El Govern invertirà 37.459.105 euros durant els propers sis anys en dotar de serveis i infraestructures de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet, els nous equipaments judicials, els centres penitenciaris i de justícia juvenil, i el Departament de Justícia.
 
Aquesta inversió prevista fins el 2013 està inclosa al Pla d’inversions en equipaments del Departament de Justícia. Amb aquest esforç inversor, el Govern pretén implantar un estil d’Administració de Justícia, que ara per ara s’està definint com a capdavanter en l’àmbit de l’Administració pública a Catalunya, i convertir-lo en referent de generació de noves estratègies i projectes innovadors dins i fora del Departament.
 
Noves tecnologies a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet
 
El projecte de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat es constitueix com el de majors dimensions i complexitat del Pla d'infraestructures judicials, que Justícia està desenvolupant en l'actualitat a Catalunya.
 
Es tracta d’un complex de 232.368 m2 que allotjarà 133 òrgans judicials que ara estan situats a la ciutat de Barcelona —entre ells, els jutjats d’instrucció, penal i civil, així com altres serveis complementaris— i els jutjats de l’Hospitalet de Llobregat.
 
Des d’un punt de vista funcional, el nou complex permetrà l’agrupació ordenada de les unitats jurisdiccionals en un mateix àmbit físic.
 
La finalització de les obres i l’entrega dels equipaments es duran a terme de manera esglaonada a partir d’aquest any. L'entrada en funcionament de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat requereix tot un seguit d'actuacions com ara l'equipament amb sistemes d'informació i comunicació, l'habilitació d'espais o la migració dels òrgans judicials actualment ubicats a les ciutats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat que hi tindran la seva seu.
 
Són necessàries, doncs, accions per assegurar que el personal de les dependències judicials de Barcelona i l’Hospitalet que es traslladaran a les noves instal·lacions rebin la informació i el suport necessaris per adaptar-se ràpidament als canvis d’entorn tecnològics que aquest trasllat comporta.
 
El Departament ha previst la contractació d’ordinadors de sobretaula, portàtils i els elements d’infraestructura TIC de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet, amb un import de 17.379.530 euros. Està prevista també la contractació de diferents serveis TIC, amb un import de 3.296.633 euros, entre els quals cal destacar el servei de gestió del canvi TIC, que assegura que el personal que hi treballi es pugui adaptar al nou entorn tecnològic.
 
Finalment, s’ha contractat el servei d’impressió informàtic de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet, per un import de 10.331.500 euros. Es tracta de la gestió integral dels dispositius d’impressió, escaneig i còpia que permet la racionalització de la impressió segons les noves necessitats dins del nou entorn de treball.
 
Noves tecnologies als nous equipaments judicials i centres penitenciaris i de justícia juvenil
 
El Pla de dotació dels equipaments judicials i centres penitenciaris preveu la construcció de nous equipaments judicials i centres penitenciaris i de justícia juvenil, els quals caldrà dotar de serveis i d’infraestructures TIC.
 
Els nous equipaments judicials que es preveu que entrin en funcionament són els del Prat de Llobregat, Cornellà, Sant Boi, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Cerdanyola del Vallès, Olot, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, la Bisbal d’Empordà, el Vendrell, Granollers i Manresa. Es preveu també l’ampliació o la reforma dels equipaments judicials de Falset, Reus i Ripoll. També caldrà dotar de serveis i infraestructures TIC els òrgans judicials de nova creació.
 
Quant a nous equipaments penitenciaris, es posaran en marxa Brians-2, Joves de Quatre Camins i Els Lledoners. I pel que fa a justícia juvenil, Can Llupià.
 
El Departament també té prevista la creació de nous equipaments per a gerències i serveis territorials, que caldrà dotar, així mateix, de serveis i infraestructures TIC.
 
El Departament de Justícia ha programat la contractació dels ordinadors (portàtils i de sobretaula), de les impressores (de xarxa i locals), dels servidors i dels equips d’electrònica de xarxa per als nous equipaments judicials i centres penitenciaris i de justícia juvenil previstos en el Pla d’inversions d’equipaments 2004-2010 com també per a altres unitats del Departament de Justícia, amb un import de 4.600.000 euros.
 
Així mateix, s’ha previst la contractació dels sistemes de gravació de sales de vistes per als nous equipaments judicials, per a l’any 2007, i per als òrgans judicials de nova creació, per un import d’1.851.442 euros.