Direcció General de Comunicació

Balanç positiu i satisfactori del primer any de vigència de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana

query_builder   15 febrer 2006 12:20

event_note Nota de premsa

Balanç positiu i satisfactori del primer any de vigència de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana

Govern i agents socials valoren l’Acord estratègic

Balanç positiu i satisfactori del primer any de vigència de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana

 Els signants destaquen l’elevat grau de seguiment, compliment i execució de l’Acord.

 L’any 2005 s’han endegat les 86 mesures que preveu l’Acord i 43 es poden donar ja per assolides. Enguany és previst que se n’acabin d’implementar 14 més.

 El pressupost estimat és de 3.000 milions d’euros fins al final de la legislatura.

 La dotació pressupostària per a aquest exercici és de 1.590 milions d’euros.

 L’any 2005 s’hi van destinar 1.020 milions d’euros, davant els 486 milions que l’Acord preveia inicialment.

El Consell d’Institucions de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana s’ha reunit aquest matí per fer balanç del primer aniversari de la signatura del text de l’Acord. A l’acte, que ha estat presidit pel president de la Generalitat, Pasqual Maragall, han assistit els màxims representats de les institucions i organitzacions signants. Així, per part del govern català han participat en la reunió els consellers d’Economia i Finances, Antoni Castells, Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, i Comerç, Turisme i Consum, Josep Huguet; en nom de les organitzacions patronals Foment del Treball, Pimec i Fepime, Joan Rosell, Josep González i Alfons Vilà, respectivament; i dels sindicats CC.OO i UGT, Joan Coscubiela i Josep Maria Álvarez.

A banda dels membres del Consell d’Institucions, a l’acte també han assistit, entre d’altres, el Secretari d’Economia de la Generalitat i responsable del seguiment de l’Acord, Andreu Morillas, i el catedràtic Josep Oliver, coordinador de les vuit comissions de treball que es van crear per elaborar el document final.  

La reunió d’avui ha servit per fer balanç del primer any d’aplicació de l’Acord, signat el 16 de febrer del 2005. Els signants han coincidit a destacar l’elevat grau de seguiment, compliment i execució de l’Acord. L’any 2005 s’han endegat les 86 mesures que preveu el text, de les quals ja se n’han assolit 43. Enguany és previst que se n’acabin d’implementar 14 més. D’altra banda, aquest 2006 ja s’han endegat 29 mesures, l’assoliment de les quals requereix esperar fins al final de la legislatura.

D’entre les mesures assolides l’any 2005, destaquen pel grau més alt de compliment les relacionades amb la recerca el desenvolupament i la investigació, la millora de la mobilitat, la internacionalització, el foment de la competitivitat, el finançament de l’activitat empresarial i les relacions laborals.

En el transcurs de l’acte s’ha destacat que l’Acord estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana és un document fruit d’un procés singular basat en l’esforç de consens, de concertació, d’implicació mútua i de diàleg entre totes les parts. Per primera vegada a Catalunya i a Espanya govern, empresaris i sindicats, partint d’un diagnòstic compartit, han treballat plegats per consensuar un conjunt de propostes amb l’objectiu d’orientar el futur de l’economia catalana davant els reptes de la globalització. El Govern ha valorat molt positivament el paper que estan tenint tots els agents socials en el desenvolupament de les mesures previstes i el compromís i la implicació de tots els departaments del govern de la Generalitat, destacant especialment la tasca desenvolupada pels departaments d’Economia i Finances; Comerç, Turisme; i Consum i Treball i Indústria.

Una dotació pressupostària de 1.590 milions d’euros per al 2006

Durant el 2005, el govern català ha invertit un total de 1.020 milions d’euros, dels 486 que preveia l’Acord  inicialment. Les mesures destinades al foment de la cohesió social són les que han rebut més dotació pressupostària, amb 362 milions d’euros, seguides de les relacionades amb el finançament de l’activitat empresarial (202 milions d’euros) i les infraestructures energètiques i mediambientals (153 milions d’euros). Aquest any 2006 s’invertiran 1.590 milions d’euros. La dotació pressupostària total estimada de l’Acord està al voltant dels 3.000 milions d’euros fins al final de la legislatura.

Mesures per al 2006

En el transcurs de la reunió, els signants també han coincidit  en la necessitat de fer un esforç addicional per accelerar l’aplicació d’algunes mesures que per les seves característiques especials tenen un desenvolupament més lent, com és el cas de la incorporació de l’anglès en la vida curricular i escolar de l’alumnat, la transferència de coneixement, les reformes de la Formació Professional i la lluita contra el fracàs escolar. Es tracta d’un conjunt de mesures que, o bé pel baix punt de partida, o per precisar d’un recorregut més llarg, ultrapassen l’àmbit d’actuació temporal de l’Acord. Tot i això, els signants n’han destacat la importància per assegurar, a llarg termini, la competitivitat de l’economia catalana.

El treball de les diferents comissions específiques i de seguiment de l’acord ha estat intens en aquests 12 mesos. Així, la Comissió de Seguiment s’ha reunit 5 vegades i la Comissió Interdepartamental 3. pel que fa a les comissions específiques, la creada per a l’estudi de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar ha mantingut un total de 9 reunions, 4 reunions de la Comissió per a la millora de la gestió de la incapacitat temporal, i 2 reunions de la Comissió per a l’evolució de la política d’habitatge. Durant l’any 2005 també s’han constituït comissions territorials de seguiment i informació de l’Acord a Lleida, Tarragona, Girona i Terres de l’Ebre.

Entre les mesures destacades, es poden remarcar aquelles referents als següents àmbits:

R+D+i

(Mesures 1 a 9)

• El pressupost de la Direcció General de Recerca per al 2005 va augmentar un 38% respecte a l’any anterior i per al 2006 ha augmentat un 15,2%. Des del 2003 el pressupost de la Direcció General de Recerca ha augmentat en un 72%.

• Durant el primer semestre del 2005 s’ha elaborat el primer esborrany de l’avantprojecte de la llei de foment de la ciència i la innovació empresarial i d’ordenació de la recerca. L’objectiu d’aquesta llei és estructurar el sistema de ciència i innovació tecnològica a Catalunya, definir una carrera investigadora pròpia i establir les mesures de foment i estímul de la ciència, la recerca i la transferència de tecnologia per arribar als objectius fixats a l’Agenda de Lisboa. La previsió és presentar el projecte de Llei durant el primer quadrimestre del 2006.

• Aquest 2005 s’ha desenvolupat el projecte de la Bioregió que té entre els seus principals exponents  i en l’àmbit dels parcs científics i tecnològics la creació de la Fundació Privada l’Institut de Recerca Biomèdica dins de l’àmbit del parc científic de Barcelona així com la creació del consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

• Impuls de sis centres tecnològics i un centre de difusió tecnològic

• Increment d’un 27% de la dotació d’R+D+i a les empreses, que ha passat de 29 milions d’euros l’any 2004 a 37 milions d’euros el 2005

Dotació del capital humà

(Mesures 10 a 24)

• Durant el curs 2004-2005, es van posar en funcionament 649 aules d’acollida en centres escolars, i un total de 47 centres han rebut dotacions econòmiques per atendre als alumnes immigrants. L’objectiu d’aquesta iniciativa és lluitar contra la discriminació en l’àmbit educatiu a través de l’aprenentatge de la llengua i la cultura. Gràcies a aquesta iniciativa, s’han pogut atendre les necessitats de 13.750 alumnes nouvinguts. 

• Fora de l’àmbit escolar i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’integració de la població immigrant des de l’entorn local, l’any 2005 s’han posat en marxa 28 Plans Educatius de l’Entorn, a 25 municipis distribuïts per tota la geografia catalana, dels quals s’han pogut beneficiar 52.000 alumnes. Aquesta implantació es duplicarà l’any 2006, amb un total de 58 plans desenvolupant-se per tot el territori.

• Es destinaran 76 milions d’euros per al curs 2005-2006 per dotar els centres escolars dels equipaments informàtics, telemàtics i audiovisuals necessaris per a la millora en la formació a través de les TIC. Això es tradueix en 13.000 ordinadors, 2.600 portàtils, entre d’altres equipaments.

• L’any 2005 es varen crear 4 dels 12 centres integrals de Formació Professional previstos per a la legislatura.

Infraestructures de transport i mobilitat

(Mesures 25 a 38)

• S’ha presentat el Pla d’autovies i s’han iniciat tots els eixos viaris que s’inclouen a l’Acord, excepte l’eix Reus-Alcover.

• La política de promoció de línies aèries ha assolit alguns èxits rellevants com la posada en funcionament de la línia Barcelona-Shangai. I les accions de suport als aeroports regionals com el de  Girona.

• El desenvolupament del Pla Estratègic del Port de Barcelona dins àmbit lde potenciació del front portuari català ha de permetre que Catalunya sigui la principal porta d’entrada de mercaderia d’Àsia.

• S’ha presentat el Pla estratègic de CIMALSA i s’ha iniciat el desenvolupament dels següents projectes:

o Centres intermodals carretera-ferrocarril: el Far de l’Empordà i l’Aldea

o CIMs: La Selva i el Camp

o Logístics: Empordà, Penedès, Ebre i Bages

• Creació de les autoritats de mobilitat de Tarragona i Lleida. L’autoritat de Girona està en curs.

• S’han realitzat 38 actuacions d’accés sostenible que afecten 64 municipis i 118 polígons industrials.

Infraestructures energètiques i mediambientals

(Mesures 39 a 42)

• S’ha aprovat el Pla de l’Energia 2006-2015

• D’acord amb els programes d’inversió 2005-2014 en infraestructures hídriques i de gestió de residus, l’any 2005 s’han executat 153 milions d’euros en inversió i n’hi ha 195 de pressupostats per a l’any 2006.

Infraestructures i política de telecomunicacions

(Mesures 43 a 46)

• Presentació del Pla Director d’infraestructures de telecomunicacions que garantirà la cobertura i l’accés a tot el territori català

• Impuls de l’ens gestor d’infraestructures

• Continuació del desenvolupament de l’Administració Oberta de Catalunya

Finançament de l’activitat empresarial

(Mesures 47 a 53)

• L’Institut Català de Finances, en col•laboració amb 25 entitats financers, ha posat a disposició de les pimes catalanes una nova línia de finançament a llarg termini que ofereix crèdits en condicions avantatjoses, amb un pressupost ja cobert de 200 milions d’euros per l’any 2005. Aquesta mesura s’ha complementat amb la creació d’un fons de titulització que es traduirà en majors recursos de finançament per a pimes.

• Amb la mateixa finalitat d’afavorir el finançament a llarg termini, també s’ha posat en marxa una línia de préstecs participatius amb import de 65 milions d’euros fins al final de la legislatura .

• En el marc d’una política comú per part de diversos departaments, s’ha creat el Fons per al desenvolupament de projectes empresarials al Magrib.

Internacionalització

(Mesures 56 a 63)

• Redacció i posada en marxa del Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008, gestionat pel COPCA

• Creació de l’Observatori de mercats exteriors per conèixer les problemàtiques competitivies dels diferents sectors empresarials en l’àmbit mundial, preveure la seva evolució i suggerir el disseny de futures línies d’actuació.

• Creació de l’Observatori de Prospectiva Industrial per a la confecció d’informes, diagnosis i indicadors, interlocució amb els agents socials i la coordinació amb altres observatoris

• L’Agència Catalana d’Inversions ha gestionat 138 projectes, amb 1.509 nous llocs de treball i el manteniment de 2.124

• Establiment del Programa de contractació pública internacional.

• S’ha creat un centre de promoció de negocis a Xangai

• Noves plataformes empresarials a París, Varsòvia, Budapest i Praga i nous centres de promoció turística a Frankfurt, Milà i Beijing

• Creació de l’Observatori del Turisme de Catalunya

Altres actuacions de foment de la competitivitat

(Mesures 54 i 55)

• Actuacions a 3.600 hectàrees, dins del Programa de Sòl Industrial 2005-2008. L’any 2006 es preveu una inversió de 86 milions d’euros.

Relacions laborals

(Mesures 71 a 80)

• Millora del sistema de finançament del Tribunal Laboral de Catalunya, de caràcter plurianual, que permet projectar objectius i detectar i preveure necessitats a un termini més llarg que l’actual. El pressupost destinat a aquest organisme s’ha incrementat un 35% durant els exercicis 2004 i 2005.

• S’ha promogut la descentralització i especialització del TLC, augmentant la seva eficiència i eficàcia. En aquest sentit, cal fer notar la inauguració de la nova seu de Barcelona, l’entrada en funcionament de la delegació de Lleida el primer trimestre del 2005 i la nova seu de Girona, que s’obrirà a finals del 2006.

• Durant el 2004, el TLC ha estat utilitzat per sindicats i empreses per dirimir 786 discrepàncies laborals. A partir d’ara s’abordaran conflictes sobre desigualtat per gènere, mobilitat sostenible i plans de pensions en les empreses catalanes.

• L’esperit de concertació de l’acord estratègic ha servit per millorar el procés de negociació col•lectiva a Catalunya.

• El desenvolupament de les diferents mesures de les relacions laborals permet desenvolupar el marc de relacions laborals de Catalunya

• Creació de la Comissió de Convenis Col•lectius de Catalunya

• Aprovació del Projecte de llei del Consell de Relacions Laborals i aprovació del Pla de Govern per a la Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008

• Creació de la Comissió d’Incapacitat Temporal

• Creació de la figura de l’Agent per a la Igualtat

Foment de la cohesió social

(Mesures 81 a 86)

• S’ha creat l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (IRSC).

• S’ha constituït la Comissió d’estudi de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. En el si d’aquesta Comissió s’estan formulant propostes adreçades a revisar la legislació vigent estatal. Entre d’altres, destaquen les actuacions per impulsar, dins la negociació col•lectiva, l’assoliment d’acords relacionats amb la implantació de noves formes d’organització dels temps de treball.

• Llei de serveis socials.

• Cobertura al 4,6% població major de 65 anys amb places residencials. L’objectiu marcat a l’Acord era arribar a un 5% de cobertura.

• Llei prestacions econòmiques d’assistència social.

Polítiques actives d’ocupació

(Mesures 64 a 70)

• S’ha iniciat una reforma de fons del SOC, un procés de llarg termini que inclou entre altres actuacions destacades, un ambiciós procés de descentralització.

• Redacció del Pla General d’Ocupació 2006-2008.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 178

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia