Direcció General de Comunicació

Comunicat del Govern de la Generalitat en relació a la presentació per part de la Comissió Europea d'un recurs per una possible aplicació incorrecta de la normativa de protecció d'aus silvestres

query_builder   16 gener 2006 18:00

event_note Nota de premsa

Comunicat del Govern de la Generalitat en relació a la presentació per part de la Comissió Europea d'un recurs per una possible aplicació incorrecta de la normativa de protecció d'aus silvestres

El Govern de la Generalitat de Catalunya, davant de les informacions aparegudes a la premsa sobre una denúncia de les institucions europees per l’incompliment de la Directiva europea sobre aus en el marc del projecte de transformació en rec de la Zona Irrigable del Canal Segarra-Garrigues, vol recordar que:

1. la manca de designació o designació incorrecta de Zones Especials de Protecció d’Aus (ZEPAS) és un assumpte obert contra l’Estat espanyol i en concret contra Catalunya des de l’any 1986.

2. el procés de denúncia pel que fa a l’incompliment de la Directiva europea respecte el Canal Segarra-Garrigues va ser iniciat l’any 2001.

El Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant des de començaments de l’actual legislatura per tal de tancar aquests processos i protegir la gran biodiversitat del territori, sense detriment per al desenvolupament econòmic i social, vetllant alhora pel bon compliment de la legislació comunitària en matèria de medi ambient.

Des de l’inici de la queixa, el Govern de la Generalitat està plenament assabentat i respecta aquesta decisió comunitària i està treballant per tal de resoldre-la. Des de febrer de 2005 està efectuant els tràmits administratius i els treballs tècnics necessaris per a l’adequació a aquestes normatives, sempre considerant el necessari equilibri socioeconòmic i mediambiental convenient per al país. El mes de setembre passat el Govern va constituir una comissió interdepartamental ad hoc, formada pels consellers dels departaments de Medi Ambient i Habitatge, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Política Territorial i Obres Públiques, Treball i Indústria, coordinada pel conseller primer, amb l’objectiu de valorar la proposta final d’espais a incorporar en la xarxa Natura 2000, així com determinar els aspectes econòmics vinculats a desplegament de la xarxa i les compensacions agrícoles i ramaderes.

En el marc del procés d’incompliment des del 1986, el 15 de juliol passat la Comissió Europea va decidir recórrer al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees contra Espanya per una possible aplicació incorrecta de la Directiva 79/409/CEE (aus silvestres). Aquesta decisió fou formalitzada el 13 de desembre passat.

Els treballs d’aquesta Comissió per a presentar una proposta més ajustada de delimitació de les zones a incorporar a la Xarxa Natura 2000 estan quasi bé finalitzats i en breu serà aprovada per la Comissió esmentada abans. Un cop coneguda la proposta pel territori serà aprovada definitivament pel Govern i posteriorment presentada a la Comissió Europea. La resolució d’aquest afer permetrà que Catalunya acompleixi definitivament tota la normativa comunitària de medi ambient en aquest àmbit i resolgui els contenciosos oberts.

En la pràctica comunitària, la presentació de noves ordenacions d’espais ha representat fins ara  el tancament dels procediments oberts. El Govern confia que això sigui així quan, molt properament, els presenti la nova designació dels espais a Catalunya.

Procediment legal comunitari

L’article 226 del Tractat de la Unió Europea autoritza a la Comissió a emprendre mesures judicials contra els Estats Membres de la UE que no respecten les seves obligacions.

S’inicia un procediment d’infracció quan la Comissió estima que un Estat Membre pogués estar infringint el dret comunitari. Aquest procediment s’inicia amb una carta d’emplaçament (primera advertència per escrit) adreçat a l’Estat Membre instant-lo a presentar les seves observacions al respecte en un període de (normalment) dos mesos.

Depenent de la resposta o absència d’aquesta per part de l’Estat Membre, la Comissió envia un dictamen motivat (segona i darrera advertència per escrit) a l’Estat afectat, exposant els motius pels quals es considera que està infringint la normativa comunitària i s’obre un nou període de resposta per part de l’Estat Membre de (normalment) dos mesos.

Si l’Estat Membre no compleix les exigències del dictamen motivat, la Comissió Europea pot recórrer al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Si el Tribunal dictamina que s’està infringint el Tractat, la Comissió Europea pot fer efectiva l’aplicació de la normativa i les sancions que consideri oportunes a l’Estat infractor.

16 de gener de 2006

1  

Fitxers adjunts

16.01.06 Xarxa Natura 2000

16.01.06 Xarxa Natura 2000
PDF | 142

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia