Delegació a Barcelona

Acord de Govern: Millores en les xarxes de sanejament de les conques del Garraf i del Llobregat

query_builder   20 març 2007 11:42

event_note Nota de premsa

Acord de Govern: Millores en les xarxes de sanejament de les conques del Garraf i del Llobregat

.Es construiran els col.lectors necessaris per al sanejament de dos nuclis urbans d'Avinyonet del Penedès

.S'aprova també el projecte de col.lectors per als municipis de Solsona i Olius

El Govern ha impulsat la construcció dels col·lectors en alta per al sanejament dels nuclis de dels nuclis de les Cabòries i les Gunyoles, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès (Alt Penedès), i també del sistema Solsona-Olius, en els termes municipals d’aquests dos municipis del Solsonès. És per aquest motiu que ha aprovat declarar la urgència de l'ocupació dels béns i els drets afectats per aquests projectes.
 
Ens els dos casos, es tracta d’escometre amb urgència els plans de descontaminació de les aigües residuals tant domèstiques com industrials assimilades a urbanes generades per les poblacions dels nuclis de les Gunyoles i les Cabòries del municipi d'Avinyonet del Penedès, i en uns sectors dels municipis de Solsona i Olius, ja que actualment s'aboquen al medi sense un tractament adient.
 
Millores a les conques del Garraf
 
La xarxa de sanejament en alta projectada a les Cabòries i les Gunyoles estarà constituïda per quatre trams, tres d'ells per gravetat i l'altre serà un tram impulsat, per la qual cosa es construirà una estació de bombament on actualment hi ha l'emplaçament d'una fossa sèptica. El tram de 1.366 m de canonada de PVC de diàmetre 400 mm i el tram de 475 m de canonada de polietilè de 200 mm, recollirà les aigües residuals dels nuclis de les Cabòries i les Gunyoles i les conduirà a la xarxa en alta existent fins el sistema de sanejament de l'estació depuradora d'aigües residuals de Vilafranca del Penedès.
 
Mitjançant la construcció de l'estació de bombament i dels 1.841 m de xarxa de col·lectors projectada, juntament amb la resta de les obres complementàries, es possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l'entorn com de les lleres públiques de les conques del Garraf.
 
L'entrada en funcionament de l'obra projectada permetrà la recollida i subsegüent tractament dels esmentats cabals d'aigües residuals.
 
 
Millores al sistema Solsona-Olius
 
Les obres recollides en el projecte de millora del sistema Solona-Olius són les necessàries per tal de dur a terme el sanejament en alta corresponent a aquests dos nuclis urbans i consisteixen en la construcció d'una xarxa de col·lectors en alta de funcionament per gravetat, dividida en tres trams: el d'Olius de 3.020 metres de longitud, el de Solsona de 300 m i el general de 1.410 metres.
 
Mitjançant la construcció dels 4.730 m de canonada i la resta d'obres complementàries es possibilitarà garantir el correcte funcionament de la xarxa de sanejament en alta del sistema Solsona-Olius aportant una millora tant de l'entorn com de la qualitat de les aigües del riu Llobregat.
 
L'entrada en funcionament de l'obra projectada permetrà la correcta recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades als nuclis urbans abans esmentats, fins a la depuradora existent i posterior retorn al medi en les condicions de qualitat necessàries. D’aquesta manera, es millorarà el tractament en els sistemes de sanejament i s’aconseguirà una millora ambiental i de la qualitat de les aigües d'abastament en la conca del Llobregat.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia