Aquesta publicació explica les peticions per motius religiosos més habituals en els hospitals, recomanacions i normativa aplicable

El Departament de la Presidència i el Departament de Salut han elaborat la Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari, una publicació que explica les situacions que es poden donar als hospitals relacionades amb la religió, per tal d’assegurar el màxim respecte a les opcions i creences dels ciutadans en moments delicats per la salut. El conseller primer, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Marina Geli, han presentat aquest document davant diferents autoritats religioses i sanitàries.

Aquesta guia s’edita amb el propòsit de facilitar informació sobre possibles peticions per raó de les creences religioses, de les persones ingressades en un centre hospitalari, i a l’hora oferir una sèrie de propostes d’actuació per tal de respectar les conviccions de tota la població ingressada. Des de la laïcitat que propugna la Generalitat de Catalunya, la guia respecta la pluralitat religiosa, així com de consciència i de pensament, de cada ciutadà i ciutadana.

La publicació, amb un caràcter eminentment pràctic, s’ha estructurat en tres parts. La primera recull la normativa vigent. La segona consisteix en una sèrie de fitxes que presenten les característiques i les peticions principals de cada confessió religiosa que poden posar-se de manifest en un hospital. I la part final ofereix recomanacions per poder atendre bé aquestes peticions, que en bona part són pràctiques que ja s’estan duent a terme satisfactòriament.

Per a l’elaboració d’aquest document, la Direcció General d’Afers Religiosos ha coordinat diversos organismes implicats. Destaquen professionals de l’àmbit sanitari, tant experts en gestió com en temes de bioètica. L’equip universitari d’Investigacions en Sociologia de la Religió, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha realitzat la recerca necessària entre els responsables de diverses entitats religioses, sense la col·laboració dels quals no hagués estat possible tirar endavant el projecte.

Aquesta guia està dirigida a tot el personal que treballa en els hospitals, i s’inclouen recomanacions relatives a l’acollida, l’assistència religiosa, els hàbits dl’alimentació, la negativa a rebre determinats tractaments mèdics, la presència de símbols religiosos o al tractament de la mort, entre d’altres.

El document serà repartit properament entre el personal dels centres hospitalaris catalans, perquè les recomanacions de la Guia, en gran part ja respectades en nombrosos hospitals, s’apliquin de forma generalitzada.

Quina informació es recull de cada confessió religiosa?

1) Pràctica religiosa quotidiana a l’hospital: Assistència a oficis religiosos, acompanyament espiritual, requisits per a la pregària personal, imatgeria, etc.

2) Alimentació: Dies de dejuni, aliments i begudes proscrits, etc.

3) Festivitats: Dies i períodes sagrats de cada tradició, amb algunes característiques dels rituals que s’hi celebren.

4) Informació relativa al moment de la mort: Últimes voluntats, rituals, disposicions sobre els cadàvers (posició, rentat, etc.), pregàries, espais necessaris, etc.

5) Altres: Indicacions sobre la indumentària, el tractament dels objectes sagrats, etc.

Quina mena de recomanacions es disposen?

• Generals: no importunar ningú per motius de creences, no finançar pràctiques mèdiques requerides exclusivament per unes determinades conviccions religioses, assessorar-se a la Direcció General d’Afers Religiosos, etc.

• Assistència religiosa: assegurar l’assistència a qui la demana i garantir que ningú no en rebrà si no la sol·licita, protocol·litzar la sol·licitud d’assistència religiosa, evitar que els pacients hagin de ser informats del servei a través del personal d’una única confessió, regular l’accés del personal religiós per evitar discriminacions, establir un espai multirreligiós, etc.

• Alimentació: establir un menú vegetarià que sigui acceptat per totes les religions.

• Presència de símbols religiosos: tractar amb respecte els símbols, demanar que sigui el propi pacient qui es desprengui d’un objecte sagrat quan calgui, etc.

• Negativa, per motius religiosos, a rebre determinats tractaments: elaborar protocols específics d’actuació, assegurar-se que es tracta d’una opció personal, valorar l’aplicació de tractaments alternatius que no siguin més onerosos, etc.

• Recomanacions pel que fa al tractament de la mort: facilitar la intimitat per al moribund i els seus acompanyants, consultar els familiars si les seves creences impliquen algun capteniment respecte el cos del difunt, etc.

7 de desembre de 2005

1  

Fitxers adjunts

El conseller primer i la consellera de Salut presenten la Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en làmbit hospitalari

El conseller primer i la consellera de Salut presenten la Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en làmbit hospitalari
PDF | 200