Aquest dissabte 31 de març es compleixen dos anys de l'aprovació per part del Parlament de Catalunya de la reforma legislativa impulsada pel Govern de Catalunya que va permetre que les parelles homoparentals poguessin formalitzar processos d'adopció i acolliment.

Des d’aquesta modificació legal, que va entrar en vigor el 16 d’abril de 2005, un total de 56 parelles homoparentals catalanes han sol·licitat poder adoptar o acollir a l’Institut Català de l’Adopció i l’Acolliment (ICAA) del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 11 nuclis familiars formats per dones i 41 per homes. Pràcticament totes les sol·licituds van dirigides a adoptar un infant a Catalunya.

Pel que fa a l’estat de les 56 sol·licituds, a hores d’ara totes les parelles tenen una valoració positiva, la qual cosa significa que ja tenen el certificat d’idoneïtat o estan en procés d’obtenir-lo.

En aquests dos anys que han passat des de la reforma legislativa, ja s’han realitzat tres assignacions: una adopció i dos acolliments familiars. Entre els casos d’adopció internacional s’han produït dues baixes.

Actualment hi ha 225 infants que compten amb la resolució declarativa per ser acollits per part d’un nucli familiar a Catalunya. Pel que fa a infants que puguin ser adoptats, hi ha 8 amb necessitats especials, 8 en procés de tramitació del procés d’adopció i, finalmet, 7 infants pendent d’iniciar el procés atesa la sevba situació jurídica. L’any 2006, l’ICAA va realitzar el procés d’adopció per a 128 infants catalans.