disposar de temps per als seus afers personals i assumir de forma igualitària les seves responsabilitats familiars o envers persones dependents. Actualment les dificultats per gestionar el temps porta a moltes dones a abandonar la seva activitat laboral de forma temporal o definitiva per tenir cura, per exemple, de persones dependents.

La generalització progressiva de les polítiques de gestió del temps permetrà mantenir o incorporar més dones al mercat laboral i evitar que la seva promoció dins una empresa es vegi dificultada per raons que no tenen cap vinculació amb la seva vàlua professional.

Dimarts, 21 de novembre de 2006

1  

Fitxers adjunts

Gràfics

Gràfics
PDF | 166

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia